Ako na e-kity MOC kurzov


E-KIT

E-kit prináša všetkým užívateľom, ktorí si objednali kurz MOC hneď niekoľko benefitov:
1.  Bezplatný prístup ku všetkým budúcim verziám tejto digitálnej príručky (aktualizácie a revízie) po celý čas životnosti daného MOC kurzu.
2.  Informovanie o updatoch a aktualizáciách v nadväznosti na neustále sa meniace technológie Microsoftu, čo vám, užívateľom, pomôže pochopiť nielen vlastnosti a funkcie, ale aj zmeny funkcionalít jednotlivých verzií vydávaného SW.
3.  Prístup ku všetkým verziám tj. odkaz na vlastné e-kity a poznámky u predošlých a nasledujúcich verziách textu príručky tzn. neustálu pripravenosť vďaka možnosti preskúmať aktualizácie súčasného SW s budúcimi aktualizáciami v rámci daného MOC kurzu.
4.  Vlastnú organizáciu knižnice e-kitov vďaka novým vlastnostiam online Knižnice ako je napríklad vlastná kategória kurzov či spôsob radenia príručiek.
5.  Vlastný zdroj prípravných materiálov k certifikačným skúškam Microsoft.

 

O SKILLPIPE ČÍTAČKE

Skillpipe vám umožňuje čítať a aktívne využívať digitálne verzie Microsoft študijných materiálov u MOC kurzov na svojich PC a smart zariadeniach. Čítačka existuje v 2 verziách, on-line čítačka, prístupná prostredníctvom ľubovoľného internetového prehliadača a Windows aplikácie. Offline čítačka, ktorú si môžete stiahnuť a nainštalovať do svojho PC. Inštalácia WIN aplikácie vám umožňuje čítať MOC e-kit bez trvalého pripojenia k internetu, ktorý je vyžadovaný iba pre prvé prihlásenie.

Skillpipe vám ako cloudové riešenie dáva možnosť zdieľania vlastných postrehov a vzdelania.


Prihlásenie do Skillpipe
 
Pre prístup k e-kitom je najskôr potrebné vytvoriť si užívateľský účet na Skillpipe, na ktorom sa uchovávajú všetky informácie o zakúpených a absolvovaných kurzoch vrátane vašich e-kitov.

Skillpipe_navod_MOC_e-kity.bmp


Registrácia

 1. Do vyhľadávača zadajte URL: Skillpipe.courseware-marketplace.com
 2. Vedľa 'Sign In' tlačidla je tlačidlo pre registráciu 'or click here to register now', na ktoré je potrebné kliknúť.
 3. Otvorí sa okno Registrácia, kde je potrebné vyplniť požadované údaje a zadať bezpečnostný kontrolný captcha kód.
 4. Skontrolujte vyplnené údaje a po preštudovaní zaškrtnite súhlas so zásadami ochrany osobných údajov a obchodnými podmienkami Skillpipe.
 5. Kliknite na Registrovať, 'Register'. Následne budete automaticky prihlásení ku čítačke.


Prihlásenie a odhlásenie do/z čítačky

 1. Do vyhľadávača zadajte URL: Skillpipe.courseware-marketplace.com
 2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
 3. Kliknite na tlačidlo prihlásenie 'Sign In' a otvorí sa knižnica.
 4. Pre odhlásenie kliknite na 'Sign Out'.

Zmenu hesla, prihlasovacieho e-mailu a jazyka nájdete v sekcii "My Setting".

settings.bmp

 

PRÁCA S KNIŽNICOU


Pridanie nového MOC kurzu

1) Kliknite na tlačidlo '+ Add Book'

Add_book.bmp

2.  Zadajte unikátny kód zaslaný mailom/na voucheri a opíšte captcha kód do príslušných koloniek.
3.  Kliknite na tlačidlo Ďalej tj. 'Next step'.
4.  Prijmite licenčné podmienky konečného užívateľa 'Enduser License Agreement' zaškrtnutím políčka.
5.  Kliknite na 'Submit Code' (odoslanie resp. potvrdenie kódu).
6.  Kurz je pridaný do Knižnice.
 
