Kód kurzu: MOC 2087« Krok späť

Windows Server 2003 – Clustering

Kurz je určený pre pokročilých správcov, ktorým poskytuje znalosti nevyhnutné na výber a implementáciu riešení vyžadujúcich odolnosť voči výpadkom a vysokú dostupnosť (Fault Tolerance; High Availability). Kurz zoznámi účastníkov so základmi a základnými konceptmi Windows Server 2003 Clustering, Network Load Balancing a Component Load Balancing. Budú schopní identifikovať hardwarové a sieťové požiadavky a konfigurovať počítač s Windows Server 2003 Advanced Server tak, aby bol pripravený na inštaláciu Cluster Service, inštalovať Cluster Service, identifikovať zmeny v operačnom systéme a popísať funkciu kľúčových Cluster súborov. Naučíme vás aj vytvoriť a modifikovať Cluster Resources s využitím clusterových administrátorských nástrojov, analyzovať a riešiť problémy s Cluster Server, plánovať implementáciu, inštalovať a konfigurovať Network Load Balancing Cluster, vykonávať administrátorské úlohy a plánovať a implementovať riešenia s použitím rôznych nástrojov Microsoft Cluster.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha3 17 250 CZK v cene kurzu 30
Brno3 17 250 CZK v cene kurzu 30
Bratislava3 390,00 EUR 189,00 EUR 30

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre pokročilých správcov, ktorým poskytne znalosti nevyhnutné pre výber a implementáciu riešení vyžadujúcich odolnosť voči výpadkom a vysokou dostupnosťou (fault tolerance & high availability).

Čo Vás naučíme

 • Základy Windows 2000 Clustering, vrátane clusteringu, Network Load Balancingu a Component load Balancingu
 • Identifikovať kľúčové koncepty Windows 2000 Server Clusteru
 • Identifikovať hardwarové a sieťové požiadavky a konfigurovať počítač s Windows 2000 Advanced Serverem aby bol pripravený pre inštaláciu Cluster Service
 • Inštalovať Cluster Service, identifikovať zmeny, v operačnom systéme popísať funkciu kľúčových súborov Clusteru
 • Vytvoriť Cluster resources s využitím clusterových administrátorských nástrojov
 • Modifikovať Cluster resources s využitím administrátorských nástrojov
 • Analyzovať a riešiť problémy s cluster serverem
 • Plánovať implementáciu Netework Load Balancing clusteru
 • Inštalovať a konfigurovať službu Network Load Balancing
 • Uskutočniť administrátorské úkoly na Network Load Balancing clusteru
 • Plánovať a implementovať riešenie s použitím rôznych nástrojov Microsoft Clusteru

  Požadované vstupné znalosti

 • Ukončený alebo dokončovaný program MSCE(Microsoft Certified Systém Engeneer)
 • spojené s plánovaním administrácií a odstraňovaním chýb Windows 2000 Clustering

  Metódy výučby

  Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenie na počítačoch

  Študijné materiály

  Originálne učebnice firmy Microsoft v anglickom jazyku.

  Osnova kurzu

  Modul 1: Úvod do Windows Clustering

 • Definícia vlastností Clusteru
 • Úvod do architektúry aplikácie
 • Identifikácia riešení pre prístupnosť a škálovanie
 • Úvod do Microsoft Windows2000 Clusteringu
 • Porovnanie Network Load Balancing service a cluster Service
 • Identifikácia prostredia Aplikácie a služby
 • Obchodné scenáre

  Modul 2: Koncepty MSWin2000 Server Clusteru

 • Úvod do serverových clusterů
 • Výber konfigurácie Server clusteru
 • Aplikácia a služby na Serverovom clusteru
 • Menné konvencie
 • Skupiny a zdroje
 • Komunikácia v serveri

  Modul 3: Príprava na inštaláciu Cluster Service

 • Predinštalačná príprava
 • Identifikácia hardwarových požiadaviek
 • Pridelenie IP adries v rámci clusteru
 • Pridelenie mien v rámci clusteru
 • Zistenie doménového modelu
 • Existujúce služby a aplikácie

  Modul 4: Inštalácia Cluster Service

 • Inštalácia Cluster Service
 • Poinštalačné činnosti

  Modul 5: Administrácia Clusteru

 • Administrátorské nástroje
 • Cluster Administrator
 • Konfigurácia Clusteru
 • Vytváranie skupiny
 • Vytváranie clusterového zdroje
 • Vytváranie File Serveru
 • Vytváranie cluster Print serveru
 • Konfigurácia clusterových aplikácií a služieb
 • Záloha clusteru

  Modul 6: Modifikácia Clusterových zdrojov

 • Modifikácia Clusterových zdrojov
 • Cluster.exe - nástroj z príkazového riadku
 • Skriptovanie administrátorských možností

  Modul 7: Odstraňovanie problému v Cluster service

 • Opravné nástroje
 • Zisťovanie bežných problémov v Cluster service
 • Oprava problémov v Cluster Service
 • Identifikácia výkonnostných limitov

  Modul 8: Koncepty Network Load Balancing Clusteru

 • Koncepty Network Load Balancing Clusteru
 • Prostredie aplikácií a služieb
 • Funkčnosť Network Load Balancing
 • Architektúra Network Load Balancing

  Modul 9: Inštalácia a konfigurácia Network Load Balancing

 • Predinsštalácia
 • Afinita Network Load Blancing
 • Load Weighting a pritority
 • Filtrovanie
 • Inštalácia ovládača Network Load Balancingu

  Modul 10: Administrace Network Load Balancing Clusteru

 • Grafiké prostredie Cluster Managementu
 • Administrácia z príkazového riadku
 • Riešenie administrácie pomocou skriptou
 • Application Center Server

  Modul 11: Administrácia Network Load Balancing Clusteru

 • Stavové nástroje
 • Sieťové nástroje
 • Testovacie nástroje

  Modul 12:Kombinace Clusterových riešení

 • Viacvrstvová architektúra
 • Komplexné Clusterové riešenie
 • Predošlé kurzy

  žiadne predošlé kurzy

  Nasledujúce kurzy

  žiadny nadväzujúci kurz
  Tištěná příručka MOC 2087

  Cena:
  4950 CZK
  Tištěná příručka MOC 2087

  Cena:
  189 EUR
  Uvedené ceny sú bez DPH.