Kód kurzu: MOC 2349« Krok späť

Programovanie v Microsoft .NET Framework (Microsoft Visual C# .NET)

Kurz je určený pre tých vývojových pracovníkov, ktorí chcú vytvárať rozsiahlejšie aplikácie s využitím jazyka C# a všetkých výhod, ktoré im poskytuje Microsoft .NET Framework a Common Language Runtime (CLR). Na kurze sa naučíte pracovať v prostredí riadeného behu, vytvárať jednoduché Microsoft .NET komponenty, používať Common Type System (CTS), pracovať s delegátmi a udalosťami, používať dátové streamy a pristupovať k súborom, spravovať pamäť a ďalšie systémové zdroje, používať serializáciu a Microsoft .NET Remoting.

Kurz bol nahradený kurzom GOC2125

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 27 950 CZK v cene kurzu 50
Brno5 27 950 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 725,00 EUR 268,00 EUR 50

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre skúsených vývojárov, ktorí chcú pomocou jazyka C# využiť všetky výhody, ktoré im poskytuje Microsoft .NET Framework.

Čo Vás naučíme

Pracovať v prostredí riadeného behu
 • Pracovať s komponentmi
 • Vytvárať jednoduché .NET komponenty
 • Používať Common Type System a pracovať s dátovými typmi
 • Delegácia a udalosti
 • Súbory a dátové streamy
 • Serializácia
 • Remoting a Web Services

  Požadované vstupné znalosti

  V rozsahu kurzu Úvod do programovania v jazyku C# (MOC 2124)

  Metódy výučby

  Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

  Študijné materiály

  Doporučená je originálna príručka firmy Microsoft, ktorá nie je zahrnutá v cene kurzu. Príručka je v anglickom jazyku.

  Osnova kurzu

  Prehľad platformy Microsoft .NET

 • Prehľad Microsoft .NET Framework
 • Prehľad menných priestorov

   Úvod do prostredia riadeného behu

   • Tvorba .NET aplikácie
   • Kompilácia a beh .NET aplikácie

   Práca s komponentmi

   • Úvod do kľúčových technológii platformy .NET
   • Tvorba jednoduchých .NET komponentov
   • Tvorba jednoduchej klientskej aplikácie pomocou knižnice Windows Forms
   • Tvorba ASP .NET aplikácie využívajúcej vaše komponenty

   Distribúcia a správa verzií

   • Úvod do distribúcie
   • Nástroje pre distribúciu a ich využitie

   Common Type System a práca s dátovými typmi

   • Objektová trieda System.Object
   • Špecializované konštruktory
   • Operácie s dátovými typmi
   • Rozhranie
   • Práca s externými dátovými typy

   Reťazce, polia a kolekcie

   Delegácia a udalosti

   • Delegácia
   • Multicast delegáti
   • Kedy použiť delegátov, udalosti a rozhranie

   Správa pamäti a zdrojov

   • Správa pamäti
   • Správa iných zdrojov
   • Implicitná a explicitná správa zdrojov
   • Optimalizácia služby Garbage Collector

   Súbory a dátové streamy

   • Streamy
   • Objekty typu Reader a Writer
   • Základné súborové I/O

   Práca s Internetom

   • Scenáre internetovej aplikácie
   • Model WebRequest/WebResponce
   • Aplikačné protokoly
   • Správa chýb
   • Bezpečnosť

   Serializácia

   • Scenáre serializácie
   • Atribúty serializace
   • Graf objektu
   • Proces serializácie
   • Užívateľská serializácia
   • Otázky bezpečnosti

   Remoting a Web Services

   • Remoting
   • Konfiguračné súbory
   • Webové služby

   Thready a asynchrónne programovanie (voliteľné)

   • Použitie threadov
   • Bezpečnosť
   • Asynchrónne programovanie

   Interakcia medzi riadeným a neriadeným kódom (voliteľné)

   • Integračné služby
   • Služba Platform Invoke
   • Volanie COM objektov z riadeného kódu
   • Volanie .NET objektov z COM klientov

   ADO.NET (voliteľné)

   • Prehľad knižnice ADO.NET
   • Pripojenie k dátovému zdroju
   • Prístup k dátam pomocou triedy DataSet
   • Použitie uložených procedúr
   • Prístup k dátam pomocou triedy DataReader
   • Napojenie na XML dáta

   Atribúty (voliteľné)

   • Prehľad atribútov
   • Definícia vlastných atribútov
   • Získavanie hodnôt atribútov
  • Tištěná příručka MOC 2349

   Cena:
   6950 CZK
   Elektronická příručka MOC 2349

   Cena:
   6300 CZK
   Tištěná příručka MOC 2349

   Cena:
   268 EUR
   Elektronická příručka MOC 2349

   Cena:
   242 EUR
   Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
   Uvedené ceny sú bez DPH.