Kód kurzu: MOC 2830« Krok späť

Windows Server 2003 – plánovanie zabezpečenia siete

Kurz sa zameriava na bezpečnostné praktiky pri administrácii firemnej sieťovej infraštruktúry. Naučíme vás vytvoriť plán zabezpečenia siete, identifikovať a pomenovať potencionálne prelomy sieťovej bezpečnosti, analyzovať bezpečnostné riziká, vytvoriť návrh zabezpečenia fyzických prostriedkov, počítačov, účtov, autentifikácie dát a ich prenosu a hraničných sietí, ako aj navrhnúť reakčný čas na bezpečnostné incidenty.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha3 18 050 CZK v cene kurzu 30
Brno3 18 050 CZK v cene kurzu 30
Bratislava3 420,00 EUR 189,00 EUR 30

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Tento kurz je určený pre systémových inžinierov a špecialistov na bezpečnosť, ktorí sú zodpovední za návrh bezpečnostných politík a procedúr v nejakej organizácii. Študenti by mali mať 1-3 ročnú skúsenosť s dizajnom firemnej bezpečnosti.

Čo Vás naučíme

 • Vytvoriť plán zabezpečenia siete.
 • Identifikovať a pomenovať potenciálne prelomy sieťovej bezpečnosti.
 • Analyzovať bezpečnostní rizika.
 • Vytvoriť návrh zabezpečenia fyzických prostriedkov.
 • Vytvoriť návrh počítačov.
 • Vytvoriť návrh zabezpečenia účtov.
 • Vytvoriť návrh zabezpečenia autentizácie.
 • Vytvoriť návrh zabezpečenia dát.
 • Vytvoriť návrh zabezpečenia prenosu dát.
 • Vytvoriť návrh zabezpečenia hraničných sietí.
 • Navrhnúť dobu odozvy na bezpečnostné incidenty.

  Požadované vstupné znalosti

  Na úrovni kurzov:
 • MOC 2152 - MS Windows 2000 - Implementácia verzií Server a Professional alebo ekvivalentné znalosti.
 • MOC 2153 - MS Windows 2000 - Implementácia sieťovej infraštruktúry alebo ekvivalentné znalosti.
 • MOC 2154 - Implementácia a administrácia adresárových služieb vo Windows 2000 alebo ekvivalentné znalosti. Odporúčané predchádzajú

  Metódy výučby

  Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenia na počítačoch

  Študijné materiály

  Originálne učebnice firmy Microsoft v anglickom jazyka.

  Osnova kurzu

  Modul 1: Úvod do návrhu zabezpečenia

 • Úvod do návrhu zabezpečenia sietí v prostredí MS Windows
 • Contoso Pharmaceuticals: prípadová štúdia

  Modul 2: Vytvorenie Plánu zabezpečenia siete

 • Vytváranie bezpečnostných politík
 • Definícia procesu návrhu zabezpečenia
 • Vytvorenie tímu pre návrh zabezpečenia

  Modul 3: Určenie prelomu bezpečnosti siete

 • Úvod do bezpečnostných prienikov
 • Predvídanie bezpečnostných prienikov

  Modul 4: Analýza bezpečnostných rizík

 • Úvod do Risk Managementu (riadenie rizika)
 • Vytváranie plánu Risk Managementu

  Modul 5: Vytváranie návrhu zabezpečenia fyzických prostriedkov

 • Zistenie prienikov a analýza rizík fyzických prostriedkov
 • Návrh zabezpečenia fyzických prostriedkov

  Modul 6: Vytváranie návrhu zabezpečenia počítačov

 • Zistenie prienikov a analýza rizík počítačov
 • Návrh zabezpečenia počítačov

  Modul 7: Vytváranie návrhu zabezpečenia účtov

 • Zistenie prienikov a analýza rizík účtov
 • Návrh zabezpečenia účtov

  Modul 8: Vytváranie návrhu zabezpečenia autentizácie

 • Zistenie prieniku a analýza rizík autentizácie
 • Návrh zabezpečenia autentizácie

  Modul 9: Vytváranie návrhu zabezpečenia dát

 • Zistenie prienikov a analýza rizík dát
 • Návrh zabezpečenia dát

  Modul 10: Vytváranie návrhu zabezpečenia prenosu dát

 • Zistenie prienikov a analýza rizík prenosu dát
 • Návrh zabezpečenia prenosu dát

  Modul 11: Vytváranie návrhu zabezpečenia hraničných sietí

 • Zistenie prienikov a analýza rizík hraničných sietí
 • Návrh zabezpečenia hraničných sietí

  Modul 12: Návrh doby odozvy na bezpečnostné incidenty (Incident Response)

 • Úvod do auditingu a odozvy na incidenty
 • Návrh auditovacej politiky
 • Návrh procedúr odoziev na incidenty
 • Predošlé kurzy

  žiadne predošlé kurzy

  Nasledujúce kurzy

  žiadny nadväzujúci kurz
  Tištěná příručka MOC 2830

  Cena:
  4950 CZK
  Elektronická příručka MOC 2830

  Cena:
  4550 CZK
  Tištěná příručka MOC 2830

  Cena:
  189 EUR
  Elektronická příručka MOC 2830

  Cena:
  Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
  Uvedené ceny sú bez DPH.