Kód kurzu: RUBYPROG1« Krok späť

Programovanie v jazyku Ruby

Chcete vedieť programovať v jazyku Ruby? Naučíme vás tento moderný jazyk používať na prácu s reťazcami, regulárnymi výrazmi, v skriptoch na editáciu súborov alebo ako klasický program, pričom vytvoríte jednoduchý TCP server a klienta. Všetko nezávisle na platforme UNIX/Linux, Windows či Mac. Predovšetkým si osvojíte objektové uvažovanie, lebo práve striktná objektovosť je jednou z predností jazyka Ruby.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha3 10 200 CZK v cene kurzu 30
Brno3 9 600 CZK v cene kurzu 30
Bratislava3 345,00 EUR v cene kurzu 30

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre všetkých, ktorí nemajú s jazykom Ruby buď žiadne skúsenosti alebo poznajú jeho syntaxi, ale nevedia, ako rýchlo riešiť bežné praktické problémy. Tými môže byť práca s reťazcami, regulárne výrazy, editácia súborov, tvorba vláknových aplikácií, zachytávanie výnimiek, práca s databázami, či naprogramovanie jednoduchého TCP serveru a klienta.

Čo Vás naučíme

Naučíme Vás ako v jazyku efektívne pracovať a „objektovo“ uvažovať - pretože Ruby je jeden z najstriktnejších objektových jazykov. Kurz prebieha spôsobom krok za krokom, s využitím praktických príkladov, takže nie je potrebné poznať nič okrem všeobecných základov programovania.

Požadované vstupné znalosti

Účastníci kurzu by mali poznať všeobecné základy programovania, znalosť niektorého objektového jazyka je výhodou.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami. Vzhľadom k spôsobu výučby sú jednotlivé problémy preberané s ohľadom k potrebám konkrétneho príkladu. Preberané príklady je možné tiež prispôsobiť potrebám účastníkov a kurz prispôsobiť ich znalostiam.

Študijné materiály

Tlačená prezentácia preberanej látky a funkčné skriptá v elektronickej podobe.

Osnova kurzu

Úvod

 • základné vlastnosti Ruby

 • porovnanie s ostatnými jazykmi (PHP, C, Python, Java, atd.)

 • prečo používať práve Ruby?

Základy jazyka

 • štruktúra kódu, komentáre, premenné a priradenie

 • dátové typy

 • operátori a výrazy, logické výrazy

 • čísla a reťazce

 • práca s reťazcami, regulárne výrazy

 • zoznamy (polia), hashe (slovníky) a práca s nimi

Skriptá

 • vytvorenie skrípt a ich spustenie

 • interaktívne konzole

 • argumenty príkazového riadku

 • presmerovanie

 • skriptá v UNIXe a vo Windows

Riadenie behu programu

 • príkazy pre vetvenie

 • cykly

 • bloky

Práca so súbormi

 • všeobecne trieda IO (input-output)

 • štandardný vstup a výstup

 • základy práce so súbormi, otváranie, čítanie, zápis

 • editácia pomocou regulárnych výrazov

Chyby a výnimky

 • zoznámenie sa s výnimkami

 • vyvolanie, zachytenie a obsluha výnimiek

 • zložitejšie použitie výnimiek

Sockety a vlákna

 • vytvorenie jednoduchého TCP klienta a servera

Používanie knižníc

 • štandardná sada knižníc

 • ako inštalovať rozšírenie?

 • rubygems

 • príklad s inštaláciou ovládača pre databázu sqlite3 a jeho použitie

Objektové programovanie

 • definície tried, funkcií a metód

 • dedičnosť

 • menové priestory

 • moduly a mixiny

 • dynamické zmeny objektov za behu

 • rekurze

 • tvorba jednoduchého stromového objektu

Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.