Kód kurzu: MSWD4« Krok späť

Microsoft Word – vývoj aplikácií

Tento kurz je určený pre skúsených užívateľov textového editora so znalosťou základov jazyka Microsoft Visual Basic, ktorí sa chcú naučiť vytvárať makrošablóny na automatizáciu práce s textom. Na kurze sa naučíte používať objektový model Microsoft Word, predovšetkým objekty Document, DataObject, Page a Tab. Účastníci musia ovládať programovanie v jazyku Microsoft Visual Basic (pozri odporúčané absolvovanie predchádzajúcich kurzov), aby sa na kurze mohli zúčastniť.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha3 12 000 CZK v cene kurzu 30
Brno3 11 400 CZK v cene kurzu 30
Bratislava3 420,00 EUR v cene kurzu 30

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre skúsených užívateľov textového procesoru so znalosťou základov jazyka Visual Basic, ktorí sa chcú naučiť vytvárať makrá a programy.

Čo Vás naučíme

Účastníci kurzu sa naučia vytvárať makrá a programy v prostredí Microsoft Word.

Požadované vstupné znalosti

Praktická znalosť práce v Microsoft Word. Základná znalosť programovania v jazyku Visual Basic.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Knižné publikácie podľa ponuky odborných vydavateľstiev.

Osnova kurzu

Textový procesor Word a jeho možnosti programovania

Verse Visual Basicu

Vizuálne, objektové a event driven (udalosťami riadené) programovanie

Premenné, konštanty, procedúry, funkcie, základné príkazy

Ladenie programu

Run time errors (bežné chyby)

Objektový model Microsoft Word

 • úvodné informácie o objektoch a kolekciách
 • objektový model Microsoft Wordu (vybrané objekty)
 • hierarchia objektu Document (vybrané objekty)
 • Objekty DataObjet, Page, Tab

  Objektový model Microsoft Forms

 • objekty form a control
 • typy controlov

  Vytváranie aplikácie

 • riadenie objektov programom vo Visual Basic
 • Programujeme makra ve Wordu

  Cena:
  cena kurzu zahŕňa
  Uvedené ceny sú bez DPH.