Kód kurzu: MOC 1573« Krok späť

Exchange Server 2000 – plánovanie poštových služieb

Kurz je určený pre pokročilých správcov a konzultantov, ktorí budú plánovať a zavádzať Exchange 2000. Je zameraný na problematiku plánovania štruktúry Exchange 2000, presunu z Exchange 5.5, koexistencie v heterogénnom prostredí a zabezpečenia v rozsiahlejších sieťach. Oboznámite sa s vplyvom Active Directory na Exchange 2000, naučíte sa navrhovať administratívnu a routovaciu topológiu, topológiu verejných zložiek, bezpečnostnú stratégiu, správny a operačný plán a plánovať úlohy serveru a ich umiestnenie.

Kurz je možné realizovať na platforme MS Windows Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha4 23 950 CZK v cene kurzu 40
Brno4 23 950 CZK v cene kurzu 40
Bratislava4 560,00 EUR 232,00 EUR 40

Používateľská náročnosť

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre pokročilých správcov a konzultantov ktorí budú plánovať a zavádzať Exchange 2000. Kurz je zameraný na problematiku plánovania štruktúry Exchange 2000,migrácie z Exchange 5.5, koexistencie v heterogénnom prostredí, a zabezpečenie v rozsiahlejších sieťach.

Čo Vás naučíme

 • Zistiť vplyv Active Directory na Exchange 2000
 • Navrhovať administratívnu topológiu
 • Navrhovať routovaciu topológiu
 • Navrhovať topológiu verejných zložiek
 • Navrhovať bezpečnostnú stratégiu
 • Plánovať úlohy serveru a ich umiestenie
 • Navrhovať správny a operačný plán

  Požadované vstupné znalosti

 • Absolvovanie kurzu 1560,Updating Support skill from NT 4.0 to Windows 2000 alebo kurzu 2154 Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services alebo ekvivalentné znalosti
 • Absolvovanie kurzu 2154, Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory alebo ekvivalentné znalosti
 • Absolvovanie kurzu 1572, Implementing and Managing Microsoft Exchange 2000. alebo ekvivalentné znalosti
 • Pracovná znalosť sietí, vrátane TCP/IP, DNS a IIS
 • Pracovná znalosť Internetových protokolov, ako POP3, IMAP4, SMTP, HTTP a NNTP

  Znalosť Exchange Server 5.5 je výhodou nie je však vyžadovaná

  Metódy výučby

  Odborný výklad s praktickými ukážkami, cvičeniami na počítačoch

  Študijné materiály

  Originálne učebnice firmy Microsoft v anglickom jazyku.

  Osnova kurzu

  Modul 1: Úvod do plánovania Microsoft Exchange 2000 pre rozľahlé siete
  • Úvod do návrhového procesu Exchange 2000
  • Použitie prípadovej štúdie v tomto kurze
  • Použitie „Job Aids“ v tomto kurze
  • Príprava labov
  • Nastavenie učebne
  Modul 2: Analýza Active Directory pre Exchange 2000
  • Prehľad základov Active Directory
  • Ako Exchange 2000 používajú Active Directory
  • Ako Exchange 2000 pracuje s DSAccess
  • Návrh skupín v AD pre organizáciu Exchange 2000
  Modul 3: Návrh administratívneho plánu
  • Úvod do Návrhového administratívneho plánu
  • Návrh administratívnych skupín pre správu úloh
  • Delegovanie administrátorských autorít
  Modul 4: návrh routovacej topológie
  • Analýza stavajúceho prostredia
  • Plánovanie routovacích skupín
  • Plánovanie rozmedzí routovacích skupín
  • Plánovanie toku správ
  • Plánovanie konektorov medzi routovacími skupinami
  Modul 5: Plánovanie stratégie pre verejné zložky
  • Plánovanie stratégie pre replikáciu verejných zložiek
  • Plánovanie oprávnení k verejným zložkám
  • Plánovanie full-textového indexovania
  Modul 6: Návrh bezpečnostnej stratégie
  • Zabezpečenie proti vonkajšiemu ohrozeniu
  • Zabezpečenie proti vnútornému ohrozeniu
  • Návrh kryptovacej stratégie
  • Bezpečnostné väzby na Windows 2000
  Modul 7: Plánovanie úloh serveru a ich umiestenie
  • Plánovanie mailbox serverov a public folder serverov
  • Plánovanie konektorových serverov
  • Plánovanie Front-end/Back-end serverov
  • Plánovanie serverov s Active Directory
  Modul 8: Návrh správneho a operačného plánu
  • Návrh zmenového plánu
  • Návrh operačného plánu
  • Návrh podporného plánu
  • Návrh optimalizačného plánu
  Modul 9: Prehľad návrhu organizácie Northwind Traders
  • Ako bola Northwind Traders konfigurovaná pred kurzom
  • Ako je konfigurovaná teraz
  • Prehľad konfiguračných zmien

 • Predošlé kurzy

  žiadne predošlé kurzy

  Nasledujúce kurzy

  žiadny nadväzujúci kurz
  Tištěná příručka MOC 1573

  Cena:
  5950 CZK
  Tištěná příručka MOC 1573

  Cena:
  232 EUR
  Uvedené ceny sú bez DPH.