Kód kurzu: GOC302« Krok späť

XML na platforme .NET

Kurz je určený pre vývojárov, ktorí sa chcú naučiť používať programovacie techniky pre prácu s XML na platforme .NET. Na kurze sa naučíte pracovať s objektovými triedami pre parsovanie dokumentov, validovať a transformovať dokumenty, pracovať s dokumentami pomocou modelu DOM. Zoznámite sa s jazykom XPath a budete vytvárať vlastné transformácie XML dokumentov.

GOPAS Official Curriculum Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 27 000 CZK 1 600 CZK 50
Brno5 27 000 CZK 1 600 CZK 50
Bratislava5 900,00 EUR 65,00 EUR 50

Používateľská náročnosť

Čo Vás naučíme

 • Pracovať s mennými priestormi
 • Parsovať XML
 • Poznať typy uzlov
 • Spracovávať chyby
 • Validovať XML
 • Používať XSD Schémy
 • Vytváranie XML dokumentov
 • Pracovať s XPath
 • Používať Document Object Model (DOM)
 • Transformovať XML
 • Stručný prehľad serializácie, XQuery a MSSQL v spolupráci s XML

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosť základov programovania na platforme .NET (VB.NET alebo C#.NET)
 • Základné povedomie o XML na úrovni kurzu INTXM

Metódy výučby

 • Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch.

Študijné materiály

 • Odporučená je originálna príručka spoločnosti Microsoft, ktorá nie je zahrnutá v cene kurzu. Príručka je v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

Úvod

 • História
 • Syntax XML dát
 • Menné priestory

XML Parsing (čítanie XML dokumentov)

 • Prehľad
 • Typy XML Parserov
 • Parsing pomocou XML Readeru
 • Typy uzlov, spracovanie chýb

Validácia XML

 • Úvod do validácie
 • DTD
 • Použitie XSD Schém
 • Programové spracovanie validácie, objekty realizujúce validáciu

Vytváranie XML dokumentov

 • Úvod
 • Vytváranie XML pomocou obejktov XML Writteru
 • Vytváranie XML s Namespaces
 • Riadenie XML formátu a konverzie

XPath

 • Úvod do XPath
 • Definícia osí, množina uzlov a predikátov
 • Navigácia v dokumente pomocou XPath
 • Operátory a funkce
 • Programování XPath, objekty pro práci s XPath

Document Object Model (Cached XML)

 • Úvod do XML DOM
 • Navigácia v XML pomocou DOM
 • Transformácia štruktúry (vytváranie nových Nodov, modifikácia a odstraňovanie Nodov
 • Programovanie DOM, objekty umožňujúce programovanie DOM

Transformácia XML

 • Úvod
 • Základná štruktúra XSLT (pojem template, aplikácia template, implicitné pravidlá)
 • Objekty pre realizáciu transformácií
 • Triedenie
 • Riadenie výstupu
 • Vkladanie šablón (import, include)

Ďalšie technológie používané v transformáciách

 • Pomenované šablóny
 • Premenné a parametre
 • Opakovanie a podmienky
 • Extension Elements a funkcie
 • Modifikácia gramatiky a dátových typov
 • Vytváranie a modifikácia štruktúry XML pomocou XSLT
 • Odkazy v XML dokumentoch

Stručný prehľad ďalších technologií v XML

 • Serializácia objektov do XML
 • XQuery
 • SQL a XML
Professional XML

Cena:
1600 CZK
Professional XML

Cena:
65 EUR
Uvedené ceny sú bez DPH.