Kód kurzu: MOC 5929« Krok späť

Managing Projects and Programs

Tento kurz je určený pre projektových a programových manažérov, členov projektového vedenia alebo účastníkov rozmiestnených riešením Enterprise Project Management (EPM), ktorí sú zodpovední za vedenie, analyzovanie a hodnotenie projektov a programov v prostredí Microsoft Office EPM. Po absolvovaní tohto kurzu sú títo odborníci schopní upresniť prostredie Microsoft Office EPM tak, aby sa našlo riešenie obchodných problémov. Odporúča sa pevné porozumenie základným konceptom projektového managementu a terminológie tak, ako je uvedené v tretej edícii Sprievodcu súborom znalostí projektového managementu (Sprievodca PMBOK), vydaného Inšitútom projektového managementu (PMI) a tiež v Štandarde projektového managementu. Pred absolvovaním kurzu sa odporúča výrazná praktická skúsenosť v aplikáciách Microsoft Office Project Professional 2007, Project Server 2007 a Project Web Access.

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 20 000 CZK v cene kurzu 0
Brno5 18 000 CZK v cene kurzu 0
Bratislava5 625,00 EUR - 0

Pre koho je kurz určený

Tento kurz je určený pre projektových manažérov, programových manažérov, členov projektového vedenia alebo účastníkov rozmiestnenia riešení EPM, ktorí sú zodpovední za vedenie, analyzovanie a hodnotenie projektov a programov v prostredí Microsoft Office EPM. Ďalej sú títo odborníci schopní spresňovať prostredie Office EPM tak, aby sa našlo riešenie obchodných problémov.

Čo Vás naučíme

Po ukončení tohto kurzu budú študenti schopní:

 • Definovať projektový, programový a portfóliový management a vysvetliť ich vzájomné vzťahy v podnikovom prostredí.
 • Popísať architektúru a zložky Microsoft Office Enterprise Project Management Solution a navigovať základné rozhranie aplikácií Office Project 2007, Project Server 2007 a Project Web Access.
 • Definovať štandardizovanú metodológiu pre riadenie programov.
 • Navrhnúť a uplatniť aktualizácie prostredia Enterprise.
 • Definovať program založením jeho vlastností a parametrov a načrtnúť výhody tohto programu.
 • Predložiť detailný plán programu a optimalizovať ho časovo, nákladovo a zdrojovo, aby sa vytvorila základňa programu.
 • Definovať zdroje programu a po identifikovaní zásadných zdrojov posúdiť a aktualizovať programový plán a základňu.
 • Zaznamenať prácu zdrojov programu v časových prehľadoch a vývoj úlohy programu v Project Web Access a Project 2007.
 • Definovať Management získané hodnoty (EVM) a vykonávať EVM, vrátane metriky, rozdielov a indexov výkonnosti tak, aby sa mohli vytvoriť predpovede a efektívne zmeny programu.
 • Používať centrum projektu a analýzu dát (OLAP Cube) k prehliadaniu a záznamu stavu programu a k vytvoreniu predpovedí.
 • Konfigurovať pracovné prostredie projektu k zaisteniu potrieb programu.
 • Popísať uzatvárací proces programu a navrhnúť zmeny podnikového prostredia založené na poznatkoch získaných počas životného cyklu programu.

Požadované vstupné znalosti

Pred zahájením kurzu, študenti musia mať:

 • Základnú znalosť programového managementu
 • Skúsenosti s používaním Microsoft Office Project a vytváraním projektových rozvrhov
 • Skúsenosti s používaním Microsoft Office Web Access
 • Skúsenosti s používaním Microsoft Office Project Server, prednostne Project Server 2007
 • Skúsenosti s používaním operačných systémov Windows XP alebo Windows Vista
 • Skúsenosti s používaním Microsoft Office Excel 2003 alebo 2007

Naďalej je odporučené, ale nie vyžadované, aby študenti boli:

 • Oboznámení s kľúčovými konceptmi projektového managementu a terminógiou z tretieho vydania sprievodcu PMBOK vydaného PMI
 • Oboznámení s kľúčovými konceptmi projektového managementu a terminógiou z publikácie Štandard pre programový management, vydanej PMI
 • Absolventi kurzu MOC5927: Microsoft Office Project 2007, Managing Projects
 • Absolventi kurzu MOC5928: Microsoft Office Project 2007 Server 2007, Managing Projects

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Odporučená je originálna príručka spoločnosti Microsoft, ktorá nie je zahrnutá v cene kurzu. Príručka je v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

Modul 1: Vedenie podnikových projektov, programov a portfólií

Tento modul definuje a vysvetľuje management projektu, programu a portfólia, ich vzájomné vzťahy a ako fungujú a sú vedené v podniku. Účastníci budú schopní popísať základné štandardy projektového managementu a definovať základnú terminológiu programového managementu.

