Kód kurzu: MSEX313« Krok späť

Microsoft Excel 2013 – pokročilé metódy a funkcie

Kurz je určený pre skúsených užívateľov tabuľkového editora, ktorí sa chcú naučiť naplno využívať pokročilé pracovné postupy, metódy a funkcie programu Microsoft Excel 2013. Ťažiskovými oblasťami kurzu sú nástroje operujúce s podmienkami (podmienené súhrny, formáty, validácie), funkcie umožňujúce prepojenie informácií z viacerých tabuliek, techniky pre spracovanie dát uložených mimo analyzujúci zošit (s možnosťou aktualizácie dát jediným tlačidlom), kompletné predstavenie možností kontingenčných tabuliek a grafov, pokročilé možnosti Excelu (matice, iteratívne vzorce, optimalizačné úlohy), prvky užívateľského rozhrania umožňujúce pohodlnú interakciu medzi užívateľom a excelovským riešením.

Toto školenie je od jesene 2016 nahradené školením MSEX316.

Prípravný kurz pre certifikáciu MOS Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha3 9 900 CZK v cene kurzu 0
Brno3 9 300 CZK v cene kurzu 0
Bratislava3 330,00 EUR v cene kurzu 0

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre skúsených užívateľov tabuľkového editora, ktorí chcú využívať špeciálne nástroje programu Microsoft Excel.

Čo vás naučíme

Účastníci kurzu sa naučia v praxi využívať všetky pokročilé postupy, metódy a funkcie programu Microsoft Excel.

Požadované vstupné znalosti

Microsoft Excel - praktické využitie

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Príručka spoločnosti GOPAS podľa programu kurzu.

Osnova kurzu

Podmienené výpočty

 • funkcia IF
 • ďalšie logické funkcie
 • funkcia CHOOSE
 • funkcie COUNTIF, SUMIF
 • funkcie COUNTIFS, SUMIFS

Databázové funkcie Excelu

 • databázové funkcie Excelu
 • kriteriálne tabuľky
 • druhy kritérií
 • zásady tvorby kriteriálnych tabuliek

Vyhľadávanie v tabuľkách

 • funkcia VLOOKUP
 • funkcia INDEX
 • funkcia MATCH

Získanie dát z externých databáz

 • základné spôsoby importu externých dát v Exceli
 • import dát z databáz a súborov
 • import dát pomocou programu MS Query
 • Konfigurácia externej oblasti
 • Základy importu dát pomocou doplnku PowerQuery

Kontingenčné tabuľky Excelu

 • koncepcia kontingenčných tabuliek
 • agregačné funkcie, analytické kalkulácie
 • dodatočné výpočty - výpočtové poľa, výpočtové položky
 • zlučovanie dát pomocou kontingenčných tabuliek
 • synchronizované ovládanie skupiny kontingenčných tabuliek

Scenáre na liste

 • scenáre na liste
 • menené bunky
 • nový scenár

Špeciálne matematické metódy Excelu

 • riešiteľ
 • hľadanie riešenia

Pokročilejšie operácie určené na prácu so zošitmi

 • platný názov
 • pomenovanie oblasti buniek na liste pomocou poľa názvov
 • príkaz pre prácu s názvami
 • názvy absolútne
 • názvy relatívne
 • názvy vzorcov a konštánt
 • zápis názvu do vzorca
 • popisky
 • tretí rozmer v Exceli
 • skrytie a zobrazenie okien so zošitmi
 • používanie dynamických ovládacích prvkov (rozbaľovacie menu, zaškrtávacie tlačidlo, prepínač, atď.) vo formulároch, výpočtových modeloch a vizuálnych prehľadoch

Ochrana listov a zošitov

 • ochrana prvkov listu a zošita
 • umožnenie prístupu k zamknutým oblastiam určitým užívateľom

Makrá

 • záznam makra
 • spustenie makra
 • priradenie makra objektu
Příručka MS Excel 2013 - pokročilé metody a funkce [Cz/Cz]

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Příručka MS Excel 2013 - pokročilé metody a funkce [Cz/En]

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Příručka MS Excel 2013 - pokročilé metody a funkce [Sk/Sk]

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov