Kód kurzu: MSOL213« Krok späť

Microsoft Outlook 2013 – praktické využitie

Kurz je určený všetkým pokročilým užívateľom programu Microsoft Outlook 2013, ktorí chcú plne využívať všetky možnosti tohto programu. Účastníci kurzu si v cvičných podmienkach, bez rizika straty reálnych dát, vyskúšajú všetky možnosti práce s poštou, kalendárom, úlohami a kontaktmi. Naučia sa archivovať svoje dáta, delegovať na kolegov zvolené oprávnenia (prístup pošty, kalendáre, kontakty), zdieľať informácie cez verejné zložky. Dotkneme sa i otázky súkromia a bezpečnosti v elektronickej komunikácii.

Toto školenie je od jesene 2016 nahradené školením MSOL216.

Prípravný kurz pre certifikáciu MOS Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha1 2 400 CZK v cene kurzu 0
Brno1 2 100 CZK v cene kurzu 0
Bratislava1 80,00 EUR v cene kurzu 0

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre užívateľov so základnými skúsenosťami s programom Microsoft Outlook.

Čo vás naučíme

Účastníci kurzu sa naučia naplno ovládať tento integrovaný prostriedok.

Požadované vstupné znalosti

Základy práce v prostredí Microsoft Windows na úrovni užívateľa a základná znalosť Microsoft Outlook.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Príručka spoločnosti GOPAS podľa osnovy kurzu.

Osnova kurzu

Konfigurácia profilu MS Exchange

Nastavenie možností aplikácie Outlook

Pošta

 • Opakovanie základnej práce s poštou
 • Možnosti správy
 • Príznak správy
 • Kategórie
 • Rýchle kroky
 • Odvolanie odoslanej pošty
 • Zobrazenie správ
 • Vytváranie a používanie podpisov

Bezpečnosť a šifrovanie správ

Synchronizácia

Verejné zložky

Kalendár

 • Udalosť
 • Stretnutie
 • Usporiadanie kalendára
 • Zdieľanie kalendára a otvorenie zdieľaného kalendára
 • Skupiny kalendárov
 • Odoslanie kalendára emailom
 • Publikovanie kalendára
 • Vlastnosti kalendára

Kontakty

 • Tvorba kontaktu
 • Skupina kontaktov
 • Zobrazenie kontaktov
 • Práca s kontaktmi

Úlohy

 • Zadanie úlohy
 • Pridelenie / odobratie úlohy
 • Sledovanie plnenia úlohy

Poznámky

 • Tvorba poznámok
 • Zobrazenie poznámok

Delegovanie

 • Vytvorenie delegáta a nastavenie prístupových práv
 • Použitie delegovaných zložiek

Automatické odpovede

Vyčistenie poštovej schránky

Predošlé kurzy

žiadne predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Příručka MS Outlook 2013 - praktické využití [Cz/Cz]

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov