The Best IT Pro & The Best Developer LLPA Battle for Ignite


SÚŤAŽ O TITUL A UKÁŽ, ŽE SI NAJLEPŠÍ!

AJ TY si sa mohol zapojiť do súťaže a vyhrať vstup na exkluzívnu medzinárodnú konferenciu Microsoft Ignite 2016 v USA (vrátane letenky a hotela)!

Staň sa NAJLEPŠÍM nielen na SLOVENSKU, ale aj v rámci EMEA (Európa, Blízky Východ, Afrika)!

VYHODNOTENIE FINÁLNEHO KOLA MEDZINÁRODNEJ  SÚŤAŽE

18. novembra  tí najlepší zo Slovenska bojovali o titul The Best IT Pro a The Best Developer vo finále medzinárodnej súťaže na úrovni EMEA. Sme hrdí, že v kategórii Best IT Pro sa náš súťažiaci Martin Nečas umiestnil na krásnom 3. mieste a Roman Málik na 12. mieste v kategórii Best developer. GRATULUJEME!

            

     
 

VYHODNOTENIE 2. KOLA SÚŤAŽE

11.6.2015, IT školiace stredisko GOPAS

 • Martin Nečas – Best IT Pro
 • Roman Málik – Best developer

 

VYHODNOTENIE 1. KOLA SÚŤAŽE

Postupujúci z kategórie The Best IT Pro:
 1. Martin Necas 60%
 2. Martin Paulik 57%
 3. Skusal Skuskovic 53%
 4. Matej Sember 50%
 5. Peter Daniš 47%
 6. Milan Drobul 47%

Postupujúci z kategórie The Best Developer:
 1. Roman Malik 79%
 2. Stefan Panko 76%
 3. Michal Pristáš 72%
 4. Slavomir Furman 72%
 5. Andrej Malina 72%




LLPA súťažné podmienky

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách: IT Pro a Developer. Súťaž sa uskutoční na dvoch úrovniach na lokálnej – celoslovenskej a na medzinárodnej EMEA úrovni.


I.    Celoslovenská súťaž
1.    Prvé kolo – súťaž o TOP 5 – od 16.4.2015 do 4.6.2015
•    Prvé kolo bude organizované formou online súťaže v období od 15.4.2015 do 4.6.2015.
•    Súťažiaci po registrácii na linku /prelinkovanie/ budú mať 5 minút, aby odpovedali na 20 súťažných otázok
•    Súťaží sa v dvoch kategóriách The Best IT Pro a The Best Developer.
•    Body budú pridelené za správne odpovede a za rýchlosť riešenia, t.j. za čas potrebný na riešenie.
•    5 súťažiacich s najväčším počtom bodov v oboch kategóriách postúpia do druhého kola celoslovenskej súťaže.


2.    Druhé kolo – súťaž o TOP 1 – dňa 11.6.2015


•    Druhé kolo lokálnej súťaže The Best IT Pro a The Best Developer sa usporiada v spoločnosti GOPAS SR, a.s.
•    Víťazi – TOP5 -prvého kola v rovnakom čase online odpovedia na 20 súťažných otázok.
•    Súťažiaci budú mať k dispozícii maximálne 5 minút na vyplnenie online testu.
•    Víťazom súťaže sa stane účastník s najvyšším počtom bodov.
•    Body budú pridelené za správne odpovede a za rýchlosť riešenia, t.j. za čas potrebný na riešenie.
•    Víťaz súťaže The Best IT Pro a víťaz súťaže The Best Developer postúpi do medzinárodného kola  súťaže  EMEA.
•    Víťazi celoslovenského kola súťaže v kategóriách The Best IT Pro a The Best Developer (jeden v každej kategórii) získajú ako cenu  voľnú vstupenku na najväčšiu IT odbornú konferenciu na Slovensku ShowIT 2016.

II.    Medzinárodná súťaž na úrovni EMEA – The Battle for Ignite - dňa 18.11.2015


•    Medzinárodné kolo súťaže sa usporiada pre slovenských súťažiacich v spoločnosti GOPAS SR, a.s.
•    Víťazi prvého kola v rovnakom čase online odpovedia na 40 súťažných otázok v kategóriách The Best IT Pro a The Best Developer.
•    Súťažiaci budú mať k dispozícii maximálne 15 minút na vyplnenie online testu.
•    Víťazom medzinárodnej súťaže bude účastník s najvyšším počtom bodov
•    Body budú pridelené za správne odpovede a za rýchlosť riešenia, t.j. za čas potrebný na riešenie.
•    Víťaz súťaže získa ako cenu  voľnú vstupenku na medzinárodnú konferenciu Microsoft Ignite 2016, vrátane spiatočnej letenky a ubytovania v hoteli počas konferencie.
•    Súťaž na úrovni EMEA sa uskutoční na  jeseň 2015 - presný termín súťaže ešte nie je určený.


LLPA súťažné pravidlá


1. Víťazom súťaže je účastník s najvyšším počtom bodov, ktoré sú pridelené za správne odpovede a za rýchlosť riešenia, t.j. za čas potrebný na riešenie.

2. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže len raz.

3. Cena sa skladá zo
 • vstupenky na konferenciu Microsoft Ignite 2016, ktorá sa uskutoční 26.–30. septembra 2016 v Atlante, GA, USA
 • spiatočnej letenky do miesta Microsoft Ignite 2016
 • ubytovania v hoteli počas Microsoft Ignite.

4. Účastníci súhlasia so zasielaním informácií od LLPA člena/partnera, ktorý organizuje súťaž v ich krajine.

5. Víťazi súhlasia s použitím ich osobných údajov v publikáciách súvisiacich so súťažou  LLPA člena, ktorý organizuje súťaž v ich krajine.

6. Víťazi medzinárodného kola súťaže sa zaväzujú prispievať správami v sociálnych médiách a písať denné správy o ich účasti na Microsoft Ignite 2016, ktoré budú zverejnené na internetových stránkach LLPA a na webovej stránke LLPA člena, ktorý organizuje súťaž v danej krajine.

7. Cena je určená pre osobné použitie a nemôže byť prevedená na tretiu osobu

8. Cena nemôže byť vykúpená za hotovosť.

9. V prípade zrušenia konferencie Microsoft Ignite 2016, víťaz nemá nárok na žiadnu inú náhradnú cenu.

10. LLPA a jej členovia usporiadajúci súťaž nie sú v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku konkurencie.

11. LLPA a jeho členovia si vyhradzujú právo na vylúčenie účastníkov, ak nebudú konať v súlade s pravidlami súťaže alebo ovplyvnia výsledok súťaže nekalým spôsobom.

12. Predstavenstvo si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky, alebo ukončiť súťaž bez udania dôvodu. Zmeny ohľadom súťaže budú zverejnené na webových stránkach.


Partner
 


Mediálni partneri

 
 
   
 

Publikované 10.2.2015