Kariéra

Kariéra

Recepčná / Asistentka klientskeho servisu

Do nášho tímu (na polovičný/čiastočný úväzok) na oddelení klientskeho servisu hľadáme proaktívnu, komunikatívnu a spoľahlivú asistentku, ktorá bude zodpovedná za administratívne a organizačné zabezpečenie plynulého chodu recepcie dynamicky sa rozvíjajúcej IT vzdelávacej spoločnosti.

Lokalita:

GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimira Clementisa 10 
821 02 Bratislava, Ružinov

Bližšie informácie

Lektor kurzov programovania

Hľadáme nových kolegov na vedenie kurzov programovania.
Ide o pravidelnejšiu spoluprácu v rozmedzí cca 1-5 dní v týždni podľa dohody a možností. Veľkou výhodou je chuť nielen sa učiť nové veci, ale tiež "potreba" získané vedomosti predávať ďalej.
 

Lokalita:

GOPAS SR, a.s., Dr. Vladimira Clementisa 10, 821 02 Bratislava, Ružinov

Bližšie informácie

Lektor databázových kurzov

Hľadáme nových kolegov na vedenie databázových kurzov.
Ide o pravidelnejšiu spoluprácu v rozmedzí cca 1-5 dní v týždni podľa dohody a možností. Veľkou výhodou je chuť nielen sa učiť nové veci, ale tiež "potreba" získané vedomosti predávať ďalej.
 

Lokalita:

GOPAS SR, a.s., Dr. Vladimira Clementisa 10, 821 02 Bratislava, Ružinov

Bližšie informácie

Lektor kurzov Windows Server Systems

Hľadáme nových kolegov na vedenie kurzov výpočtovej techniky Windows Server Systems (Windows, Exchange, ISA Server).
Ide o pravidelnejšiu spoluprácu v rozmedzí cca 2-5 dní v týždni podľa dohody a možností. Veľkou výhodou je chuť nielen sa učiť nové veci, ale tiež "potreba" získané vedomosti predávať ďalej.
 
 

Lokalita:

GOPAS SR, a.s., Dr. Vladimira Clementisa 10, 821 02 Bratislava, Ružinov

Bližšie informácie

Lektor kurzov programovania pre Microsoft SharePoint

Hľadáme nového kolegu pre vedenie kurzov programovania pre Microsoft SharePoint. Jedná sa o dlhodobú externú spoluprácu podľa vzájomnej dohody a možností na vopred dohodnutých kurzoch a termínoch.

Lokalita: Bratislava (Praha, Brno)

Bližšie informácie

Lektor kurzov Java

Hľadáme nového kolegu na vedenie kurzov Java. Jedná sa o dlhodobú externú spoluprácu podľa vzájomnej dohody a možností na vopred dohodnuté kurzy a termíny.

Lokalita: Bratislava, (Praha, Brno)

Bližšie informácie

Lektor kurzov Microsoft programovanie

Hľadáme odborného lektora na kurzy programovania: MS Visual Basic, MS Visual J++, C/C++, JavaScript, VBScript, PHP

Lokalita:

Bratislava (Brno, Praha)

Bližšie informácie

Obchodník pre akvizície a rozvoj obchodu

 • zaistenie plnenia predajných cieľov v súlade s plánom predaja a marketingovým plánom
 • budovanie a udržiavanie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi
 • identifikácia obchodných príležitostí a vhodných obchodných partnerov
 • práca na projektoch ESF
 • príprava predajných prezentácií, obchodných zmlúv a návrhov spolupráce
 • vedenie obchodných rokovaní s klientami
 • sledovanie vývoja na trhu a činnosti konkurencie a tvorba vhodnej taktiky
 • informovanie klientov o novinkách a nových možnostiach na trhu
 • administrácia dokumentov a komunikácie s klientmi, obchodných prípadov

Lokalita:

GOPAS SR, a.s., Bratislava, Ružinov

Bližšie informácie

Regionálny obchodník pre akvizície a rozvoj obchodu

 • zaistenie plnenia predajných cieľov v súlade s plánom predaja a marketingovým plánom
 • budovanie a udržiavanie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi
 • identifikácia obchodných príležitostí a vhodných obchodných partnerov
 • príprava predajných prezentácií, obchodných zmlúv a návrhov spolupráce
 • vedenie obchodných rokovaní s klientmi
 • sledovanie vývoja na trhu a činnosti konkurencie a tvorba vhodnej taktiky
 • informovanie klientov o novinkách a nových možnostiach na trhu
 • administrácia dokumentov a komunikácie s klientmi, obchodných prípadov

Lokalita:

 • Cele Slovensko (aktivity v rámci vlastného regiónu)

Bližšie informácie

Ponuka pracovných pozícií