Kód kurzu: MOC 2071« Krok späť

Microsoft SQL Server 2000 – vyhľadávanie s Transact–SQL

Pomocou jazyka SQL sa účastníci kurzu naučia získať požadované dáta z databázy, vložiť nové, upraviť existujúce či odstrániť nepotrebné dáta. Pri získavaní dát z tabuľky prostredníctvom SELECTu sa naučíte pomocou podmienok špecifikovať práve tie dáta, ktoré potrebujete roztriediť, zoskupiť a zosumarizovať ich, vyhľadávať vo viacerých tabuľkách, ako aj vykonávať komplexnejšie vyhľadávanie pomocou podotázok. Vkladanie nových dát, úpravu existujúcich alebo vymazávanie nepotrebných dát sa naučíte nielen pomocou jednoriadkového vstupu, ale aj v prostredníctvom iných tabuliek. Na záver kurzu sa účastníci zbežne oboznámia s možnosťami vytvárania objektov, ako je view - pohľad, uložená procedúra, trigger a užívateľom definovaná funkcia.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha2 11 150 CZK v cene kurzu 20
Brno2 11 150 CZK v cene kurzu 20
Bratislava2 250,00 EUR 153,00 EUR 20

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre užívateľov, ktorí potrebujú získavať dáta z relačných databáz. znalosť jazyka SQL je nevyhnutnou výbavou každého databázového administrátora, developera i dátového analytika.

Čo Vás naučíme

 • Popísať použitie a uskutočnenie Transact-SQL príkazu.
 • Nástroje pre dotazovanie MSSQL Serveru.
 • Príkazy SELECT pre získavanie dát.
 • Grupovanie a sumarizácia dát pomocou Transact-SQL.
 • Spájanie a získavanie dát z viacerých tabuliek.
 • Použitie subdotazov.
 • Modifikácia dát v tabuľkách.
 • Dotaz na textové pole s full-textovým vyhľadávaním.
 • Ďalšie objekty v databáze - pohľady, procedúry, triggery

Požadované vstupné znalosti

Skúsenosti s používaním MS Windows 2000. Znalosti základov relačných databáz, vrátane logického a fyzického návrhu databázy, integrity dát, vzťahy medzi tabuľkami a stĺpcami, primárne a foreign kľúče, relácie. Spôsob ukladania dát do tabuliek.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenie na počítačoch

Študijné materiály

Odporúčaná je originálna príručka firmy Microsoft pre kurz MOC2071, ktorá nie je zahrnutá v cene kurzu. Príručka je v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

Úvod do Transact-SQL

 • Požadovaný jazyk Transact-SQL
 • Typy Transact-SQL
 • Syntax Transact-SQL
 • Použitie SQL Server Books Online

  Použitie nástrojov na pripomienkovanie

 • Pripomienkový nástroj SQL Query Analyzer
 • Použitie nástrojov Object Browser v nástroji Query Analyzer
 • Použitie osql utility
 • Vytvorenie a spustenie T-SQL skriptov

  Získavanie dát

 • Získavanie dát pomocou príkazu SELECT
 • Filtrovanie dát
 • Formátovanie výsledkov pripomienok
 • Ako pracujú pripomienky
 • Optimalizácia výkonu pripomienok
 • Získavanie dát a manipulácia s výsledkom

  Grupovanie a sumarizácia dát

 • Výber TOP n hodnôt
 • Použitie agregačných funkcií
 • Základy použitia GROUP BY
 • Sumarizácia dát pomocou klauzuly HAVING
 • Používanie COMPUTE a COMPUTE BY klauzúl
 • Pokročilejšie grupovanie a sumarizácia dát

  Získavanie dát z viacerých tabuliek

 • Použitie aliasov pre názvy tabuliek
 • Výber dát z viacerých tabuliek - JOIN
 • Pokročilejšie pripomienky na viacero tabuliek

  Použitie subpripomienok

 • Úvod do subpripomienok
 • Použitie subpripomienok ako odvodené tabuľky
 • Použitie subpripomienok vracajúcich jednu hodnotu
 • Použitie korelovaných subpripomienok
 • Použitie EXISTS a NOT EXISTS klauzúl
 • Pokročilejšie práce so subpripomienkami

  Modifikácia dát

 • Použitie transakcií v T-SQL
 • Vloženie dát (INSERT)
 • Mazanie dát (DELETE)
 • Update dát (UPDATE)
 • Optimalizácia výkonu
 • Modifikácia dát subpripomienok

  Full-Textové pripomienky

 • Úvod do Microsoft Search Service
 • Komponenty Microsoft Search Service
 • Získavanie informácií o Full-Text Indexes
 • Písanie Full-Textových pripomienok
 • Full-Textové pripomienky

  Úvod do programovania objektov

 • Zobrazenie zdrojového textu objektov
 • Úvod do pohľadu (VIEW)
 • Výhody pohľadu
 • Vytvorenie pohľadu
 • Úvod do uložených procedúr (Stored Procedures)
 • Úvod do triggerov (Triggers)
 • Úvod do užívateľom definovaných funkcií
 • Práca s pohľadmi
 • Predošlé kurzy

  Nasledujúce kurzy

  žiadny nadväzujúci kurz
  Tištěná příručka MOC 2071

  Cena:
  3950 CZK
  Tištěná příručka MOC 2071

  Cena:
  153 EUR
  Uvedené ceny sú bez DPH.