Last Minute

CompTIA Security+ [CTSEC]

22. 1. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 621 EUR

Windows Server 2016 – siete [MOC 20741]

22. 1. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 914 EUR

Git – verzovací systém [GOC1015]

25. 1. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 8%, cena po zľave 230 EUR

Správa databázového systému MS SQL Server 2016 [MOC 20764]

29. 1. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 911 EUR

Microsoft Visio – základný kurz [MSVI1]

1. 2. 2018, GOPAS Bratislava, zľava 5%, cena po zľave 171 EUR

 

Garantované termíny

Spring Framework pre platformu Java EE [JSPRING]

12. 2. 2018, GOPAS Bratislava

Network Security – Hacking v praxi [GOC3]

19. 2. 2018, GOPAS Bratislava

Regulárne výrazy [REGEXP]

27. 3. 2018, GOPAS Bratislava