Pokiaľ k danému MOC kurzu existujú revízie a má tzv. Fresh Edície, sú v knižnici pri kurze zobrazené ako kôpka kníh.


Ako e-kit otvoriť

Stačí kliknúť na vybraný e-kit, ktorý sa otvorí v novom okne.


Správa kategórií

Každý novo pridaný e-kit je označený ako nezaradený, 'Uncategorized'.

a. Tvorba kategórií
   - Kliknite na '+' symbol za 'Your categories' a následne zadajte názov pre novú kategóriu, potvrďte Enter a nová kategória je vytvorená.

b. Premenovanie/Odstránenie kategórií
   - Kliknite na symbol ceruzky za kategóriu, ktorú chcete upraviť/odstrániť. Potom buď napíšte nový názov kategórie, alebo pre odstránenie kliknite na symbol koša.

Presun viacerých kurzov medzi kategóriami
   -  Kliknite na kategóriu, ktorá obsahuje kurzy, ktoré chcete presunúť.
  - Kliknite na Vybrať viac kurzov, 'Select multiple courses' a kliknutím vyberte tie, ktoré chcete presunúť.
   -  Kliknite na šípku pri vybranej cieľovej kategórii a kurzy presuňte.
 

AKO ČÍTAŤ

 
Základné pojmy

Plynulé čítanie
Vďaka plynulému scrollingu môžete každú kapitolu čítať ako "nekončiaci dokument", pričom posun hore či dolu pri spracovaní kapitoly môžete vykonať buď posuvníkom na pravej strane, alebo pomocou klávesových skratiek či pomocou klávesnice so šípkami hore a dolu.

Prechod na predchádzajúcu či nasledujúcu kapitolu
Pri čítaní môžete priamo prejsť na ďalšiu či predošlú kapitolu. Otvorte kurz/kit, ktorý chcete čítať. Pomocou šípok vpravo môžete pokračovať na ďalšiu kapitolu, pomocou šípok vľavo je možné sa vrátiť na predošlú kapitolu.


Obsah


Po otvorení kurzu môžete vybrať danú kapitolu, ktorú chcete študovať priamo z Obsahu.

Prístup k hlavnej kapitole či podkapitole

1. Otvorte kurz, ktorý chcete študovať.
2. Kliknite na tlačidlo Obsahu 'Table of Contents' v hornej navigácii a na pravej strane obrazovky sa objaví okno s Obsahom.
3. Kliknite na kapitolu, ktorú chcete čítať a už sa nachádzate vo vami vybranej časti kurzu, ktorú ste si vybrali študovať.
4. V prípade, že chcete preskočiť na konkrétne podkapitoly, kliknite na Hlavné kapitoly a podkapitoly, 'Main and Subchapters' v hornej časti okna a kliknite na požadovanú podkapitolu.
5. 'X' zatvorí okno Obsahu.

obsah.bmp
 

Základné klávesové príklady

Okrem klasickej navigácie prostredníctvom myši je možné využiť pre predchádzanie študijného materiálu základné príkazy pomocou klávesnice. Skillpipe (online čítačka) podporuje tieto príkazy:
- Šípka hore (Prejdete na začiatok modulu)
- Šípka dole (Prejdete na koniec modulu)
- Page up (Prejdete na začiatok modulu vo väčších krokoch)
- Page down (Prejdete na koniec modulu vo väčších krokoch)
- Home (Presun na začiatok modulu)
- End (Presun na koniec modulu)
- F11 (Prepínanie zobrazenia - normálna/celá obrazovka)


Nastavenie zobrazenia

 1. Zobrazený text je možné prispôsobiť podľa vašich osobných preferencií, kedy je možné meniť veľkosť a typ písma.
 2. Otvorte kurz, ktorý chcete študovať.
 3. Kliknite na tlačidlo 'Settings' v hornej navigačnej lište. Otvorí sa nastavenie displeja 'Display Settings' a zobrazí sa aktuálne vybrané nastavenie.
 4. Kliknite na tlačidlá nastavenia a vykonajte požadované úpravy (font a veľkosť písma), ktoré môžete skontrolovať pomocou okna náhľad, 'Text Preview'.
 5. Po dokončení úprav stlačte tlačidlo 'Save' (náhľadové okno sa zatvorí).
nastaveni.bmp

 

POUŽÍVANIE ZÁLOŽIEK

V priebehu čítania si môžete nastaviť záložku, ktorú môžete individuálne nazvať.

