Kód kurzu: MSEXEW10« Krok späť

Microsoft Excel 2010/2007 – pre ekonómov – workshop

Tento kurz je zameraný na precvičenie si ekonomických funkcií a výpočtov na príkladoch v tabuľkovom editore Microsoft Excel 2010. Predpokladá sa pritom, že účastníci majú predchádzajúce znalosti v rozsahu kurzu Microsoft Excel 2010 – praktické využitie. Účastníci kurzu sa na praktických príkladoch naučia používať nástroje a funkcie programu Microsoft Excel pre potreby efektívnej analýzy dát, tvorby zložitejších modelov a prehľadov. Na kurze, na rozdiel od kurzu Microsoft Excel 2010 pre ekonómov, si preberanú látku viac precvičíte a vyskúšate na viacerých príkladoch. Vzhľadom na minimálne rozdiely medzi verziami Microsoft Excel 2007 a 2010, bude kurz prebiehať vo verzii Microsoft Excel 2010.

Workshop Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha3 12 000 CZK v cene kurzu 0
Brno3 10 800 CZK v cene kurzu 0
Bratislava3 375,00 EUR v cene kurzu 0

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre pokročilejších užívateľov predovšetkým z ekonomickej praxe, ktorí v Exceli pracujú a používajú bežné nástroje (filtre, základné výpočty - vzorce a funkcie, formátovanie tabuliek a pod.), ktorí chcú svoju prácu zefektívniť a poznať niektoré nové nástroje a funkcie pre tvorbu najrôznejších modelov, prehľadov a analýz.

Čo Vás naučíme

Účastníci kurzu sa naučia na praktických príkladoch používať nástroje a funkcie Excelu pre efektívnu analýzu dát, tvorbu zložitejších modelov a prehľadov.

Požadované vstupné znalosti

 • Microsoft Excel - základný kurz
 • Microsoft Excel - praktické využitie

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Príručka ku kurzu spoločnosti GOPAS podľa programu kurzu.

Osnova kurzu

Rozširujúce možnosti kontingenčných tabuliek

 • Rekapitulácia základných postupov
 • Vytvorenie iného súhrnu
 • Vytvorenie vlastných výpočtových polí, položiek
 • Možnosti formátovania KT
 • Zoskupovanie dát v KT
 • Vstavané súhrnné funkcie pre analýzu dát
 • Kontingenčné grafy

Vyhľadávacie funkcie - vyhľadávanie dát v dátových skladoch

 • SVYHĽADAŤ (VLOOKUP), VVYHĽADAŤ (HLOOKUP)
 • POZVYHĽADAŤ (MATCH)
 • INDEX
 • ZVOLIŤ (CHOOSE)

Podmienené formátovanie dát

 • S odkazom na hodnotu
 • S odkazom na výsledok vzorca

Možnosti overovania vstupných dát - obmedzenie vstupu dát

 • Na hodnoty uvedené v zozname
 • Dĺžkou zadávaného textu
 • Na celočíselnosť
 • Dátum v intervale

Grafy

 • Sledovanie priebehu - doplnenie trendu do grafu, predikcia budúceho stavu, porovnanie rôznych trendov
 • Chybové úsečky - porovnávanie plán - skutočnosť
 • Vyhladenie priebehu kĺzavými priemermi

Základné štatistické funkcie pre výpočet odhadov

 • FORECAST
 • LINTREND (TREND)
 • LINREGRESE (LINEST)

Tvorba variantných tabuliek - scenáre

 • Vytvorenie scenárov
 • Výstupy zo scenárov - súhrnné správy
 • Práca so správcom scenárov

Hľadanie riešení (Back solver)

  Vkladanie ovládacích prvkov na list

  • Otvárací zoznam
  • Zatržítko
  • Prepínač
  • Číselník

  Vytváranie skupín a prehľadov

  • Automatické prehľady
  • Ručné vytváranie skupín a prehľadov

  Možnosti načítavania textového súboru do Excelu

  • Otvorenie textového súboru
  • Import textového súboru
  • Rozklad textu do stĺpcov

  Niektoré všeobecne použiteľné funkcie v príkladoch

  • AK (IF), ďalšie logické funkcie - A (AND) ALEBO (OR)
  • HODNOTA (VALUE) - prevod textu na číslo
  • SUMIF, COUNTIF - podmienené výpočty
  • Funkcie nahradzujúce PRIEMER- MODE, MEDIAN (modus, medián)
  • SÚČIN SKALÁRNY (SUMPRODUCT)
  • Základné dátumové funkcie - DNES, DEŇ, MESIAC, ROK, DEŇ TÝŽDŇA
  • Dátumové funkcie pre prácu s pracovnými dňami - NETWORKDAYS, WORKDAY
  • Vybrané textové funkcie - ZĽAVA, ČASŤ, PREČÍTAŤ

  Finančné funkcie v príkladoch

  • Funkcie počítajúce s anuitou - BUHODNOTA (výpočet budúcej hodnoty investície); SÚČHODNOTA (výpočet súčasnej hodnoty istiny); POČET OBDOBÍ, PLATBA, PLATBA, ÚROK, ÚROKOVÁ MIERA
  • Funkcie peňažného toku - periodické, neperiodické peňažné toky

  Komplexný príklad - Rozbor miezd

  • Formátovanie tabuľky
  • Doplnenie jednoduchých výpočtov - priemery, podmienené výpočty pomocou funkcie AK
  • Tvorba súhrnov
  • Vytvorenie a formátovanie kontingenčnej tabuľky, grafu
  • Vytvorenie vlastného výpočtového poľa

  Příručka MS Excel 2010 pro ekonomy [Cz/Cz]

  Cena:
  cena kurzu zahŕňa
  Příručka MS Excel 2010 pro ekonomy [Cz/En]

  Cena:
  cena kurzu zahŕňa
  Uvedené ceny sú bez DPH.