Kód kurzu: MOC 1303« Krok späť

Microsoft Visual Basic 6.0 – základy programovania

Tento kurz je určený pre každého, kto sa chce zoznámiť so základmi objektovo-orientovaného a udalosťami riadeného programovania v jazyku Microsoft Visual Basic 6.0. Účastníci sa zoznámia so syntaxou jazyka a naučia sa pracovať s formulármi a ovládacími prvkami, ladiť program a zachytávať chybové stavy. Pre účastníkov bude vytvorená cvičná aplikácia pracujúca s dátami uloženými v programe Microsoft Access.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 27 450 CZK v cene kurzu 50
Brno5 27 450 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 675,00 EUR 268,00 EUR 50

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základom programovania v jazyku Microsoft Visual Basic 6.0. Poslucháč sa zoznámia sa syntaxou jazyka, bude vedieť pracovať s formulármi, s ovládacími prvkami, naučí sa ladiť program a zachytávať chybové stavy. Bude tiež vytvorená cvičná aplikácia pracujúca s dátami uloženými v programe Microsoft Access.

Čo Vás naučíme

 • Vytvárať vlastné formuláre
 • Používať ponuky, panely nástrojov a stavové riadky
 • Validovať vstup užívateľa
 • Ladiť aplikáciu a zachytávať chyby
 • Vytvárať dynamicky ovládacie prvky
 • Využívať Microsoft Data Control pre prístup k dátam
 • Programovo používať techniku Drag and Drop
 • Vytvárať inštalačný balíček

  Požadované vstupné znalosti

 • Základy algoritmizácia a programovanie

  Metódy výučby

  Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

  Študijné materiály

  Doporučená je originálna príručka firmy Microsoft, ktorá nie je zahrnutá v cene kurzu. Príručka je v anglickom jazyku.

  Osnova kurzu

  Úvod do vytvárania aplikácií pomocou Microsoft Visual Basic

  • Vlastnosti Microsoft Visual Basic
  • Práca vo vývojovom prostredí
  • Udalostne riadené programovanie
  • Vytvorenie nového projektu

  Základy Microsoft Visual Basic

  • Úvod do objektov
  • Vlastnosti, metódy a udalosti
  • Práca s formulárom
  • Práca s ovládacími prvkami
  • Základné ovládacie prvky

  Práca s programovým kódom a formulárom

  • Moduly
  • Použitie okna editoru
  • Nastavenie prostredia
  • Automatické doplňovanie kódu
  • Dialógové okná
  • Vlastné formuláre

  Premenné a procedúry

  • Deklarácia premenných
  • Dátové typy
  • Konverzia dátových typov
  • Konštanty
  • polia
  • Procedúry a funkcie
  • Parametre Vybrané vstavané funkcie

  Riadenie toku programu

  • Logické a porovnávacie operátory
  • If..Then
  • Select..Case
  • Do..Loop
  • For..Next
  • ukončenie cyklu

  Ladenie programu

  • Typy chýb
  • Watch window
  • Immediate window
  • Call Stack
  • Locals window
  • Krokovanie programu

  Práca s ovládacími prvkami

  • Typy ovládacích prvkov
  • Zoznamy Combobox a Listbox
  • OptionButton a Frame
  • Pokročilé ActiveX ovládacie prvky

  Prístup k dátam

  • Knižnica ADO
  • Koncept relačných databáz
  • ADO Data Control
  • Data form wizard

  Validácia vstupu

  • "is" Funkcie
  • Komponenty MaskEdit
  • Udalosť KeyPress Udalosť Validate

  Zachytávanie chýb

  • Run-time chyby
  • Objekt Err
  • Zreťazenie chýb
  • Inline error handling

  Rozšírenie užívateľského rozhrania

  • Ponuky
  • Panely nástrojov
  • Stavové riadky

  Drag and Drop technika

  • Udalosti myši
  • Ukážka Drag and Drop

  Ďalšie informácie o ovládacích prvkoch

  • Kolekcia
  • Pole ovládacích prvkov

    Záverečné kroky

    • Návrh užívateľského rozhrania
    • Distribúcia aplikácie
  • Tištěná příručka MOC 1303

   Cena:
   6950 CZK
   Tištěná příručka MOC 1303

   Cena:
   268 EUR
   Uvedené ceny sú bez DPH.