Nastavenie záložiek

  1. Otvorte kurz, ktorý študujete a chcete v ňom záložku vytvoriť.
  2. Označte pasáž, ktorú chcete mať označenú/založenú.
  3. Kliknite 'Bookmarks' v pravom hornom rohu obrazovky a okno záložiek sa otvorí.
  4. Zadajte názov záložky. Pokiaľ nastavíte viac záložiek, individuálny názov vám pomôže v ich       identifikácii a ľahšej orientácii.
  5. Následne kliknite 'Add' a záložka je pridaná.
  6. Pre zatvorenie okna záložiek kliknite na 'X'.
 
Poznámka: Záložky môžete nastaviť u každej pasáže textu, ale pretože neexistujú stránky, záložka bude vždy odkazovať na prvé slovo aktuálnej obrazovky.


Odstránenie záložky


1. Kliknite na tlačidlo záložiek 'Bookmarks' v pravom hornom rohu.
2. Otvorí sa okno záložiek.
3. Kliknutím na tlačidlo koša vedľa danej záložky dôjde k jej odstráneniu.


Prechod na záložku


Otvorením skôr vytvorenej záložky prejdete v texte na miesto vytvorenej záložky.
1. Kliknite na tlačidlo záložiek 'Bookmarks' v pravom hornom rohu obrazovky a následne sa otvorí okno záložiek.
2. V zozname záložiek nájdite požadovanú resp. hľadanú záložku.
3. Kliknutím na ňu sa presmerujete do príslušnej pasáže textu.

 

ČÍSLO POZÍCIE

V spodnej časti môžete nájsť ID určujúcu polohu resp. vašu aktuálnu pozíciu v kurze. Tento ukazovateľ polohy sa skladá z 2 častí:

1. Prvé pole odkazuje na aktuálny modul, v ktorom sa práve nachádzate.
2. Druhé pole odkazuje na konkrétne umiestnenie textu vo vnútri modulu resp. identifikuje prvé slovo na stránke a pri prechádzaní textu je vždy aktualizované.

Poznámka: Názov 'Title' a O tomto kurze 'About This Course' tvoria samostatné moduly a tak sú aj počítané.

pozice.bmp

Určenie ID polohy

Pre určenie pozície môžete vytvoriť zvýraznenie alebo poznámku v danej pasáži, na ktorú chcete odkazovať. Po priblížení sa kurzorom myší cez zvýraznenú časť textu sa zobrazí pozícia ID.

Prechod na konkrétnu pozíciu

Na prechod na konkrétnu pasáž stačí jednoducho zadať konkrétnu hodnotu do políčka polohy ID v dolnej časti stránky.
  1. Do prvého poľa zadajte modul, do ktorého chcete prejsť.
  2. Do druhého poľa zadajte pasáž daného modulu.
  3. Kliknite na symbol šípky vedľa polí a stlačte Enter.

 

PRÁCA S KURZOM


Zvýraznenie či poznámka v texte

  1. Ak chcete označiť časť textu (úryvok), umiestnite kurzor na začiatok vybraného textu.
  2. Kliknite na ľavé tlačidlo myši a presuňte kurzor pomocou myši na koniec textu, zatiaľ, čo držíte klikacie  tlačidlo myši. Následne tlačidlo myši uvoľnite.
  3. Objaví sa malé kontextové menu s možnosťami pre zvýraznenie 'Highlight' a poznámkou, 'Note'.
  4. Po kliknutí na 'Highlight' sa vybraná časť textu vyžltí/zvýrazní a kontextové menu sa zatvorí.
  5. Po kliknutí na tlačidlo poznámky, 'Note' sa objaví text box, kam môžete napísať text s max 1000
  znakmi
. Ďalej je nutné vybrať nastavenie Súkromia a dať uložiť.

poznamka.bmp
 
Odstránenie zvýraznení a poznámky

  1. Prejdite na zvýraznenie alebo poznámku, ktorú chcete odstrániť.
  2. Kliknite na žlto zvýraznený výber či na poznámku a objaví sa textové pole.
  3. Kliknite na tlačidlo kôš, čím dôjde k odstráneniu.

