Kód kurzu: MSPRO1a13« Krok späť

Microsoft Project 2013 – základný kurz

Tento kurz je určený všetkým, ktorí chcú riadiť projekty s podporou prelomovej verzie programu Microsoft Project 2013. Účastníci kurzu sa naučia založiť a nastaviť nový projekt, pripraviť v ňom časový plán, určiť a priradiť potrebné zdroje, riešiť ich preťaženie, vykonávať zmeny plánu, monitorovať náklady, aktualizovať a sledovať priebeh projektu.

Toto školenie je od jesene 2016 nahradené školením MSOPROa16.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha3 8 700 CZK v cene kurzu 0
Brno3 7 800 CZK v cene kurzu 0
Bratislava3 270,00 EUR v cene kurzu 0

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Tento kurz je určený všetkým, ktorí chcú riadiť projekty s podporou prelomovej verzie programu Microsoft Project 2013. Účastníci kurzu sa naučia založiť a nastaviť nový projekt, pripraviť v ňom časový plán, určiť a priradiť potrebné zdroje, riešiť ich preťaženie, vykonávať zmeny plánu, monitorovať náklady, aktualizovať a sledovať priebeh projektu.

Čo vás naučíme

Účastníci kurzu sa zoznámia s plánovaním a riadením projektov pomocou programu Microsoft Project 2013. Na vybranom projekte sa postupne naučia vkladať nové úlohy, členiť ich do osnovy, zadať ich časové obmedzenia a vzájomné závislosti, určiť a priradiť potrebné zdroje, pochopiť logiku výpočtu práce a vplyv na zmeny v pláne, vyhľadať a vyriešiť preťaženie zdrojov, skontrolovať náklady, uložiť smerný plán, aktualizovať a sledovať priebeh projektu. Ďalej si účastníci vyskúšajú rôzne výstupy z projektu, naučia sa modifikovať a vytvárať nové zobrazenia, tabuľky a polia. Účastníci budú vytvárať projekty na rôznych prípadových štúdiách.

Požadované vstupné znalosti

Uživateľské ovládanie PC. 

Metódy výučby

V priebehu kurzu je preberaná látka precvičovaná na praktických príkladoch projektu.

Študijné materiály

Tlačená prezentácia preberané látky.

Osnova kurzu

Úvod

 • Základné pojmy projektového riadenia
 • Funkcie programu MS Project 2013

Zoznámenie sa s prostredím programu MS Project 2013

 • Pás kariet
 • Nastavenie MS Project 2013
 • Prehliadanie projektov

Nový projekt

 • Nastavenie projektu
 • Kalendáre

  Práca s úlohami

  • Definovanie úloh
  • Osnova projektu
  • Väzby medzi úlohami
  • Časové obmedzenia a konečný termín
  • Ručne plánované úlohy
  • Kritická cesta, časová os
  • Trasovanie úloh

  Práce so zdrojmi

  • Typy zdrojov (materiál, pracovný, nákladový)
  • Definovanie zdrojov
  • Časové obmedzenia zdrojov
  • Priradenie zdrojov k úlohám
  • Pracnosť úlohy
  • Typy úloh pre rôzne metódy
  • Plánovanie riadené úsilím
  • Vyťaženie, preťaženie a vyrovnanie zdrojov
  • Tímový plánovač

  Náklady

  • Typy nákladov
  • Náklady úloh, zdrojov, projektu
  • Rozloženie nákladov v čase

  Spustenie, riadenie a sledovanie priebehu projektu

  • Smerný plán
  • Aktualizácie projektu, úloh
  • Zmeny plánu
  • Reporty, analýza dát

  Spolupráca viacerých projektov

  • Väzby medzi projektmi
  • Zdieľanie zdrojov

  Modifikácia prostredia projektu

  • Tvorba vlastných polí
  • Tvorba vlastných zobrazení, tabuliek, filtrov
  • Úprava pásu kariet
  • Práca so šablónami

  Výstupy

  • Tlač, Obrázok, PDF
  • Kopírovanie, Export do MS Excel

Predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov