Kód kurzu: MOC 2272« Krok späť

Windows XP – nasadenie a správa

Kurz sa zaoberá implementáciou a podporou Windows XP Professional a zahŕňa problematiku inštalácie, konfigurácie, zavádzania, monitorovania a odstraňovania problémov Windows XP. Naučíme vás Windows XP Professional inštalovať a upgradovať, zautomatizovať jeho inštaláciu pomocou UDF súborov alebo pomocou Sysprep.exe. Kurz sa zaoberá aj konfiguráciou a správou hardwaru a súborového systému na počítači s operačným systémom Windows XP Professional, správou diskov, podporou vzdialených užívateľov, konfiguráciou protokolu TCP/IP a monitorovaním prostriedkov a výkonov. Rieši problémy bootovacieho procesu a ďalších systémových ťažkostí. Naučíme vás konfigurovať užívateľské prostredie a používať profily na ovládanie prispôsobenia plochy a konfigurovať operačný systém Windows XP Professional pre potreby práce v sieťach a s mobilnými počítačmi.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 25 750 CZK v cene kurzu 50
Brno5 25 750 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 600,00 EUR 268,00 EUR 50

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre pracovníkov Helpdesku a IT oddelení, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť s implementáciou a podporou Windows XP Professional.

Čo Vás naučíme

 • Inštalovať Windows XP Professional a upgradovať na Windows XP Professional.
 • Zautomatizovať inštaláciu Windows XP Professional pomocou súborov odpovedí a UDF súborov alebo pomocou Sysprep.exe.
 • Konfigurovať a spravovať hardware na počítači s OS Windows XP Professional.
 • Spravovať disky.
 • Konfigurovať a spravovať súborový systém.
 • Riešiť problémy bootovacieho procesu a ďalších systémových problémov.
 • Konfigurovať užívateľské prostredie a používať profily k ovládaniu prispôsobenia plochy.
 • Konfigurovať protokol TCP/IP.
 • Konfigurovať Windows XP Professional pre prácu v sieťach.
 • Podpora vzdialených užívateľov.
 • Konfigurovať Windows XP pre mobilné počítače.
 • Monitorovať prostriedky a výkon.

  Požadované vstupné znalosti

 • A+ certification alebo ekvivalentné znalosti.
 • Network+ certification alebo ekvivalentné znalosti.

  Metódy výučby

  Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

  Študijné materiály

  Originálne učebnice firmy Microsoft v anglickom jazyku.

  Osnova kurzu

  Inštalácia Microsoft Windows XP Professional

 • Plánovanie a inštalácia Microsoft Windows XP Professional.
 • Inštalácia Windows XP Professional z inštalačného CD.
 • Sieťová inštalácia Windows XP Professional.
 • Prenos užívateľských nastavení pomocou USMT.
 • Aktivácia Windows XP Professional.
 • Riešenie problémov neúspešnej inštalácie.

  Automatická inštalácia Microsoft Windows XP Professional

 • Úvod do automatickej inštalácie Windows XP Professional.
 • Vytváranie súboru odpovedí.
 • Vytváranie súboru UDF.
 • Použitie súboru odpovedí a UDF súboru pri inštalácii.
 • Bezobslužná inštalácia Windows XP Professional.
 • Úvod do vytvárania a zavádzania bitovej kópie (image).
 • Služby pre vzdialenú inštaláciu (RIS).

  Konfigurácia hardwaru na počítači s Windows XP Professional

 • Inštalácia a konfigurácia hardwarového zariadenia.
 • Práca s ovládačmi.
 • Riešenie problémov s hardwarovým zariadením.

  Správa diskov

 • Práca s konzolou, správa diskov.
 • Práca so základnými diskami.
 • Práca s dynamickými diskami.
 • Príprava diskov pred upgradom na Windows XP Professional.
 • Správa diskov.
 • Defragmentácia zväzkov.

  Konfigurácia a správa súborového systému

 • Práca so súborovým systémom.
 • Správa kompresie dát..
 • Zabezpečenie dát pomocou EFS.

  Riešenie problémov s bootovacím procesom a ďalších systémových problémov

 • Prehľad bootovacieho procesu Windows XP Professional.
 • Ovládanie Nastavení systému v priebehu bootovacieho procesu.
 • Zmena správania štartovania počítača pomocou súboru boot.ini.
 • Používanie pokročilých možností bootovania k riešeniu problémov so štartom počítača.

  Konfigurácia užívateľského prostredia

 • Konfigurácia nastavení užívateľského prostredia.
 • Prispôsobenie užívateľského prostredia.
 • Konfigurácia Nastavení systému.
 • Užívateľské profily a zásady skupín a ich vplyv na prispôsobenie užívateľského prostredia.
 • Použitie vzdialenej asistencie.

  Konfigurácia adresovania TCP/IP a preklad mien.

 • Konfigurácia IP adries.
 • Riešenie problémov s IP adresami.
 • Určovanie metód prekladu mien protokolu TCP/IP.
 • Konfigurácia klientov DNS a WINS.
 • Pripájanie sa k vzdialenému hostiteľovi.

  Konfigurácia Microsoft Windows XP Professional pre prácu v sieťach Microsoft Windows

 • Prehľad pracovných skupín a užívateľských účtov.
 • Vytváranie a autentifikácia lokálnych užívateľských účtov.
 • Konfigurácia Local Security.
 • Konfigurácia možností logovania v pracovnej skupine.
 • Pripájanie sa do domény.
 • Práca v doméne.

  Podpora vzdialených užívateľov

 • Naviazanie pripojenia pre vzdialený prístup.
 • Pripojenie sa k VPN.
 • Konfigurácia prichádzajúcich konexií.
 • Konfigurácia overovacích protokolov a šifrovaní.
 • Používanie služby Remote Desktop.
 • Ukladanie užívateľských mien a hesiel k uľahčeniu vzdialených pripojení.

  konfigurácia Microsoft Windows XP pre mobilné počítače

 • Konfigurácia hardwaru pre mobilné počítače.
 • Offline zložky a webové adresáre.

  Sledovanie prostriedkov a výkonu

 • Určenie informácií o systéme.
 • Použitie Správcu úloh k monitorovaniu výkonu systému.
 • Využitie výkonnostných a administratívnych nástrojov k zlepšeniu výkonu.
 • Monitorovanie logov Prehliadača udalostí.
 • Konfigurácia kompatibility programu.

 • Predošlé kurzy

  žiadne predošlé kurzy

  Nasledujúce kurzy

  žiadny nadväzujúci kurz
  Tištěná příručka MOC 2272

  Cena:
  6950 CZK
  Elektronická příručka MOC2272

  Cena:
  6750 CZK
  Tištěná příručka MOC 2272

  Cena:
  268 EUR
  Elektronická příručka MOC2272

  Cena:
  Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
  Uvedené ceny sú bez DPH.