Kód kurzu: GOC651« Krok späť

Príprava na certifikačnú skúšku MCTS 70-433: Database Developer

Kurz slúži ako príprava na certifikačnú skúšku MCTS 70-433: Database Developer. Obsahovo sa kurz zameriava na rekapituláciu a upresnenie informácií, ktoré sú predmetom samotnej certifikačnej skúšky, pričom podstatnú časť kurzu tvoria riešenia ukážkových otázok. V cene kurzu je voucher na certifikačnú skúšku 70-433. Bližšie informácie o využití voucheru, o termíne skúšky a priebehu testovania získate na Klientskom servise IT školiaceho strediska GOPAS.

GOPAS Official Curriculum Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha2 8 900 CZK v cene kurzu 20
Brno2 8 900 CZK v cene kurzu 20
Bratislava2 350,00 EUR v cene kurzu 20

Používateľská náročnosť

Komu je kurz určený

 • Špecialistom v oblasti IT, ktorí plánujú zložiť certifikačnú skúšku TS: Microsoft SQL Server 2008, Database Development.
 • Kurz nie je vhodný pre tých, ktorí sa s danou technológiou ešte len zoznamujú. V prípade, že nie ste dobre oboznámení s programovaním databázy systému MS SQL Server 2008, odporúčame navštíviť kurzy v sekcii "Požadované vstupné znalosti".

Čo vás naučíme :

Tento kurz slúži ako príprava pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky v oblasti MS SQL Server 2008. Obsahovo sa kurz zameriava na rekapituláciu a upresnenie informácií, ktoré sú predmetom samotnej certifikačnej skúšky, pričom podstatnú časť kurzu tvoria riešenia ukážkových otázok. Voucher na certifikačnú skúšku 70-433 s polročnou platnosťou je v cene kurzu.

 • Implementácia tabuliek a pohľadov
 • Implementácia programových objektov
 • Práca s T-SQL dotazmi
 • Práca s ďalšími komponentmi SQL Server
 • Práca s dátovým typom XML
 • Práca s informáciami o výkone SQL Server

Požadované vstupné znalosti

 • Základná znalosť operačných systémov Microsoft Windows
 • Schopnosť porozumieť a pracovať s T-SQL na úrovni kurzu MOC 2778
 • Znalosti z oblasti programovania databáz na úrovni kurzu MOC 6232

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami a cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Tlačené prezentácie preberanej látky.

V cene kurzu je voucher na certifikačnú skúšku 70-433 s polročnou platnosťou. Bližšie informácie o využití voucheru, termíne skúšky a procese testovania získate na Klientskom servise IT školiaceho strediska GOPAS. Testovanie prebieha každý pracovný deň a výsledok skúšky sa dozviete ihneď po ukončení testu.

Osnova kurzu

Implementácia tabuliek a pohľadov
 • Tvorba a zmena tabuliek
 • Tvorba a zmena pohľadov
 • Tvorba a zmena indexov
 • Tvorba dátových obmedzení
 • Implementácia dátových typov
 • Implementácia partícií
Implementácia programových objektov
 • Implementácia uložených procedúr
 • Implementácia užívateľom definovaných funkcií
 • Tvorba DML a DDL triggerov
 • Implementácia CLR objektov
 • Ošetrovanie chýb a výnimiek
 • Správa transakcií
Práca s T-SQL dotazmi
 • Použitie príkazu SELECT
 • Použitie príkazu INSET, UPDATE, DELETE
 • Klauzula OUTPUT
 • Príkaz MEREGE
 • Kombinácia množín dát
 • Použitie systémových skalárnych funkcií
 • Práca s dotazmi
 • Spoločný tabuľkový výraz (CTE)
 • Rankovacie funkcie
 • Kontrola exekučného plánu
 • Práca s Collation
Práca s ďalšími komponentmi SQL Server
 • Integrácia databázového mailu
 • Implementácia fulltextového vyhľadávania
 • Service Broker
 • Sledovanie dátových zmien
Práca s dátovým typom XML
 • Získanie relačných dát v podobe XML
 • Transformácia XML do podoby relačných dát
 • Dotazovanie XML
Práca s informáciami o výkone SQL Server
 • Získanie exekučného plánu
 • Trasovanie SQL Server
 • Database Engine Tuning Advisor
 • Metadáta

Predošlé kurzy

žiadne predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.