Kód kurzu: INTPW« Krok späť

Tvorba prístupného webu

Všetci užívatelia Internetu nie sú na rovnakej úrovni. Kurz je určený všetkým, ktorí už vedia tvoriť WWW stránky a chcú sa naučiť ako upraviť svoje stránky tak, aby si ich mohol prečítať každý užívateľ Internetu. Ide predovšetkým o zrakovo a sluchovo postihnutých užívateľov, užívateľov s poruchami učenia a sústredenia sa, ale nielen pre nich. Správne prístupné WWW stránky slúžia i ľuďom, ktorí používajú menej obvyklé zobrazovacie zariadenia, operačné systémy, softwarové vybavenie a pod. Tieto stránky sú potom lepšie využiteľné aj pre bežných užívateľov.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha1 2 600 CZK v cene kurzu 0
Brno1 2 400 CZK v cene kurzu 0
Bratislava1 110,00 EUR v cene kurzu 0

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený všetkým, ktorí už vedia vytvárať www stránky a chcú sa naučiť, ako upraviť svoje stránky tak, aby si ich mohol prečítať každý užívateľ Internetu.

Čo Vás naučíme

Naučíme Vás upraviť svoje stránky tak, aby si ich mohol prečítať každý užívateľ Internetu.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Knižná publikácia podľa ponuky odborných vydavateľstiev.

Osnova kurzu

1. Čo je prístupnosť a komu je prospešná

Prístupný web - charakteristika a výhody

 • Prečo je prístupnosť tak dôležitá
 • Prečo sa bezbariérový web oplatí
 • Mýty v oblasti prístupnosti

Handicapovaní užívatelia internetu

 • Zrakovo postihnutí užívatelia
 • Sluchovo postihnutí užívatelia
 • Pohybovo postihnutí užívatelia
 • Užívatelia s poruchami učenia a sústredenia
 • Užívatelia s alternatívnymi zobrazovacími zariadeniami

Pravidlá a metodiky tvorby prístupného webu

 • Web Content Accessibility Guidelines 1.0
 • Section 501
 • Blind Friendly Web
 • Pravidlá pre tvorbu prístupného webu

2. Pravidlá tvorby prístupného webu

Obrázky a iné grafické prvky

 • Obrázky
 • Obrázkové formulárové tlačidlo

Doplnky webových stránok

 • Nezávislosť od CSS
 • Nezávislosť od JavaScriptu
 • Nezávislosť od Flashu

Ovládanie webu

Odkazy

 • Navigácia
 • Obrázkové klikacie mapy
 • Rámy
 • Názov stránky

Formuláre

 • Popisky formulárových polí
 • Prehľadné a dobre použiteľné formuláre

Tabuľky

 • Tabuľky rozvrhujúce prvky na stránke
 • Tabuľky nesúce tabuľkové dáta

Farby

 • Nezávislosť od farieb
 • Funkcia Vysoký kontrast

Zdrojový kód

 • Sémantika a kód
 • Metaznačky
 • CSS
 • Validita zdrojového kódu

Písmo

 • Veľkosť písma
 • Typ písma

Užívateľské prostredie

 • Nezávislosť od užívateľského prostredia
 • Nežiaduce zmeny užívateľského prostredia
 • Odkazy otvárané do nových okien

Textový obsah webu

 • Jednoduchý a zrozumiteľný obsah
 • Rozmiestnenie informácií podľa priority
 • Členenie obsahových blokov
 • Základné informácie o webe
 • Prehlásenie o prístupnosti
 • Nežiaduci pohyb na stránke

3. Testovanie prístupnosti webu

Kontrola prístupnosti www stránok

 • Kontrola užívateľským testom
 • Kontrola automatickými nástrojmi
 • Kontrola proti bodom zvolenej metodiky

Příručka Tvoříme přístupné webové stránky

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov