Nové podmienky certifikácií Microsoft

S účinnosťou od 1. 5. 2017 prichádza Microsoft s novými podmienkami pre presun či zrušenie skúšok. Po novom bude možné skúšku zrušiť a presunúť zdarma 6 pracovných dní pred jej konaním!

V prípade presunu cez testovacie centrum je tak nutné, aby ste nám požiadavku o presune zaslali 7 pracovných dní pred termínom vašej certifikácie. Inak nebude možné vašu požiadavku včas spracovať.

V prípade presunu cez vlastný účet na microsoft.com/learning je nutné skúšku presunúť najneskôr 6 pracovných dní pred jej konaním v  súlade s časovým začiatkom skúšky, v opačnom prípade bude registračný systém vyžadovať taxu za presun.
 
Ak zašlete testovaciemu centru požiadavku na presun či zrušenie skúšky v kratšej lehote ako 7 dní, bude vám napočítaná taxa 12,5% z predajnej ceny + DPH, tj. 12,50 EUR bez DPH = 15,00 EUR s DPH.

Príklad:
Účastník má skúšku naplánovanú na 22. 5. od 10:00 a rád by si ju presunul/zrušil.
Požiadavku je nutné zaslať 7 pracovných dní pred jej konaním.
Túto skutočnosť nám teda musí oznámiť najneskôr 11. 5. v rámci otváracej doby, tj. od 7:30 do 16:30.
V prípade presunu cez vlastný účet si potom účastník môže skúšku presunúť ešte 12. 5. do 9:59, túto skutočnosť nám však musí bezodkladne oznámiť.
 
Ako sa na certifikačnú skúšku prihlásiť?
Vyplnením objednávky alebo kontaktovaním nášho klientského servisu na adrese info@gopas.sk. Na skúšku je nutné mať účet na microsoft.com/learning a www.pearsonvue.com/microsoft.