Poznámka: Odstrániť môžete iba zvýraznenie a poznámky, ktoré ste si sami vytvorili a nie je možné odstrániť tie, ktoré v rámci súkromia boli nastavené pre verejné zdieľanie.


Úprava/editovanie existujúcich zvýraznení a poznámok

  1. Prejdite na zvýraznenie alebo poznámku, ktorú chcete odstrániť.
  2. Kliknite na žlto zvýraznený výber či na poznámku a objaví sa textové pole.
  3. Urobte potrebné úpravy a zmeny (môžete upraviť aj Súkromie pre zdieľanie).
  4. Uložte prostredníctvom 'Save' tlačidla.


Súkromie a zdieľanie
 
Pre každé zvýraznenie a poznámku sa môžete rozhodnúť, či bude k dispozícii iba vám (súkromne), alebo ju vystavíte ako verejnú.


Zmena nastavení súkromia pre zvýraznenie a poznámky

1. Kliknite na Moje nastavenia 'My Settings' v hornej navigácii knižnice.
2. Otvorí sa okno nastavení, kde si vyberiete preferované nastavenie súkromia 'Privacy Settings'. Môžete si vybrať z 2 možností, verejné zdieľanie 'Public' alebo súkromné 'Private' zdieľanie.
3. Uložte pomocou 'Save' tlačidla.


Prechádzanie zdieľaných zvýraznení a poznámok s ostatnými a lektorom

Môžete prechádzať všetky a aj verejné zvýraznenia a poznámky, ktoré boli pre kurz vytvorené (verejné poznámky od ostatných študentov a lektora).

  1. Kliknite na tlačidlo zvýraznenia a poznámok 'Highlights and Notes' v hornej navigácii.
  2. Po otvorení okna zvýraznenia a poznámky sa zobrazia všetky skôr vytvorené poznámky
  a zvýraznenia (radené podľa vytvorenia).

Poznámka: Pre zníženie počtu zobrazených poznámok a zvýraznení si môžete nastaviť filter.

  3. Kliknutím na vybranú zobrazenú poznámku/zvýraznenie dôjde k prechodu k pasáži textu, pre ktorú bola poznámka/zvýraznenie vytvorené.
  4. Kliknutím na 'X' zatvoríte okno záložiek.


Nastavenie filtrov pre zobrazenie/skrytie zvýraznení a poznámok

Filtre slúžia k redukcii zobrazených výsledkov zvýraznenia a poznámok a existujú nasledujúce úrovne:

  a. Vlastné (My own) – zobrazia sa vždy iba poznámky a zvýraznenia vytvorené užívateľom.
  b. Lektorské (Trainer) – zobrazia sa poznámky a zvýraznenia vytvorené lektorom/trénerom kurzu.
  c. Spolužiaci (Classmates) – zobrazia sa poznámky a zvýraznenia ostatných študentov kurzu.

Poznámka: Odobraním všetkých filtrov skryjete zvýraznenia a poznámky (pri čítaní textu), naopak zaškrtnutím všetkých checkboxov zobrazíte všetky zvýraznenia a poznámky, ktoré boli v rámci daného kurzu vytvorené.
Ak nemáte vybraný žiadny filter a vytvoríte si poznámku/zvýrazníte text, filter sa automaticky nastaví do režimu Vlastný (pri texte) a pri zozname zvýraznení a poznámok 'Highlights and Notes'.


Vlastné nastavenia filtrov

1. Kliknite na zvýraznenia a poznámky 'Highlights and Notes' v hornej navigácii, čím sa otvorí okno poznámok a zvýraznení.
2. Zobrazia sa všetky skôr vytvorené poznámky a zvýraznenia.
3. Zaškrtnutím checkboxu/ov si vyberiete požadovanú hodnotu/y filtrov.
4. Okamžite po výbere filtrov dôjde k novému zobrazeniu.


