Kód kurzu: MSEX4« Krok späť

Microsoft Excel – vývoj aplikácií

Na tomto kurze sa zoznámite s tvorbou makier slúžiacich na automatizáciu práce v programe Microsoft Excel. Účastníci kurzu sa naučia pracovať s objektovým modelom Microsoft Excel, využívať základné objekty ako Workbook, Worksheet a Range pri práci so zošitmi, listami a oblasťami. Počas kurzu si účastníci vyskúšajú mnoho praktických a užitočných makrošablón určených na uľahčenie práce s programom Microsoft Excel. Účastníci musia ovládať programovanie v jazyku Microsoft Visual Basic (pozri odporúčané absolvovanie predchádzajúcich kurzov), aby sa mohli na kurze zúčastniť.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha4 16 000 CZK v cene kurzu 40
Brno4 15 200 CZK v cene kurzu 40
Bratislava4 560,00 EUR v cene kurzu 40

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre skúsených užívateľov tabuľkového kalkulátora so znalosťou základov jazyka Visual Basic, ktorí sa chcú naučiť vytvárať makrá a programy slúžiace pre automatizáciu procesov v Microsoft Excelu.

Čo Vás naučíme

Účastníci kurzu sa naučia pracovať s objektovým modelom MS Excelu, využívať základné objekty ako sú Workbook, Worksheet a Range pre prácu so zošitmi, listami a oblasťami. V rámci kurzu bude prezentované a vyskúšané mnoho užitočných makier pre uľahčenie práce s MS Excelom.

Požadované vstupné znalosti

Znalosť práce v programu Microsoft Excel a základov programovanie v jazyku Visual Basic.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Příručka k príkladom, prezentácie premietané lektorom.

Osnova kurzu

Úvod do makier

 • Základné pojmy
 • Nahrávanie a programovanie makier
 • Príklady
 • Spustenie makier klávesovými skratkami, tlačidlami a príkazmi ponuky

Základní pojmy Visual Basicu for Applications

 • Premenné a typy dát
 • Riadiace príkazy
 • Funkcie a procedúry
 • Obsluha chýb v makrách

Objektový model Excelu

 • Základné charakteristiky objektov
 • Vlastnosti, metódy a udalostí
 • Prehliadač objektov
 • Kolekcie

Objekt Range

 • Práca s bunkami
 • Hodnoty a vzorce

Objekt Worksheet

 • Práca s listami

Objekt Workbook

Objekt Application

 • Základné rysy
 • Ako meniť správanie Excelu

Dialógové okná

 • Tvorba
 • Programová obsluha
 • Ovládacie prvky

Realizácia nových objektov pomocou VBA (modul triedy)

Prispôsobenie pracovného prostredia Excelu

Programová tvorba panelov s nástrojmi a práca s nimi

Tvorba prakticky užitočných makier

Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.