Lekcia

 • Vedenie projektov, programov a portfolií v Enterprise
 • Porozumenie štandardom a terminológii programového managementu

Modul 2: Práca s aplikáciou Enterprise Project Management Solution 2007 (Riešenie podnikového projektového managementu 2007)

Tento modul skúma znaky, prínosy, súčasti a architektúru aplikácie Office EPM Solution. Súčasne sú popísané a predvedené i rôzne klientske rozhrania, ktoré sú k dispozícii ako súčasť Microsoft Office Project Server 2007 a to k bližšiemu zoznámeniu sa s technikami navigácie rozhrania ako rozmanití užívatelia.

Lekcia

 • Porozumenie aplikácii EPM Solution 2007
 • Navigovanie EPM Solution rozhrania

Lab: Práca s EPM Solution

 • Prehliadka Projektového centra
 • Prehliadka Detailov projektu
 • Prehliadka Centra zdrojov
 • Prehliadka Pracovných miest projektu

Modul 3: Programový management

Tento modul vysvetľuje ako definovať štandardizovanú metodológiu pre programový management. Tiež definuje nevyhnutné metódy, postupy a požadovanú infraštruktúru k riadnemu založeniu programového managementu v podnikoch.

Lekcia

 • Porozumenie programovému managementu
 • Programový management v organizácii
 • Definovanie metód a postupov pre programový management
 • Program Life Cycle Process and Phases (Proces a fázy životného cyklu programu)

Modul 4: Definovanie a vytvorenie prostredia v Enterprise

Tento modul vysvetľuje prednastavenú konfiguráciu v aplikácii Office Project Server 2007. Naučíte sa navrhnúť a aplikovať zmeny nastavení prostredia Enterprise tak, ako náleží do aktivít programového managementu.

Lekcia

 • Pohľad na východiskové nastavenie aplikácie Office Project Server 2007
 • Vykonávanie zmien v prostredí Enterprise

Modul 5: Založenie programu

Tento modul vysvetľuje ako inštalovať vlastnosti a parametre programu a ako definovať výhody programu v kontexte Office Project Server 2007. Tiež popisuje ako rozpoznať metódy optimalizácie prostredia Enterprise v Project Server 2007 tak, aby ste efektívne a účinne mohli aplikovať a spustiť vaše programy.

Lekcia

 • Práca s programom
 • Prispôsobenie prístupov a oblastí v Enterprise

Lab 1: Návrh zmien prostredia Enterprise

Lab 2: Aktualizácia definície programu v Office Project Server 2007

Modul 6: Plánovanie programu

Tento modul vysvetľuje ako doručiť detailný plán programu a optimalizovať program z hľadiska času, nákladov a zdrojov tak, aby bolo možné zaistiť základňu programu v kontexte Office Project Server 2007.

Lekcia

 • Vývoj detailného plánu programu
 • Zriadenie vzájomných vzťahov projektu v programe
 • Dokončenie plánu programu

Lab 1: Pridávanie a odstraňovanie projektu a znovunastavenie základne

 • Odstránenie projektu z programového plánu
 • Pridanie nového projektu do programového plánu a vytvorenie príslušných vzájomných vzťahov v programovom pláne
 • Znovunastavenie základne

Lab 2: Návrh a realizácia aktualizácií k zlepšeniu plánovacieho procesu

 • Návrh zmien prostredia Enterprise k zlepšeniu plánovacieho procesu
 • Realizácia zmien v Náhľade a poliach aplikácie Enterprise

Modul 7: Vedenie zdrojov

Tento modul vysvetľuje ako definovať programové zdroje a ako po identifikovaní zásadných zdrojov prehliadať a aktualizovať programový plán a základňu.

Lekcia

 • Aktualizácia fondu zdrojov Enterprise a náhrada zdrojov
 • Skvalitňovanie programového plánu identifikácií zásadných zdrojov

Lab: Aktualizácia fondu zdrojov v Enterprise a náhrada zdrojov v programovom pláne

 • Zaradenie nových zdrojov do fondu

Predošlé kurzy

žiadne predošlé kurzy

Nasledujúce kurzy

žiadny nadväzujúci kurz
Žiadna literatura.
Uvedené ceny sú bez DPH.