Kód kurzu: GOC653« Krok späť

Príprava na certifikačnú skúšku MCITP 70-451: Database Developer

Tento kurz slúži ako príprava na úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky v oblasti MS SQL Server 2008. Obsahovo sa kurz zameriava na rekapituláciu a upresnenie informácií nevyhnutných na získanie certifikátu MCITP: Database Developer. Podstatnú časť kurzu tvorí riešenie ukážkových otázok, ktoré sú predmetom samotnej certifikačnej skúšky. V cene kurzu je voucher na certifikačnú skúšku 70-451. Bližšie informácie o využití voucheru, o termíne skúšky a priebehu testovania získate na Klientskom servise IT školiaceho strediska GOPAS.

GOPAS Official Curriculum Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha2 8 900 CZK v cene kurzu 20
Brno2 8 900 CZK v cene kurzu 20
Bratislava2 350,00 EUR v cene kurzu 20

Používateľská náročnosť

Komu je kurz určený

 • Špecialistom v oblasti IT, ktorí plánujú zložiť certifikačnú skúšku 70-451 PRO: Designing Database Solutions and Data Access Using Microsoft SQL Server 2008
 • Kurz nie je vhodný pre tých, ktorí sa s danou technológiou ešte len zoznamujú. V prípade, že nie ste dobre oboznámení s programovaním databáz systému MS SQL Server 2008, odporúčame navštíviť kurzy v sekcii "Požadované vstupné znalosti".

Čo vás naučíme

Tento kurz slúži ako príprava na úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky v oblasti MS SQL Server 2008. Obsahovo sa kurz zameriava na rekapituláciu a upresnenie informácií nevyhnutných pre získanie certifikátu MCITP: Database Developer. Podstatnú časť kurzu tvorí riešenie ukážkových otázok, ktoré sú predmetom samotnej certifikačnej skúšky. Voucher na certifikačnú skúšku 70-451 s polročnou platnosťou je v cene kurzu.

 • Návrh databázovej stratégie
 • Návrh riešení databázovej bezpečnosti
 • Návrh riešení vysokej dostupnosti
 • Stratégie pre zálohovanie a obnovu databáz
 • Monitorovanie databázových systémov
 • Správa a údržba databáz
 • Distribúcia dát

Požadované vstupné znalosti

 • Základná znalosť operačných systémov Microsoft Windows
 • Schopnosť porozumieť a pracovať s T-SQL na úrovni kurzu MOC 2778
 • Znalosti z oblasti návrhu riešení, správy a údržby databáz na úrovni kurzov MOC 6231 a MOC 50400
 • Pre získanie certifikácie MCITP 70-450 je nevyhnutným predpokladom úspešné absolvovanie skúšky MCTS 70-432

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami a cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Tlačená prezentácia preberanej látky.

V cene kurzu je voucher na certifikačnú skúšku 70-451 s polročnou platnosťou. Bližšie informácie o využití voucheru, termíne skúšky a procese testovania získate na Klientskom servise IT školiaceho strediska GOPAS. Testovanie prebieha každý pracovný deň a výsledok skúšky sa dozviete ihneď po ukončení testu.

Osnova kurzu

Návrh databázovej stratégie
 • Identifikácia komponentov SQL Server
 • Návrh databázového modelu
 • Entity Framework
 • Stratégia aplikácií z hľadiska bezpečnosti
 • Service Broker
 • Fulltextové vyhľadávanie
Návrh tabuliek
 • Použitie nových dátových typov
 • Návrh tabuliek
 • Dátová integrita
Návrh programových objektov
 • Uložené procedúry
 • Návrh pohľadov
 • Návrh tabuľkových a skalárnych funkcií
 • CLR integrácia
 • Špeciálne programové štruktúry a techniky
Transakcie a konkurenčný prístup
 • Úrovne uzamykania
 • Návrh konkurenčného prístupu
 • Návrh implicitných a explicitných transakcií
Práca s dátovým typom XML
 • Návrh uloženia XML dát
 • Návrh stratégie pre dotazovanie a zmenu XML dát
 • Použitie klauzuly FOR XML
 • Transformácia XML dát do relačnej štruktúry
Výkonnostná optimalizácia dotazov
 • Optimalizácia a ladenie dotazov
 • Analýza exekučných plánov
 • Posúdenie riadkových a množinových operácií
Návrh databázy pre optimálny výkon
 • Optimalizácia stratégie indexov
 • Návrh škálovateľných riešení
 • Riešenie problémov pomocou objektu Plan Guide
 • Návrh stratégie kompresie tabuliek a indexov

Predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.