Kód kurzu: MOC 2074« Krok späť

Návrh a implementácia OLAP riešení pomocou produktu Microsoft SQL Server 2000

Kurz sa v ucelenej a prehľadnej forme zaoberá prostredím MS SQL 2000 Analytical Services. Účastníci získajú znalosti, ktoré sú nevyhnutné pre vytváranie a správu kociek, s čím súvisí návrh a údržba dimenzií, spôsob uloženia kociek a ich pravidelná aktualizácia, zálohovanie a obnova databáz OLAP, práca s klientmi a úvod do Data Mining.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 26 950 CZK v cene kurzu 50
Brno5 26 950 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 675,00 EUR 268,00 EUR 50

Pre koho je kurz určený

Kurz je pre dátových analytikov a IT profesionálov, ktorí sa budú podieľať na návrhu, implementácii a rozvoji OLAP riešení Analytických služieb produktu MS SQL Server 2000.

Čo Vás naučíme

 • Definovať pojem OLAP a jeho úlohu v prostredí Data Warehouse
 • Navrhovať multidimenzionálny dátový priestor so schémou Star alebo Snowflake
 • Definovať podstatné komponenty kocky
 • Porozumieť architektúre Analytických služieb
 • Vytvárať dimenzie z relačných tabuliek
 • Porozumieť rôznym typom dimenzií
 • Nastaviť vlastnosti dimenzií
 • Konštruovať OLAP dimenzie zo zdrojových dát
 • Vytvárať kocky pomocou sprievodcu
 • Vytvárať a používať mierku
 • Vyvíjať a používať virtuálnu kocku
 • Navrhovať uloženie kocky a jej agregácie
 • Aktualizovať dimenzie a kocky pri zmene dát
 • Optimalizovať spracovanie dimenzií a kociek
 • Vytvárať partitions vo vnútri kocky
 • Implementovať jednoduché kalkulácie pomocou syntaxe MDX. a dopočítavaných členov
 • Používať MS Excel 2000 ako OLAP front-end aplikáciu
 • Porozumieť modelu Data Mining v prostredí OLAP a Microsoft Data Warehouse
 • Analyzovať dáta pomocou drillthrough a writeback
 • Navrhovať a implementovať prístupové práva pre kocku a jej dimenzie
 • Využívať DTS služby k automatickému spracovanie kociek a jej dimenzií
 • Vytvárať virtuálne kocky na základe užívateľských požiadaviek

Požadované vstupné znalosti

 • Skúsenosti s používaním MS Windows 2000
 • Základní znalosti MS SQL Serveru 2000

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenie na počítačoch

Študijné materiály

Odporučená je originálna príručka firmy Microsoft pre kurz MOC2074, ktorá nie je zahrnutá v cene kurzu. Príručka je v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

Úvod do prostredia dátových skladov a OLAP

 • Úvod do Data Warehouse
 • Definícia OLAP riešení
 • Vysvetlenie návrhu Data Warehouse
 • Vysvetlenie OLAP modelov
 • Využití OLAP kociek

  Využitie sprievodcov Analytických služieb

 • Definícia pojmov
 • Prehľad nástroja Analysis Manager
 • Príprava pred vytváraním kociek
 • Vytvorenie cvičnej kocky Sales
 • Zásobenie kocky dátami
 • Zobrazenie výsledkov

  Architektúra Analytických služieb

 • Prehľad Microsoft Data Warehouse
 • Komponenty Analytických služieb
 • Metadata Repository
 • Možnosti pri ukladaní kociek
 • Architektúra klientov OLAP
 • Integrované OLAP komponenty v prostredí MS Office 2000

  Vytváranie dimenzií kociek

 • Základy dimenzií
 • Zdieľané a privátne dimenzie
 • Práca so štandardnými dimenziami
 • Základné nastavenie dimenzií
 • Práca s dimenziami typu “Parent-Child“

  Pokročilé nastavenie dimenzií

 • Práca s úrovňami a hierarchiami
 • Práca s časovou dimenziou
 • Vytvorenie hierarchie “custom rullup“
 • Pojem člen a jeho vlastnosti
 • Virtuálna dimenzia

  Spracovanie kociek a mierok

 • Vlastnosti kociek
 • Práca s kockami
 • Vlastnosti mierok
 • Práca s dátovými mierkami
 • Definícia vlastností kocky
 • Práca s vlastnosťou “disabled“

  Prípadová štúdia - kocka Store expense

 • Vytvorenie kocky \\\\\\\\\\\\\\\"Store expense\\\\\\\\\\\\\\\"
 • Aktualizácia kocky \\\\\\\\\\\\\\\"Store expense\\\\\\\\\\\\\\\"

  Správa uloženia a optimalizácie kocky

 • Uloženie kocky na serveri
 • Sprievodca pre návrh uloženia kocky
 • Agregácia na analytickom serveri
 • Optimalizácia uloženia kocky
 • Ladenie uloženia kocky

  Vkladanie dát do kociek a dimenzií

 • Úvod do vkladanie dát do kociek a dimenzií
 • Vkladanie dát do dimenzií
 • Vkladanie dát do kociek
 • Optimalizácia vkladania dát
 • Možné problémy

  Správa sekcií - partitions

 • Úvod do sekcií kociek
 • Vytváranie sekcií
 • Používanie pokročilých nastavení
 • Zlučovanie sekcií

  Uskutočňovanie výpočtov pomocou MDX

 • Vytváranie dopočítavaných členov
 • Vytváranie ne-mierkových dopočítavaných členov
 • Použitie funkcií v dopočítavaných členoch
 • Ďalšie výpočtové metódy

  Virtuálne kocky

 • Vlastnosti virtuálnych kociek
 • Vybudovanie virtuálnej kocky
 • Vytvorenie dopočítavaných členov

  Využitie MS Excelu ako OLAP klienta

 • OLAP komponenty v MS Office2000
 • Použitie kontingenčných tabuliek v Excelu
 • Použití kontingenčných grafov
 • Práca s lokálnymi kockami
 • Vytvorenie OLAP-webové stránky

  Používanie Actions, Drillthrough and Writeback

 • Vytváranie tzv. Actions
 • Uskutočňovanie a význam dátových Drillthrough
 • Porozumenie aktivite Writeback

  Správa zabezpečenia

 • Úvod do zabezpečenia Analytických služieb
 • Právo Administrátora
 • Prihlasovacie práva užívateľov
 • Databázové role
 • Implementácia zabezpečenia dimenzií
 • Správa rolí v kocke

  Využitie DTS služieb pre OLAP riešenie

 • Úvod do DTS služieb
 • Spustenie a časovanie DTS balíčkov
 • DTS úkol “Analysis Services Processing Task“
 • Kopírovanie a archivácia OLAP databáz

  Data Mining

 • Úvod do modelu Data Mining
 • Testovanie modelu Data Mining
 • Vytvorenie modelu Data Mining s dátami OLAP
 • The Dependency Network Browser

  Prípadová štúdia - práca s databázami Foodmart

 • Vytvorenie kocky Warehouse
 • Vytvorenie kocky Sales
 • Vytvorenie virtuálnej kocky Warehouse & Sales
 • Predošlé kurzy

  žiadne predošlé kurzy

  Nasledujúce kurzy

  žiadny nadväzujúci kurz
  Tištěná příručka MOC 2074

  Cena:
  6950 CZK
  Tištěná příručka MOC 2074

  Cena:
  268 EUR
  Uvedené ceny sú bez DPH.