Kód kurzu: MOC 2008« Krok späť

Microsoft Exchange Server 2003 – plánovanie poštových služieb

Tento kurz si kladie za cieľ poskytnúť účastníkom informácie nevyhnutné na úspešný návrh a zavádzanie Microsoft Exchange Server 2003 vo veľkých organizáciách, vrátane návrhu plánu upgradu z Microsoft Exchange Server 5.5. Kurz prebieha formou diskusií, ktorými sú ukončené jednotlivé moduly. Diskusie využívajú príklad rozsiahlej fiktívnej firmy, ktorá prechádza zo starej verzie Microsoft Exchange Server 5.5 na novší model.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha2 12 950 CZK v cene kurzu 20
Brno2 12 950 CZK v cene kurzu 20
Bratislava2 280,00 EUR 153,00 EUR 20

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

 • Architektom poštových organizácií, ktorí majú troj či viacročné skúsenosti so správou organizácie Exchange.
 • Systémovým inžinierom, ktorí majú jedno či viacročné skúsenosti so správou poštovej organizácie Exchange a chcú postúpiť do roly architekta.

  Čo Vás naučíme

 • Správne analyzovať Active Directory a navrhnúť stratégiu skupín a administratívny plán.
 • Správne navrhnúť stratégiu smerovania pošty.
 • Správne naplánovať umiestenie a role serverov.
 • Správne navrhnúť stratégiu verejných zložiek.
 • Rozpoznať bezpečnostné riziká a navrhnúť efektívnu bezpečnostnú stratégiu.
 • Správne navrhnúť vysoko dostupnú infraštruktúru organizácie Exchange.
 • Správne navrhnúť stratégiu prepojenia organizácií Exchange.
 • Správne navrhnúť stratégiu prechodu zo serveru Exchange 5.5 na Exchange 2003.

  Požadované vstupné znalosti

 • Trojročná či viacročná skúsenosť správy poštovej organizácie Exchange, vrátane jednoročnej skúsenosti s návrhom infraštruktúry organizácie Exchange.

  Metódy výučby

  Odborný výklad s diskusiami postavenými na fiktívnej firme prechádzajúcimi z organizácie Exchange Server 5.5.

  Študijné materiály

  Originálne učebnice firmy Microsoft v anglickom jazyku.

  Osnova kurzu

  Modul 1: Analýza Active Directory a návrh administratívneho plánu
  • Analýza stávajúceho prostredia
  • Návrh skupín Active Directory
  • Návrh administratívneho plánu
  Modul 2: Návrh topológie smerovania pošty a rolí a umiestenia serverov
  • Plánovanie smerovacích skupín
  • Plánovanie konektorov smerovacích skupín
  • Plánovanie rolí a umiestenia serverov
  Modul 3: Návrh verejných zložiek stratégie konektivity klientov
  • Plánovanie verejných zložiek
  • Plánovanie oprávnenia na verejných zložkách
  • Plánovanie hardwarových požiadaviek pre verejné zložky
  Modul 4: Návrh stratégie zabezpečenia serveru Exchange Server 2003
  • Návrh stratégie zabezpečenia
  • Plánovanie zabezpečenia serverov Exchange v DMZ
  • Plánovanie zabezpečenia serverov Exchange v intranetu
  Modul 5: Návrh vysoké dostupnosti a spoľahlivosti služieb
  • Úvod do návrhu vysoko dostupnej organizácie Exchange
  • Redundancia služieb serveru Exchange
  • Návrh stratégie vysoko dostupného prístupu z internetových klientov
  • Návrh stratégie vysoko dostupných back-endových serverov
  • Návrh stratégie vysoko dostupného úložiska dát
  Modul 6: Návrh pripojenia organizácií Exchange
  • Návrh stratégie prepojenia organizácií
  • Návrh stratégie synchronizácie GAL medzi organizáciami
  • Návrh stratégie verejných zložiek medzi organizáciami
  Modul 7: Návrh prechodu zo serveru Exchange Server 5.5 na Exchange Server 2003
  • Príprava na migráciu zo serveru Exchange Server 5.5
  • Plánovanie stratégie upgradu adresárových služieb
  • Plánovanie stratégie migrácie serveru
 • Predošlé kurzy

  žiadne predošlé kurzy

  Nasledujúce kurzy

  žiadny nadväzujúci kurz
  Tištěná příručka MOC 2008

  Cena:
  3950 CZK
  Tištěná příručka MOC 2008

  Cena:
  153 EUR
  Uvedené ceny sú bez DPH.