Kód kurzu: MOC 10751« Krok späť

Microsoft System Center 2012 – nasadenie a správa privátneho cloudu

Tento päťdňový kurz zoznámi účastníkov s inštaláciou, správou, údržbou a riešením problémov pri prevádzke privátneho cloudu (Private Cloud) postaveného na platforme Windows Server 2008/2008 R2, Hyper-V a spravovaného pomocou nástrojov rodiny System Center 2012.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 28 800 CZK v cene kurzu 50
Brno5 28 800 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 700,00 EUR 268,00 EUR 50

Používateľská náročnosť

Čo vás na kurze naučíme

 • Vytvoriť vysokoúrovňový návrh riešení prívatneho cloudu
 • Nastaviť a prevádzkovať PXE server a distribuovať efektívne obrazy operačných systémov a aplikačné balíčk
 • Spravovať efektívne App-V a Hyper-V
 • Porozumieť sledovanie, riešenie problémov a optimalizácia výkonu prívatneho cloudu
 • Spravovať Service Catalog a Self Service Portal
 • Byť schopný nasadiť Data Protection Manager do prívatneho cloudu a používať ho k zálohovaniu a obnove systémov a služieb
 • Nasadiť System Center Orchestrator a prepojiť ho s ostatnými System Center službami i systémy v cloude

Predpokladané vstupné znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzov uvedených v sekciách Predchádzajúce kurzy a Súvisiace kurzy
 • Dobrá znalosť Active Directory a Group Policy
 • Dobrá znalosť technológií TCP/IP a DNS

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, samostatné cvičenia na virtuálnych počítačoch na platforme Hyper-V. Samostatné praktické cvičenia zaberajú obvykle aspoň tretinu času stráveného na kurze.

Študijné materiály

Originálne študijné príručky a materiály spoločnosti Microsoft v anglickom jazyku.
Študijné materiály obsahujú pracovnú knižku s prezentáciou a doplňujúcimi informáciami a detailnými návodmi na samostatné praktické cvičenia. Praktické cvičenia zaberajú obvykle aspoň tretinu času stráveného na kurze.
Študijné materiály taktiež reprezentujú platnú licenciu k účasti na originálnom školení spoločnosti Microsoft. Každý účastník musí mať, podľa licenčných podmienok, v priebehu kurzu k dispozícii vlastné študijné materiály

Osnova kurzu

 • Princípy privátnych cloudov a ich architektúra
 • Plánovanie a design infraštruktúry
 • Nasadenie Hyper-V v klastri pomocou Virtual Machine Manager (VMM)
 • Prehľad VMM a jeho možností, inštalácia a povýšenie zo starších verzií
 • Zabezpečenie a riadenie prístupu do VMM
 • Skupiny hostiteľov
 • PXE servery, vytváranie a distribúcia virtuálnych systémov
 • Technológie Update Server Roles a Update Baseline
 • Pojem Dynamic Application Deployment
 • Pojem Web Deployment Packages
 • Porovnanie server virtualizácie pomocou Hyper-V a aplikačnej virtualizácie pomocou App-V
 • Správa App-V, vytváranie, balíčkovanie a distribúcia aplikácií
 • Vytváranie prvkov Service Templates
 • Základné princípy a funkcie System Center Operations Manager
 • Povýšenie a prenesenie nastavení staršej verzie technológie Operations Manager 2007
 • Správa upozornení, balíčkov správy (Management Packs), integrácie SCOM s ostatnými produktmi System Center
 • Nasadenie a správa SharePoint portál
 • Sledovanie šablón a distribuovaných aplikácií
 • Prehľad možností technológie Service Manager
 • Pojmy Work Items, Connectors a Notifications
 • Plánovanie a nasadenie zálohovacej technológie Data Protection Manager
 • Zálohovanie a obnova systémov, aplikácií a dát v privátnom cloude
 • Prehľad technológie System Center Orchestrator
 • Nasadenie a správa služieb Orchestrator
 • Pojmy Integration Pack a Process Pack
 • Service Level Management

Príprava na certifikačné skúšky

Pri certifikačných skúškach Microsoft platí, že okrem certifikácií MCM, nie je účasť na oficiálnom MOC kurze nutnou podmienkou pre zloženie skúšky.
Oficiálne kurzy MOC spoločnosti Microsoft i naše vlastné kurzy GOC sú vhodnou súčasťou prípravy na certifikačné skúšky Microsoft ako sú MTA, MCP, MCSA, MCSE alebo MCM.
Primárnym cieľom kurzu nie je priamo príprava na certifikačné skúšky, ale zvládnutie teoretických princípov a osvojenie si praktických zručností nutných k efektívnej práci s daným produktom.
MOC kurzy obvykle pokrývajú takmer všetky oblasti požadované pri zodpovedajúcich certifikačných skúškach. Ich prebraniu na kurze ale nebýva daný vždy presne rovnaký čas a dôraz, ako vyžaduje certifikačná skúška.
Ako ďalšiu prípravu k certifikačným skúškam je možné využiť napríklad knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software.

Tištěná příručka MOC 10751

Cena:
6950 CZK
Elektronická příručka MOC 10751

Cena:
6300 CZK
Tištěná příručka MOC 10751

Cena:
268 EUR
Elektronická příručka MOC 10751

Cena:
242 EUR
Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov