Objednávka testovania ECDL

Pokiaľ si chcete objednať niektoré z nasledujúcich produktov, vyplňte, prosím, všetky potrebné údaje a stlačte tlačidlo Objednať ECDL.

Názov produktu

Popis produktu

Cena za jednotku

ECDL Štart index + 4 ľubovoľné moduly + certifikát ECDL Štart 84 €
ECDL Pack index + 7 modulov + 1 opravný modul zadarmo + certifikát ECDL 126 €
index index 30 €
jednotlivá skúška jednotlivá skúška ak už skúšaný vlastní ECDL index 17 €
vystavenie certifikátu ECDL Štart ak skúšaný úspešne vykonal 4 ľubovoľné moduly 4 €
vystavenie certifikátu ECDL ak skúšaný úspešne vykonal všetkých 7 modulov 4 €

Osobné údaje

Dátum narodenia:
Informácie k testovaniu