Last Minute

Analýza dát nástrojom Power BI [MOC 10989]

29. 5. 2017, GOPAS Bratislava

Microsoft Excel – vývoj aplikácií I [MSEX5]

29. 5. 2017, GOPAS Bratislava

Certified Ethical Hacker v9 [CEHv9]

29. 5. 2017, GOPAS Bratislava

CompTIA Security+ [CTSEC]

5. 6. 2017, GOPAS Bratislava

ITIL® 2011 Foundation [ITILFV3]

5. 6. 2017, GOPAS Bratislava

Microsoft Office pre manažérov [MSOFMGR]

8. 6. 2017, GOPAS Bratislava

 

Garantované termíny

Certified Scrum Master (CSM) [SCRUM_CSM]

30. 5. 2017, GOPAS Bratislava

Konfigurácia prepínačov Cisco [A2]

5. 6. 2017, Bratislava

Úvod do operačného systému UNIX [UNIX1]

8. 6. 2017, GOPAS Bratislava

Windows Server 2012 a 2016 – správa IIS [GOC168]

19. 6. 2017, GOPAS Bratislava_GTT