Kód kurzu: MOC 6232« Krok späť

Programovanie a nasadenie databáz Microsoft SQL Server 2008

Kurz je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť implementovať databázy v Microsoft SQL Server 2008, používať jeho nástroje, vytvárať databázy, dátové typy a tabuľky, používať XML, vytvárať a ladiť indexy, implementovať dátovú integritu, vytvárať pohľady a uložené procedúry a používať Service Broker.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 29 250 CZK v cene kurzu 50
Brno5 29 250 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 875,00 EUR 250,00 EUR 50

Pre koho je kurz určený

Tento kurz je určený IT špecialistom, ktorí chcú získať znalosti v oblasti nasadenia a programovania databáz SQL Server 2008 R2.

Čo vás naučíme :

 • Lepšie pochopiť databázový systém SQL Server a jeho konfiguráciu
 • Pracovať s dátovými typmi
 • Navrhovať a implementovať tabuľky, pracovať so schémami
 • Navrhovať a implementovať pohľady
 • Popísať a porozumieť štruktúre indexov, vhodne zvoliť dátové typy v indexe
 • Identifikovať štruktúru tabuľky a implementovať clustrovaný index
 • Porozumieť exekučným plánom
 • Navrhnúť a nasadiť neclustrované indexy, krycie indexy a indexy s vloženými stĺpcami
 • Používať dočasné tabuľky, tabuľkové premenné a príkaz MERGE
 • Popísať a použiť transakcie
 • Zachytiť a ošetriť chyby v T-SQL
 • Navrhnúť a nasadiť skalárne či tabuľkové funkcie
 • Navrhnúť a nasadiť obmedzenia
 • Navrhnúť a nasadiť Trigger
 • Popísať a použiť SQL CLR
 • Používať dátový typ XML a schémy
 • Používať klauzulu FOR XML a XPath dotazy
 • Popísať a použiť súradnicové dátové typy v SQL Server
 • Porozumieť a použiť fulltextové vyhľadávanie

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosť jazyka T-SQL na úrovni kurzu MOC 2778 alebo GOC277
 • Základná znalosť konceptu relačných databáz
 • Základná znalosť operačného systému

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Odporúča sa originálna príručka spoločnosti Microsoft, ktorá nie je zahrnutá v cene kurzu. Príručka je v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

Úvod do SQL Server 2008 R2 a jeho nástrojov

 • Úvod do platformy SQL Server
 • Základy práce s nástrojmi pre SQL Server
 • Konfigurácia služieb SQL Server

Práca s dátovými typmi

 • Popis dátových typov v SQL Server
 • Práca s textovými typmi
 • Konverzia dát
 • Práca so špeciálnymi typmi

Návrh a nasadenie tabuliek

 • Návrh tabuliek
 • Práca so schémami
 • Tvorba a zmeny štruktúry tabuliek

Návrh a nasadenie pohľadov

 • Predstavenie objektu pohľad
 • Tvorba a správa pohľadov
 • Pohľady a výkon

Plánovanie stratégie indexov

 • Základný koncept indexov
 • Použitie dátových typov v indexoch
 • Jednoduchý a zložený index

Dátové štruktúry v SQL Server

 • Dátová štruktúra tabuliek
 • Práca s clustrovaným indexom
 • Návrh efektívneho clustrovaného indexu

Exekučný plán

 • Popis exekučného plánu
 • Základné úlohy v exekučnom pláne
 • Práca s exekučným plánom

Zvýšenie výkonu dotazov pomocou neclustrovaného indexu

 • Návrh efektívneho neclustrovaného indexu
 • Nasadenie indexu
 • Použitie nástroja Database Engine Tuning Advisor

Návrh a nasadenie uložených procedúr

 • Tvorba uložených procedúr
 • Uložené procedúry s parametrami
 • Zmena exekučného kontextu v procedúre
 • Použitie MERGE príkazu
 • Nasadenie a použitie rôznych typov tabuliek
 • Použitie tabuľkových premenných

Tvorba aplikácií s konkurenčným prístupom

 • Úvod do transakcií
 • Úvod do konceptu uzamykania
 • Správa uzamykania
 • Izolácia transakcií

Zachytenie a ošetrenie chybových stavov v T-SQL

 • Návrh zachytávania výnimiek
 • Implementácia ošetrenia chybových stavov
 • Štruktúrované ošetrenie chybových stavov v T-SQL

Návrh a nasadenie užívateľom definovaných funkcií

 • Návrh a nasadenie skalárnych funkcií
 • Návrh a nasadenie tabuľkových funkcií
 • Odporúčané postupy
 • Alternatívy k funkciám

Zaistenie dátovej integrity pomocou obmedzení

 • Vynútenie dátovej integrity
 • Nasadenie doménovej integrity
 • Nasadenie referenčnej integrity

Odpoveď na zmenu dát pomocou Triggerov

 • Návrh DML Triggerov
 • Nasadenie DML Triggerov

Nasadenie riadeného kódu v SQL Server

 • Úvod do integrácie SQL CLR
 • Nasadenie a konfigurácia zostavení
 • Použitie SQL CLR

Použitie XML dát v SQL Server

 • Úvod do dátového typu XML a XML schém
 • Uloženie XML dát
 • Nasadenie XML dátového typu

Dotazovanie XML dát

 • Použitie klauzuly FOR XML
 • Úvod do XQuery
 • Rozklad XML

Použitie súradnicových dátových typov

 • Úvod do priestorových dát
 • Práca s priestorovými dátami v SQL Server
 • Použitie súradnicových dát v aplikáciách

Práca s fulltextovými indexmi a dotazmi

 • Úvod do fulltextových indexov
 • Nasadenie fulltextových indexov
 • Fulltextové dotazy a funkcie
    Tištěná příručka MOC 6232

    Cena:
    6950 CZK
    Elektronická příručka MOC 6232

    Cena:
    6750 CZK
    Tištěná příručka MOC 6232

    Cena:
    268 EUR
    Elektronická příručka MOC 6232

    Cena:
    250 EUR
    Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
    Uvedené ceny sú bez DPH.


    Graf nadväzností kurzov