Adoptujte si technológie dokonale

Čo sa myslí pod pojmom Adopcia:

 • Je to oveľa viac ako vedieť používať novú technológiu, je to vždy spojené s novým spôsobom práce.
 • Takáto zmena nenastáva automaticky, množstvo užívateľov nechce používať nové technológie, sú zvyknutí na pôvodný spôsob práce.
 • Úspešná adopcia napríklad MS Teams si vyžaduje zmenu v správaní.
 • Je dobré sa učiť tímovo, navzájom.
 • Dôležité je nastaviť si ciele, scenáre použitia pre jednotlivé skupiny ľudí, získať si ich súhlas. Musia vedieť čo im to prinesie.
 • Následne je dôležité zainteresovať do procesu vedenie spoločnosti.
 • Zadefinovať si adopčný plán, harmonogram prác, podporu vzdelávania, formu treningovej stránky a mnoho ďalších adopčných aktivít.

Čo sa myslí pod pojmom Adopčný plán:

 • Zadefinovanie zodpovedných osôb.
 • Zadefinovanie skupiny Champions.
 • Spolupráca na príprave Adopčnej stránky – zdroj dodatočných informácií, ktorý bude k dispozícii všetkým zamestnancom.
 • Analýza – na základe stretnutí so skupinou Champions, verifikácia a prípadné úpravy scenárov.
 • Plán a realizácia školení pre skupinu Champions.
 • Plán a realizácia školení pre ostatných zamestnancov.

Príklady adopčných scenárov:

Tvorba, pripomienkovanie a schvaľovanie rôznych firemných dokumentov

Navrhovaný scenár adopčnej kampane – Efektívna spolupráca:
Tento scenár navrhuje využívať MS Teams a OneDrive ako miesta pre ukladanie a zdieľanie dokumentov s automatickým zálohovaním bez vzájomného blokovania editácie v rovnakom čase.

Práca v tímoch a v rámci oddelení

Navrhovaný scenár adopčnej kampane – Spolupráca v tíme:
Tento scenár navrhuje využitie MS Teams ako HUB portálu pre centralizovanú komunikáciu, evidenciu a sledovanie plnenia úloh pomocou integrovaného Planneru, centralizované miesto zápisu poznámok z porád a komunikácie s partnermi.

Zabezpečené a inteligentné úložisko

Tento scenár navrhuje MS Teams ako centrálny komunikačný kanál umožňujúci priame prepojenie a vnorenie SharePoint dokumentovej knižnice či listu s riadením a monitoringom procesov v tíme, či medzi oddeleniami.

Microsoft_Teams_logo_2045x1450.png

V prípade záujmu, prosím, kontaktuje info@gopas.sk.

Ponuku vieme prispôsobiť vašim presným požiadavkám a použiť na ktorúkoľvek technológiu z ponuky.