Kód kurzu: MOC 10747« Krok späť

System Center Configuration Manager 2012 R2 – nasadenie a správa

Tento päťdňový kurz zoznamuje účastníkov so základnými princípmi, nasadením, správou a sledovaním System Center Configuration Manager 2012 R2 Site a Site systémov. Na kurze sú preberané témy od správy kolekcií, cez hardware a software inventár, reporty, inštaláciu software balíkov, distribúciu obrazov operačných systémov, Desired Configuration Management a aktualizácie.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 28 800 CZK v cene kurzu 50
Brno5 28 800 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 700,00 EUR 284,00 EUR 50

Používateľská náročnosť

Čo vás na kurze naučíme

 • Porozumieť technológiám System Center Configuration Manager 2012
 • Prehľadávať a spravovať objektové prostredie
 • Dotazovať sa na obsah databáz a vytvárať reporty
 • Spravovať a distribuovať software a aktualizácie
 • Riadiť Endpoint Protection
 • Distribuovať a spravovať obrazy operačných systémov (image)
 • Spravovať zásady koncových staníc
 • Spravovať efektívne mobilné zariadenia
 • Nasadiť a používať Wake On Lan a vzdialenú správu

Predpokladané vstupné znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzov uvedených v sekciách Predchádzajúce kurzy a Súvisiace kurzy
 • Dobrá znalosť Active Directory a Group Policy
 • Dobrá znalosť technológií SQL Server a Reporting Services
 • Dobrá znalosť technológií TCP/IP a DNS

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, samostatné cvičenia na virtuálnych počítačoch na platforme Hyper-V. Samostatné praktické cvičenia zaberajú obvykle aspoň tretinu času stráveného na kurze.

Študijné materiály

Originálne študijné príručky a materiály spoločnosti Microsoft v anglickom jazyku.
Študijné materiály obsahujú pracovnú knižku s prezentáciou a doplňujúcimi informáciami a detailnými návodmi na samostatné praktické cvičenia. Praktické cvičenia zaberajú obvykle aspoň tretinu času stráveného na kurze.
Študijné materiály taktiež reprezentujú platnú licenciu k účasti na originálnom školení spoločnosti Microsoft. Každý účastník musí mať, podľa licenčných podmienok, v priebehu kurzu k dispozícii vlastné študijné materiály.

Osnova kurzu

 • Prehľad architektúry System Center Configuration Manager 2012
 • Prehľad funkcií a ovládanie centrálnej konzole
 • Vyhľadávanie prostriedkov siete a Active Director
 • Správa prostriedkov, rozsahov a sietí
 • Zostavy (Collection) užívateľov a počítačov
 • Správa systému na základe rolí
 • Distribúcia a nasadenie klientov
 • Sledovanie klientov a ich nastavenie
 • Hardware a software inventár
 • Asset Intelligence
 • Meranie využitia software (Software Metering)
 • Dotazovaine dát a reportovanie
 • Distribúcia a vytváranie software balíčkov
 • Závislostí balíčkov a software
 • Distribúcia a riadenie aktualizácií
 • Sledovanie inštalácie software a aktualizácií
 • Endpoint Protection
 • Obrazy (Image) operačných systémov, ich vytváranie a distribúcia
 • Úpravy obrazov (Image) operačných systémov a ich prispôsobenie
 • Zásady koncových zariadení (Compliance)
 • Nastavenie a sledovanie zásad koncových zariadení
 • Správa mobilných zariadení
 • Wake on Lan
 • Správa napájaní, spúšťania a výkonu
 • Vzdialená správa a vzdialený prístup

Príprava na certifikačné skúšky

Pri certifikačných skúškach Microsoft platí, že okrem certifikácií MCM, nie je účasť na oficiálnom MOC kurze nutnou podmienkou pre zloženie skúšky.
Oficiálne kurzy MOC spoločnosti Microsoft i naše vlastné kurzy GOC sú vhodnou súčasťou prípravy na certifikačné skúšky Microsoft ako sú MTA, MCP, MCSA, MCSE alebo MCM.
Primárnym cieľom kurzu nie je priamo príprava na certifikačné skúšky, ale zvládnutie teoretických princípov a osvojenie si praktických zručností nutných k efektívnej práci s daným produktom.
MOC kurzy obvykle pokrývajú takmer všetky oblasti požadované pri zodpovedajúcich certifikačných skúškach. Ich prebraniu na kurze ale nebýva daný vždy presne rovnaký čas a dôraz, ako vyžaduje certifikačná skúška.
Ako ďalšiu prípravu k certifikačným skúškam je možné využiť napríklad knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software.

Tištěná příručka MOC 10747

Cena:
7700 CZK
Elektronická příručka MOC 10747

Cena:
6300 CZK
Tištěná příručka MOC 10747

Cena:
284 EUR
Elektronická příručka MOC 10747

Cena:
242 EUR
Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov