Kód kurzu: MOC 2073« Krok späť

Microsoft SQL Server 2000 – programovanie databázy

Účastníci kurzu sa naučia vytvárať databázy, používať vhodné dátové typy v tabuľkách, vytvárať tabuľky, zabezpečovať dátovú integritu (t.j. primárny kľúč, cudzí kľúč, unique, not null hodnota, check), vytvárať indexy, vytvárať pohľady - view na dáta v tabuľkách, vytvárať uložené procedúry a užívateľom definované funkcie, zabezpečovať „komplexnejšiu“ dátovú integritu pomocou Triggers - spúšťačov, programovať prostredníctvom viacerých SQL Serverov, optimalizovať otázky a riadiť transakcie a zámky.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 24 950 CZK v cene kurzu 50
Brno5 24 950 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 625,00 EUR 268,00 EUR 50

Pre koho je kurz určený

Kurz je pre IT profesionálov, ktorí budú implementovať, spravovať alebo sa projektovo podieľať na riešeniach založených na Microsoft SQL Serveru 2000.

Čo Vás naučíme

 • Popísať súčasti SQL Serveru 2000
 • Pochopiť architektúru a návrh databázových aplikácií
 • Vytvárať objekty v jazyku Transact-SQL
 • Vytvárať a spravovať databázu
 • Implementovať dátovú integritu
 • Plánovať, vytvárať a spravovať indexy
 • Vytvárať, používať a spravovať pohľady, uložené procedúry, triggery a užívateľsky definované funkcie
 • Získavať dáta z iných zdrojov pomocou distribuovaných dotazov
 • Analyzovať SQL dotazy a optimalizovať ich výkon
 • Spravovať transakcie a zámky

Požadované vstupné znalosti

 • Konfigurácia a používanie operačných systémov Microsoft Windows 2000.
 • Princípy návrhu a terminológia relačných databáz
 • Logické a fyzické modely databáz
 • Základy jazyka SQL (príkazy SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenie na počítačoch

Študijné materiály

Odporučená je originálna príručka firmy Microsoft pre kurz MOC2073, ktorá nie je zahrnutá v cene kurzu. Príručka je v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

Úvod

 • Čo je SQL Server?
 • Integrácia SQL Serveru
 • Databáza SQL Serveru
 • Zabezpečenie SQL Serveru
 • Práce s SQL Serverom

Prehľad programovania SQL serveru

 • Návrh aplikačnej architektúry
 • Programovacie nástroje SQL serveru
 • Jazyk Transact-SQL
 • Elementy jazyka Transact-SQL
 • Spôsoby spustenia Transact-SQL príkazov

Vytvorenie a správa databáz

 • Vytvorenie databázy
 • Vytvorenie filegroup
 • Správa databázy
 • Úvod do dátových štruktúr

Vytváranie dátových typov a tabuliek

 • Vytváranie dátových typov
 • Vytváranie tabuliek
 • Generovanie jedinečných hodnôt v poli - Identity
 • Generovanie skrípt

Implementácia dátovej integrity

 • Typy datové integrity
 • Možnosti implementácie integrity dát
 • Vytvorenie obmedzenia - Constraints
 • Typy obmedzení
 • Aktivácia a deaktivácia obmedzení
 • Použitie implicitných hodnôt (Default) a pravidiel
 • Voľba vhodného typu dátovej integrity

Indexy

 • Úvod do indexov
 • Architektúra indexov
 • Ako SQL Server získava uložené dáta
 • Ako SQL Server udržuje indexové štruktúry
 • Rozhodovanie o indexovaní stĺpcov

Vytváranie a údržba indexu

 • Vytvorenie indexu
 • Nastavenie parametrov indexu
 • Údržba indexov
 • Úvod do databázových štatistík
 • Dotazovanie tabuľky sysindexes
 • Indexovanie s použitím Sprievodca pre ladenie indexov

Implementácia pohľadov

 • Úvod do pohľadov (Views)
 • Výhody pohľadov
 • Tvorba pohľadov
 • Modifikácia dát prostredníctvom pohľadov
 • Optimalizácia výkonu použitím pohľadov

Implementácia uložených procedúr

 • Úvod do uložených procedúr
 • Vytváranie, spustenie, modifikácia a odstránenie uložených procedúr
 • Použití parametrov v uložených procedúrach
 • Spustenie tzv. Extended stored procedures
 • Ošetrenie vynimok v uložených procedúrach
 • Vplyvy uložených procedúr na výkonnosť SQL Serveru

Implementácia užívateľsky definovaných funkcií

 • Čo je užívateľsky definovaná funkcia
 • Vytváranie užívateľských funkcií
 • Príklady použitia

Implementácia triggerov

 • Úvod do triggerov
 • Vytvárenie triggerov
 • Ako pracujú triggery
 • Príklady triggerov
 • Vplyvy triggerov na výkonnosť

Programovanie v distribuovanom prostredí

 • Úvod do distribuovaných dotazov
 • Spustenie Ad-hoc dotazov
 • Nastavenie link serveru
 • Spustenie dotazu na link serveru
 • Správa distribuovaných transakcií
 • Modifikácia dát na link serveroch
 • Použitie delených pohľadov

Optimalizácia dotazov

 • Úvod do optimalizátoru dotazov
 • Získavanie informácií o exekučnom pláne dotazu
 • Použitie tzv. indexov pokrývajúcich dotaz
 • Stratégia indexovania
 • Vlastná optimalizácia dotazu

Analýza dotazov

 • Dotaz s použitím AND operátora
 • Dotaz s použitím OR operátora
 • Dotaz s JOIN operátorom

Správa transakcií a zámkov

 • Úvod do transakcií a zámkov
 • Správa transakcií
 • Zámky SQL Serveru
 • Správa zámkov

Predošlé kurzy

žiadne predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Tištěná příručka MOC 2073

Cena:
6950 CZK
Tištěná příručka MOC 2073

Cena:
268 EUR
Uvedené ceny sú bez DPH.