Klientský servis

Natália Melicherová
Asistentka klientského servisu

 
Dominika Kozmannová
Dominika Kozmannová
Coordination Manager
 
 
Katarína  Hideghéthyová
Katarína Hideghéthyová
Vedúca klientskeho servisu

 
Jana Danielová
Koordinátor vzdelávania pre HPE, HP Inc., IBM a Oracle

 
Ivana Fečišinová
Koordinátorka kurzov

 
Veronika Turiničová
Test Center Administrator

 
Andrea Gembešová
Asistentka klientského servisu

 
Zuzana Šimová
Asistentka klientského servisu