Vysvetlenie farieb pri zvýrazneniach a poznámkach

Žltá (Vlastná)
 • Všetky vami vytvorené poznámky a zvýraznenia v textu kurzu. V prípade poznámok spolužiakov sa tieto vlastné poznámky a zvýraznenia zobrazia v tmavšom odtieni žltej.
Zelená (Ostatní študenti)
 • Poznámky a zvýraznenia ostatných študentov sa zobrazia v texte zelenou farbou. V prípade, že text bol označený viac ako jedným spolužiakom, text sa zobrazí v tmavšom odtieni zelenej.

Zelená s bodkovaným podčiarknutím (Lektor)
 • Zvýraznenie a poznámky vykonané lektorom sa zobrazia zelenou farbou s bodkovaným podčiarknutím.
Poznámka: Ak sa kurzorom myši priblížite na post-it, uvidíte meno spolužiaka vrátane dátumu vytvorenia poznámky/zvýraznenia, ktorý poznámku/zvýraznenie vytvoril. Zároveň poznámka/ky, ktoré s označeným výberom súvisia zmodrejú.

 

VYHĽADÁVANIE


Vyhľadávanie textu a prezeranie zoznamu výsledkov vyhľadávania
 
Pomocou fulltextového vyhľadávania u každého kurzu môžete v Skillpipe hľadať akýkoľvek výraz. Zobrazené výsledky vyhľadávania umožňujú priamy prístup k odpovedajúcej časti textu v knihe. Navyše, všetky tieto výsledky sú v texte zvýraznené.

1. Kliknite na tlačidlo hľadať 'Search' v hornej navigácii a okno vyhľadávanie sa otvorí.
2. Zadajte do políčka 'Search your Course' hľadaný výraz a kliknite na tlačidlo hľadanie 'Search'.
3. Po prejdení a nájdení hľadaného výrazu naň stačí kliknúť a tým prejdete do príslušnej pasáže kurzu.

 

NASTAVENIE FILTROV VYHĽADÁVANIA


Filter zobrazených výsledkov 'Filter Search Results'

a. Všetko 'All' - zobrazí všetky nájdené výsledky v texte kurzu, zvýraznené pasáže aj poznámky.
b. Text - zobrazia sa výsledky vyhľadávania, ktoré sú k dispozícii iba v texte kurzu.
c. Zvýraznenia a poznámky 'Highlight and Notes' - zobrazia sa iba výsledky nájdené vo vnútri zvýrazneného textu alebo poznámok.

nastavenifil.bmp


Filter Hľadať v 'Search in Filter'

a.  Celý kurz 'Entire course' – prehľadáva celú knihu.
b.  Vybraný modul 'Select a module' – obmedzuje sa na vyhľadávanie v rámci akejkoľvek vybranej kapitoly/modulu.

Postup:
 1. Kliknite Vyhľadávanie 'Search' v hornej navigácii a otvorí sa okno vyhľadávania.
 2. Zadajte hľadaný výraz do 'Search your Course' a kliknite na 'Search'.
 3. Vyberte kritériá vyhľadávaniaí pre zobrazenie výsledkov 'Filter Search Results' a filter Hľadať  v 'Search in'.
 4. Výsledkom je zobrazený zoznam výsledkov vyhľadávania odpovedajúcim kritériám.


Obnovenie výsledkov vyhľadávania

  1. Kliknite na vyhľadávanie 'Search' v hornej navigácii a otvorí sa okno vyhľadávania.
  2. Kliknite na tlačidlo obnovenie 'Reset', čím dôjde k vymazaniu zoznamu výsledkov vyhľadávania a odstráneniu zvýraznení vyhľadávaného výrazu v textu kurzu.
  3. Kliknutím na 'X' dôjde k zatvoreniu okna hľadanie alebo môžete zadať nové kritériá vyhľadávania

 

TLAČ ZO SKILLPIPE


Tlač čítanej kapitoly

 1. Kliknite na tlačidlo tlač 'Print' v hornej navigácii a otvorí sa dialógové okno pre tlač.
 2. Vyberte preferované nastavenie pre tlač – veľkosť písma, typ, poznámky a zvýraznenie.
 3. Kliknite na tlačidlo tlače 'Print' 
print.bmp
 
Obmedzenia
Vytlačený materiál bude obsahovať vodoznak vrátane mena užívateľa. Kópie sú povolené iba pre osobnú potrebu. Nedovolené kopírovanie a šírenie obsahu e-kitu je zakázané.

