Kód kurzu: JJB1« Krok späť

Vývoj pomocou Enterprise JavaBeans

Kurz ponúka účastníkom možnosť zoznámiť sa s technológiou Enterprise JavaBeans 3.0. Enterprise JavaBeans je štandard pre implementáciu aplikačnej logiky na Java EE serveroch, ktorý je navrhnutý s ohľadom na komponentné programovanie a distribuované vyrovnávanie záťaže serverov. Neoddeliteľnou čásťou Enterprise JavaBeans je aj architektúra JPA pre abstrakciu prístupu do databázy formou dátových objektov (POJO). Kurz se venuje obidvom častiam rovnako ako praktickému nasadzovaniu aplikácií na aplikačné servery Java EE (GlassFish nebo JBoss). Kurz nahrazen kurzom D77742 - Java EE 6/7: Develop Business Components with JMS & EJBs

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 46 500 CZK v cene kurzu 50
Brno5 46 500 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 2 125,00 EUR v cene kurzu 50

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený programátorom a architektom, ktorí už ovládajú základnú tvorbu webových aplikácií a chcú vytvárať rozsiahlejšie aplikácie v Java EE.

Čo Vás naučíme

 • identifikovať problémy, pre ktoré je EJB vhodným riešením
 • vytvoriť komponent aplikačnej logiky - session bean
 • používať Java Persistence API, EJB QL a prístup do databázy
 • zasielať správy pomocou JMS a vyvolávať message-driven beany
 • pracovať s výnimkami a chybovými stavmi EJB
 • definovať správne transakcie nad EJB
 • vystaviť session bean ako webovú službu

  Požadované vstupné znalosti

 • je vhodné mať skúsenosti s webovými aplikáciami so Servletmi a JSP
 • je vhodné mať prehľad o SQL a návrhu relačných databáz

  Metody výučby

 • Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenie na počítačoch

  Študijné materiály

  Tlačené prezentácie preberanej látky

  Osnova kurzu

  1. Úvod do architektúry

  • Prehľad Java EE a začlenenie EJB
  • Vlastnosti EJB
  • Komponenty
  • Distribuované systémy
  • Vláknová bezpečnosť
  • AOP
  • JNDI

  2. Session Beans

  • Stateless session bean
  • Stateful session bean
  • Životný cyklus beanu
  • Vzdialené vz. blízke volanie

  3. JPA Persistence

  • EntityManager
  • Datové objekty ako entitné beany
  • Mapovanie entít na SQL tabuľky
  • Vzťahy entitných objektov
  • EJB QL a dotazy do databázy

  4. Transakcie

  • Všeobecne o transakciách, úroveň odtienenia
  • Použitie transakcií s EntityManagerem
  • Deklaratívna transakcia na session beanoch

  5. Message-Driven Beans

  • Odosielanie správ a JMS
  • Message-driven bean a jeho životný cyklus

  6. Timer Service

  • Plánovánie a periodicky sa opakujúce akcie v EJB
  • Timer Service API
  • Spustenie session beanov
  • Spustenie message-driven beanov

  7. Bezpečnosť a riadenie prístupu

  • Možnosti riadenia prístupu v Java EE
  • Deklaratívny prístup
  • Testovanie v kóde

  8. EJB 3.0 a web services

  • Čo sú webové služby, SOAP, WSDL
  • Vystavenie session beanu ako webovej služby
 • Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

  Cena:
  cena kurzu zahŕňa
  Uvedené ceny sú bez DPH.