Otázky a odpovede

Najčastejšie otázky k certifikáciám

Ako sa prihlásiť na test?

Testy prebiehajú vo vyhradených hodinách. Na test je potrebné sa zaregistrovať zaslaním prihlášky aspoň 1 pracovný deň pred požadovaným dátumom konania testu (najneskôr však do 12 hodiny). Prihlášku môžete vyplniť tu:
 

Ako prebieha samotný test?

Samotný test začína po overení totožnosti uchádzača. Kandidát musí predložiť 2 doklady totožnosti s fotografiou a podpisom, napr. občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, platobnú kartu. Pri testoch spoločnosti Pearson VUE je vyžadovaný digitálny podpis a fotografie účastníka testu. Fotenie a podpisovanie prebieha v Gopase tesne pred začiatkom skúšky. Skúška prebieha na počítači a je v anglickom jazyku. Doba testu sa obvykle pohybuje v rozmedzí 90 – 220 minút. Pri testovaní nie sú spravidla povolené žiadne pomôcky. Kandidáti sú v priebehu testovania monitorovaní. Pri porušení podmienok je test ukončený a sú uplatnené sankcie stanovené spoločnosťou Prometric alebo Pearson VUE.

Kedy sa dozviem výsledok testu?

Celkové vyhodnotenie je k dispozícii ihneď po ukončení testu, neobsahuje však detailné vyhodnotenie správnosti odpovedí na jednotlivé otázky. Výnimkou sú testy od spol. Oracle (výsledky do 30 minút od ukončenia certifikačného testu) a niektoré Beta verzie testov. Vysvedčenie o absolvovaní testu získavajú všetci absolventi hneď po jeho ukončení. 

Kedy a ako obdržím certifikát?

Vlastný certifikát so svojím menom obdržíte priamo od výrobcu produktu v priebehu 4 – 6 týždňov po úspešnom absolvovaní testu. Spoločne s ním obdržíte aj ďalšie materiály, ktoré popisujú výhody pre certifikovaných špecialistov. V prípade testov spoločnosti Microsoft si môžete stiahnuť originál certifikátu tu. Vašou certifikáciou sa tak môžete preukázať, kedykoľvek je to nutné a nemusíte mať požadované dokumenty stále so sebou.

Aká je cena testu?

Informatívne ceny testov sa dozviete tu:

Ako sa najlepšie pripravím na test?

Výrobcovia produktov zverejňujú na svojich internetových stránkach konkrétny prehľad oblastí testovanej látky. Na základe týchto prehľadov a odporúčaných kurzov slúžiacich na prípravu k testom, je možné zvoliť kurzy, ktoré majú patričnú väzbu na príslušný certifikát. Niektoré z kurzov môžete navštíviť priamo v IT školiacom stredisku a v rámci prípravy na certifikačné testy rozhodne odporúčame dané školenie absolvovať. Účastníkov kurzov čakajú navyše výhody Klubu IT špecialistov.

Ďalším obľúbeným spôsobom prípravy na certifikačné testy sú tzv. Self Testy. Predstavujú ideálnu domácu prípravu na certifikačné skúšky. IT školiace stredisko je poskytovateľom samovzdelávacích testov firmy Self Test Software. Ide o knižnice testových otázok ku konkrétnym certifikačným skúškam. V každej knižnici nájdete súhrn podobných otázok, aké sa vyskytujú v oficiálnych testoch spoločností Prometric, Pearson VUE. Každá knižnica testov, ktorá obsahuje vždy testovaciu aplikáciu a súhrn otázok k jednej konkrétnej certifikačnej skúške, stojí v našom IT školiacom stredisku 66,50 € bez DPH. Objednať si ich môžete na http://www.gopas.sk alebo na klientskyservis@gopas.sk, alebo v niektorej z našich pobočiek, kde Vám tiež radi odpovieme na prípadné otázky.