SKILLPIPE APLIKÁCIA WINDOWS VISTA/ 7/ 8

Aplikácia podporuje operačný systém Windows Vista, Windows 7 a Windows 8. Pri Windows 8 je podporovaná iba pri procesoroch x86, a preto aplikácia nebude pracovať na Windows 8 RT zariadeniach, ako je Surface RT. Pre tablety Windows 8 RT je natívna aplikácia vo vývoji.


Systémové požiadavky

- Procesor: minimálne 1 GHz
- RAM: 1 GB (32-bit) alebo 2 GB (64-bit)
- Hard disk: 1 GB
- Grafická karta: Microsoft DirectX 9 s WDDM driverom
 
Poznámka: Aplikácia Skillpipe vyžaduje inštaláciu .NET Framework 4.5, pričom pre inštaláciu .NET Framework 4,5 sú nutné administrátorské práva.


Predpoklady pre užitie aplikácie Skillpipe (offline)

1. Prejdite na URL: https://Skillpipe.courseware-marketplace.com/reader/en-GB/Reader/Account/Login.
2. Zaregistrujte sa a vytvorte účet Skillpipe.
3. Prihláste sa na Skillpipe stránky a zadajte licenčný kľúč MOC kurzu.
4. Tlačidlom 'Sign Out' sa odhlásite.
5. V nadväznosti na váš OS vyberte zodpovedajúcu Skillpipe aplikáciu, ktorú stiahnite a nainštalujte do vášho PC (zariadenia).
6. Stiahnite súbor kurzu (.bdb2) zo Skillpipe knižnice.
7. Pri prvom spustení aplikácie musíte býť pripojení k internetu z dôvodu tvorby vášho Offline profilu a synchronizácie užívateľských prístupových práv. Bez tohto kroku by nebolo možné stiahnutý súbor otvoriť. **
8. Stiahnutý súbor kurzu otvorte a môžete začať čítať.

**Dôležité:
Pri úplne prvom použití offline Skillpipe aplikácie, je nutné aktívne pripojenie k internetu kvôli tvorbe vlastného užívateľského offline profilu a následnej synchronizácii prístupových práv k danému kurzu. Bez tohto kroku nebudete môcť stiahnutý súbor kurzu otvoriť.


Stiahnutie aplikácie Skillpipe

Ak si chcete stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Skillpipe, postupujte nasledovne:
 1. Prejdite na URL: http://Skillpipe.courseware-marketplace.com.
 2. Aplikácie Skillpipe, ktoré sú k dispozícii, nájdete na pravej strane obrazovky. Kliknite na tlačidlo 'Download' pre zahájenie sťahovania.
 3. V závislosti od nastavenie vášho prehliadača je možné vybrať miesto uloženia sťahovaného súboru, alebo sa automaticky súbor uloží do vopred nastaveného umiestnenia pre sťahovanie.
 4. Stiahnutý súbor otvorte a spusťte inštaláciu pomocou SkillpipeReaderSetup.exe kliknutím na tlačidlo spustiť 'Execute'


Inštalácia aplikácie Skillpipe
 
Hneď, ako je inštalačný súbor stiahnutý, môžete spustiť inštalačný proces. Je vyžadovaná inštalácia .NET Frameworku 4.5 (pre inštaláciu alebo upgrade .NET Frameworku sú nutné administrátorské práva).
Pokiaľ .NET 4.5 nie je inštalovaný na zariadenie, budete v rámci inštalačného programu resp. sprievodcu vyzvaní k jeho stiahnutiu pomocou tlačidla Ďalej ('Next').

V ďalšom kroku je potrebné si prečítať a prijať doplnkové licenčné podmienky pre .NET Framework 4.5 spoločnosti Microsoft. Kliknite na tlačidlo 'Instal' pre pokračovanie inštalácie. Inštalácia .NET 4.5 bude ukončená reštartom PC.


