Akreditované softvérové platformy

Pojmom softvérová platforma sa označuje kombinácia softvérových aplikácií, na ktorých sa vykonávajú konkrétne praktické testy.

Texty zadania otázok a úloh sú v slovenskom jazyku. V prípade využívania českých softvérových aplikácií, zadanie uvádza v zátvorkách aj české výrazy. V nasledujúcej tabuľke je uvedený stručný prehľad možností. Detailné informácie sú uvedené v dokumente Softvérové platformy alebo  na webovej stránke v záložke Testovacie centrá a komisári.

Moduly skupiny Base a Standard

Modul
Verzia sylabu Softvérové aplikácie
M2 Základy práce s počítačom 1.0 Nová Windows 7 SK + Prieskumník
M3 Spracovanie textu

M4 Tabuľkový kalkulátor

M5 Používanie databáz

M6 Prezentácia
 5.0 relevantná aplikácia z:
 
 Office 2007 SK / EN

 Office 2010 SK / EN

 Office 2013 SK

 Libre Office 4.x SK
M7 Základy práce online 1.0 Nová Outlook 2007 SK + IE

 Outlook 2010 SK + IE

 Outlook 2013 SK / EN + IE

 Thunderbird 38.x SK
M9 Práca s obrázkami a grafikou 2.0 GIMP 2.8.10 SK
M12 Bezpečnosť pri využívaní IKT 1.0 Eset Nod32 (Antivirus, Endpoint)

 Microsoft Security Essentials

+ IE + Word 2007SK/2010SK
+ 7-Zip

 IE - Internet Explorer


Moduly skupiny Advanced

Modul Verzia sylabu Softvérové aplikácie
Operačný systém
(plní len úlohu prostredia)
  Vista SK

Windows 7 SK
AM3 Pokročilá práca s textom

AM4 Pokročilá práca s tabuľkami

AM5 Pokročilá práca s databázou

AM6 Pokročilá práca s prezetáciami
2.0 relevantná aplikácia z:

 Office 2007 SK

 Office 2010 SK