Kód kurzu: MOC 10175« Krok späť

Microsoft SharePoint 2010 – vývoj a prispôsobenie aplikácií

Tento päťdňový kurz je určený vývojárom a konzultantom aplikácií a riešení na platforme Microsoft SharePoint 2010 a je základným kurzom vývoja aplikácií v tomto prostredí.

Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 29 950 CZK v cene kurzu 50
Brno5 29 950 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 800,00 EUR 268,00 EUR 50

Používateľská náročnosť

Požadované vstupné znalosti

 • Skúsenosti s platformou .NET Framework.
 • Skúsenosti s vývojom pomocou Visual Studio 2008 alebo Visual Studio 2010.
 • Skúsenosti s objektovo-orientovaným programovaním v jazyku C#.
 • Skúsenosti s tvorbou webových aplikácií v ASP.NET.

Čo vás naučíme

 • Efektívne používať SharePoint 2010, vývojárske nástroje Visual Studio 2010
 • Vyvíjať Web Parts
 • Efektívne používať serverový objektový model SharePoint 2010
 • Vyvíjať kód pre Event Receivers a manipulovať s nastavením aplikácií
 • Účinne používať Business Connectivity Services
 • Vyvíjať SharePoint 2010 Workflows
 • Používať Server Ribbon Controls, Client Dialogs a nové prvky užívateľského rozhrania
 • Integrovať aplikácie Silverlight s prostredím SharePoint
 • Vyvíjať Sandbox Solutions pre SharePoint 2010
 • Vyvíjať kód používajúci Taxonomies a User Profiles
 • V kóde využívať Content Management Services

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, samostatné cvičenia na virtuálnych počítačoch na platforme Hyper-V.

Študijné materiály

Originálne študijné materiály spoločnosti Microsoft v anglickom jazyku. Študentské materiály obsahujú pracovnú knihu s predtlačou prezentácií, doplňujúcimi informáciami a detailnými návodmi na samostatné praktické cvičenia. Študentské materiály taktiež reprezentujú platnú licenciu k účasti na originálnom školení spoločnosti Microsoft.

Osnova kurzu

 • Úvod do vývoja aplikácií pre SharePoint 2010
 • SharePoint 2010 Object Hierarchy
 • Práca s objektmi SharePoint 2010
 • SharePoint Sites a SharePoint Designer 2010
 • SharePoint Solutions a Visual Studio 2010
 • Balíčkovanie a nasadenie SharePoint 2010 riešení
 • Standard Web Parts
 • Connected Web Parts
 • Visual Web Parts
 • Programovanie Sites
 • Programovanie Lists
 • Práca s List Data
 • Event Receivers
 • Práca s Web.Config
 • Prehľad Business Connectivity Services
 • External Content Types a Lists v SharePoint Designer
 • Business Connectivity Services Solutions vo Visual Studio 2010
 • Workflows a SharePoint Designer
 • Workflows a Visual Studio 2010
 • Menu Items a Ribbon Controls
 • Client-Side Dialogs
 • Aplikácie Silverlight pre SharePoint 2010
 • Nasadenie a ladenie aplikácií Silverlight pre SharePoint 2010
 • Sandboxing a User Solutions
 • Obmedzenie v Sandboxed Solutions
 • User Profiles
 • Taxonomies
 • Enterprise Content Management Solutions
 • Web Content Management Solutions
Tištěná příručka MOC 10175

Cena:
6950 CZK
Elektronická příručka MOC 10175

Cena:
6300 CZK
Tištěná příručka MOC 10175

Cena:
268 EUR
Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
Uvedené ceny sú bez DPH.