Inštalácia čítačky
 1. Po reštartovaní je potrebné opäť zahájiť proces inštalácie aplikácie Skillpipe.
 2. Inštaláciu spustíte pomocou SkillpipeReaderSetup.exe kliknutím na tlačidlo Spustiť 'Execute'.
 3. Riaďte sa pokynmi na obrazovke a po preštudovaní príjmite podmienky Skillpipe. Ďalej je nutné vybrať umiestnenie inštalácie a identifikovať, či bude prístupná aktuálnemu užívateľovi alebo všetkým. Pre aktuálneho užívateľa nie sú potrebné administrátorske práva, pre všetkých užívateľov naopak áno.
 4. Po výbere užívateľa/ov sa opäť riaďte sprievodcom inštalácie resp. kliknite na Ďalej 'Next'.
 5. Po ukončení inštalácie sa zobrazí správa o jej ukončení a potvrdenie registrácie.

Prvé prihlásenie do aplikácie
 
Pri prvom otvorení aplikácie použite e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste použili v priebehu pôvodného registračného procesu.
Iba užívatelia s platnou licenciou pre prístup do kurzu budú schopní otvoriť stiahnutý súbor kurzu. V priebehu prihlasovacieho procesu budú synchronizované aj prístupové práva a to je aj dôvod, prečo je pri prvom prihlásení vyžadované aktívne pripojenie k internetu. Akonáhle sú práva synchronizované, získavate prístup k vybraného e-kitu v režimu offline.
 
Pri absolvovaní nového kurzu a pre získanie potrebného e-kitu je opäť nutná synchronizácia online a offline profilu užívateľa.

 

Otvorenie e-kitu


Pokiaľ máte e-kit stiahnutý na pevnom disku, môžete ho otvoriť 2 spôsobmi:
 1. Jednoducho naň 2x kliknúť (pokiaľ je nainštalovaná aplikácia Skillpipe, automaticky vás dvojité kliknutie presmeruje na prihlasovaciu obrazovku).
 2. Prejdite na úložisko stiahnutého súboru a kliknite na ikonu súboru kurzu, ktorý chcete čítať.
 3. Aplikácia Skillpipe sa spustí a budete vyzvaní k prihláseniu.
 4. Druhý spôsob je v prípade, že už ste v aplikácii prihlásení a otvoríte e-kit priamo z nej.
 5. Potiahnite kurzor myši na hornú časť obrazovky, aby sa objavilo navigačné menu.
 6. Kliknite na 'Open Book' pre otvorenie e-kitu.
 7. Vyberte súbor v mieste jeho uloženia a kliknite na tlačídlo Otvoriť 'Open'.

Poznámka: Aplikácia skontroluje vaše užívateľské prístupové práva k danému e-kitu. Je potrebné mať online a offline užívateľský profil synchronizovaný.


Práca s e-kitem v offline režime
 
E-kit v offline režime môžete študovať v prípade využitia aplikácie Skillpipe s podmienkami prvého prihlásenia s aktívnym internetovým pripojením a synchronizovanými prístupovými právami online a offline profilu užívateľa a platnou licenciou pre vybraný kurz.
 
Synchronizácia zvýraznenia a záložiek v offline režime
 
Ak si v priebehu štúdia e-kitu v offline režime vytvoríte nejaké záložky či zvýraznenia – sú vám do času, kým sa prihlásite online, k dispozícii iba na lokálnom disku. Po prihlásení a synchronizácii online budú automaticky nahrané aj do online užívateľského profilu.
 
Limity a obmedzenia
 
V rovnakom čase je povolené používať offline aplikáciu Skillpipe s 1užívateľským účtom až na 3 zariadeniach. Pokiaľ chcete mať e-kit otvorený na ďalšom 4. zariadení je potrebné zvoliť online režim čítačky.

Autorizácia zariadenia

Pokiaľ chcete povoliť 4. zariadenie, Skillpipe zobrazí zoznam skôr autorizovaných resp. povolených zariadení. Pokiaš chcete používať offline účet práve na tomto štvrtom zariadení, musíte najskôr deaktivovať jedno už zo skôr aktivovaných zariadení, ktoré je uvedené v zozname.

1. Vyberte zariadenie pre de-autorizáciu.
2. Kliknite na tlačidlo autorizácia PC/zariadenia 'Authorize Computer'
3. Tým dôjde k povoleniu nového zariadenia resp. k nahradeniu tohto za už predtým povolené zariadenie, ktoré bolo spojené s užívateľským účtom.

