Kód kurzu: MOC 2824« Krok späť

Microsoft ISA Server 2004 – nasadenie a správa

Tento kurz poskytne účastníkom vedomosti nevyhnutné na úspešné zavedenie a správu ISA Server 2004 ako súčasti bezpečnostnej infraštruktúry. Kurz je určený pre administrátorov, ktorí sú zodpovední za implementáciu bezpečnostnej politiky siete a demilitarizované zóny vrátane internetových firewallov a filtrov na aplikačnej vrstve.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 19 000 CZK v cene kurzu 50
Brno5 19 000 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 600,00 EUR v cene kurzu 50

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Tento kurz je určený pre Administrátorov, ktorí sú zodpovední za implementáciu bezpečnostných politík siete a demilitarizovanej zóny, vrátane internetových firewallov a filtrov na aplikačnej vrstve.

Čo Vás naučíme

 • Inštalovať ISA Server
 • Konfigurovať ISA Server
 • Spravovať ISA Server
 • Odstraňovať problémy konfigurácie a výkonnosti ISA Serveru
 • Konfigurovať vyrovnávaciu pamäť pre zlepšenie výkonnosti
 • Plánovať prístup pre vzdialených klientov a siete
 • Konfigurovať prístup pre vzdialených klientov a siete
 • Spravovať prístup pre vzdialených klientov a siete
 • Plánovať zavádzanie firewallu
 • Konfigurovať Firewall
 • Plánovať prístup k interným zdrojom
 • Konfigurovať prístup k interným zdrojom
 • Konfigurovať monitorovanie a vytváranie reportov
 • Plánovať a konfigurovať filtrovanie na Aplikačnej vrstve
 • Integrovať ISA Server 2004 a Exchange Server

  Požadované vstupné znalosti

  Znalosti na úrovni kurzov :

 • 2152 - Microsoft Windows 2000 - implementácia verzií Professional a Server
 • 2153 - Microsoft Windows 2000 - implementácia sieťovej infraštruktúry
 • 2273 - Microsoft Windows 2003 - správa účtov a zdrojov, monitorovanie a údržba
 • 2810 - Microsoft Windows 2000/2003 - základy zabezpečenia sietí

  Metódy výučby

  Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičenie na počítačoch.

  Študijné materiály

  Originálna učebnica firmy Microsoft v anglickom jazyku.

  Osnova kurzu

  Prehľad Microsoft ISA Serveru 2004

  • Úvod k ISA Serveru 2004
  • ISA Server a zabezpečenie siete
  • Scenáre zavedenia ISA Serveru 2004
  • Návrhy zavádzania ISA Serveru pre fiktívne firmy Contoso Pharmaceuticals,Blue Yonder Airlines
  • Funkcie a vlastnosti ISA Serveru 2004 Standard a Enterprise Edice.
  • Describe how to integrate ISA Server 2004 with a defense-in-depth security strategy.
  • Bežné scenáre nasadenia ISA Serveru.
  • Inštalácia a správa ISA Serveru 2004

  Inštalácia ISA Serveru 2004

  • Voľba typu klienta ISA Serveru
  • Inštalácia a konfigurácia klientov ISA Serveru
  • Pokročilá konfigurácia firewall klienta
  • Zabezpečenie ISA Serveru 2004
  • Udržovanie ISA Serveru
  • Bezzásahová inštalácia ISA Serveru 2004
  • Migrácia nastavení z predchádzajúcej verzie
  • Povolenie prístupu k Internetovým zdrojom

  Povolenie prístupu k Internetovým zdrojom

  • Použitie ISA Serveru ako Proxy Serveru
  • Konfigurácia sietí v ISA servere
  • Konfigurácia "Access Rule Elements"
  • Konfigurácia prístupových pravidiel
  • Konfigurácia ISA Serveru ako Firewallu

  Použitie ISA Serveru 2004 ako Firewallu

  • Hranične siete a šablóny sietí
  • Konfigurácia systémových zásad
  • Konfigurácia "Intrusion Detection"
  • Obnova prístupových pravidiel Firewallu
  • Popis hlavných funkcií firewallu a ich implementácia v ISA Servere 2004
  • Popis rôznych typov DMZ, použitie šablón sietí ISA Serveru 2004

  Konfigurácia prístupu k interným zdrojom

  • Úvod do publikácií
  • Konfigurácia publikovania Webu
  • Konfigurácia bezpečného publikovania Webu
  • Konfigurácia publikovania služieb
  • Konfigurácia autentizácie ISA Serverom
  • Konfigurácia publikovania ďalších služieb
  • Konfigurácia zabezpečenia ISA Serveru 2004
  • Konfigurácia pravidiel pre Windows Media Services Server
  • Testovanie konfigurácie

  Integrácia ISA Serveru 2004 a Microsoft Exchange Serveru

  • Problematika bezpečnosti elektronickej pošty
  • Konfigurácia ISA Serveru pre zabezpečenie SMTP prenosov
  • Konfigurácia ISA Serveru pre zabezpečenie klientských prenosov
  • Konfigurácia ISA Serveru pre zabezpečenie OWA
  • Konfigurácia RPC over HTTP
  • Konfigurácia "Forms-Based" autentizácia pre prístup k Microsoft OWA

  Filtrovanie na aplikačnej úrovni a pokročilej aplikácie

  • Prehľad filtrovania na aplikačnej úrovni
  • Konfigurácia filtrovania HTTP protokolu
  • Konfigurácia aplikačných a webových filtrov
  • Modifikácia systémových zásad ISA Serveru

  Konfigurácia Virtuálnych Privátnych Sietí pre umožnenie prístupu vzdialeným klientom a sieťam

  • Úvod do Virtuálnych Privátnych Sietí
  • Konfigurácia Virtuálnych Privátnych Sietí pre vzdialených klientov
  • Konfigurácia Virtuálnych Privátnych Sietí pre vzdialené siete
  • Konfigurácia ISA Serveru 2004 pre VPN karanténu.
  • Popis funkcie VPN a nevyhnutných komponentov.

  Implementácia kešovania pre zefektívnenie surfovania

  • Úvod do kešovania
  • Konfigurácia vlastností kešovania
  • Konfigurácia pravidiel pre kešovanie
  • Konfigurácia úloh pre sťahovanie webov
  • Testovanie a monitorovanie procesu kešovania
  • Modifikácia procesu kešovania
 • Predošlé kurzy

  Nasledujúce kurzy

  žiadny nadväzujúci kurz
  Tištěné nebo elektronické studijní materiály GOPAS

  Cena:
  cena kurzu zahŕňa
  Uvedené ceny sú bez DPH.