Poznámka: Meniť resp. de-autorizovať a autorizovať zariadenia môžete meniť ako často chcete, ale v 1 čase sú povolené iba 3 zariadenia. Pokiaľ chcete využiť aj 4. zariadenie, je potrebné pustiť čítačku v režime online.

Čítanie v režime online

V prípade, že nechcete žiadne zo zariadení de-autorizovať (autorizované zariadenia pre offline čítanie), použite online čítačku na zariadenie, ktoré teraz používate.

1. Kliknite na tlačidlo 'Online Mode' pre aktiváciu zariadenia.

Poznámka: Online režim vyžaduje neustále pripojenie k internetu. Pokiaľ budete mať zariadenie v v offline režime, nie je možné čítať online.

 

Doplňujúce súbory k e-kitu (mimo VM)


K doplňujúcim súborom (príručky lektorov a študentov, PowerPoint prezentácie a ďalšie podporné materiály) má prístup školiace zariadenie a tzv. komunita daného kurzu. Všetky dokumenty si môžete stiahnuť z MCT Download Center.

  1. Kliknite na 'Book Info' v hornej navigácii pre otvorenie okna.
  2. Pokiaľ sú k dispozícii doplňujúce študijné materiály, môžete si ich stiahnuť priamo tu.
  3. Po stiahnutí potrebných materiálov zavrite okno okno kliknutím na 'X'book.bmp

Poznámka: Zoznam doplňujúcich materiálov sa líšia v závislosti na užívateľovi. Niektoré súbory sú k dispozícii iba lektorom, iné študentom a niektoré všetkým. Súbory študentov sú k dispozícii všetkým užívateľom, ktorí nemajú štatút. Súbory lektorov sú viditeľné užívateľom, ktorým bola táto úloha pridelená v riadiacom paneli kurzu, Management Dashboardu.


 

TECHNICKÉ PROBLÉMY

Nedostal som e-mail s aktiváciou

E-maily Skillpipe čítačky sú odosielané z adresy Skillpipe@arvato.com. Pokiaľ neobdržíte aktivačný e-mail, skontrolujte, prosím, spam alebo junk zložku vášho e-mailového účtu. Pokiaľ je to váš prípad potvrďte Skillpipe e-mailovú adresu ako dôveryhodný zdroj. V prípade, že vyššie uvedené nepomohlo,  obráťte sa na zákaznícku linku podpory pre ďalšiu pomoc tu.
 

SYSTÉMY, KTORÉ SKILLPIPE PODPORUJE

Stolné počítače / notebooky

Windows Vista, Windows 7 a Windows 8:
- Windows 8 – optimalizované pre dotykové ovládanie prostredníctvom aplikácie Internet Explorer 10.

- Online čítačka pre Internet Explorer 9 a 10, Firefox, Safari alebo Chrome (dotykové ovládanie nie je podporované).
- Cookies a java script musia byť v nastavení internetového prehliadača povolené.

Tablety

Windows Tablet:
- Windows 8 (procesor Intel-based, čo zahŕňa aj Surface Pro, OEM tablety, rovnako ako aj štandardné stolné počítače a notebooky).
- Online čítačka je optimalizovaná pre dotykové ovládanie prostredníctvom aplikácie Internet Explorer 10.
- Windows RT (ARM-based, napríklad Surface RT).
- Online čítačka je optimalizovaná pre dotykové ovládanie prostredníctvom aplikácie Internet Explorer 10.

Android OS Support:
- Skillpipe App pre Android je na stiahnutie na Google Play Store a podporuje tablety s Android 4.1 a novšou verziou s min. veľkosťou 7".

iOS Support:
- Skillpipe App pre iPad je kompatibilný s iPad 2, iPad Air 1 a 2, iPad mini 1, 2 a 3. Aplikácia je optimalizovaná pre najlepší výkon na najnovšiu verziu iOS, t.j. užívatelia iPad 2 alebo iPad Mini 1 môžu očakávať pomaleší výkon, ale všetky funkcionality aplikácie budú zachované.PDF verziu návodu ako na e-kit si môžete stiahnuť na AKO NA E-KIT