Kód kurzu: MOC 6425« Krok späť

Windows Server 2008/2008 R2 – správa Active Directory

Tento päťdňový kurz poskytne špecialistom Active Directory znalosti ako konfigurovať Active Directory Domain Services v distribuovanom prostredí, zavádzať Group Policy, vykonávať zálohovanie a obnovu Active Directory, monitorovať a riešiť problémy, ktoré sa môžu týkať Active Directory.

 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
17. 10. 2016 5 650,00 EUR 268,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 25 250 CZK v cene kurzu 50
Brno5 23 750 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 650,00 EUR 268,00 EUR 50

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre špecialistov Active Directory, správcov serverov a enterprise administrátorov, ktorý sa chcú naučiť nasadzovať AD v distribuovanom prostredí, zabezpečiť doménové prostredie pomocou skupinových politík, vytvárať zálohy a úspešne obnovovať z vytvorených záloh, monitorovať a riešiť problémy týkajúce sa konfigurácie a prevádzky AD.

Čo vás naučíme

Po skončení kurzu budú študenti schopní vo svojom prostredí zavádzať a konfigurovať doménové služby Active Directory.

Požadované vstupné znalosti

 • Znalosti v rozsahu kurzov uvedených v sekciách Predchádzajúce kurzy a Súvisiace kurzy.
 • Základné znalosť sietí TCP/IP a DNS.
 • Práca v prostredí Windows Server 2008.
 • Vedomosti o základných bezpečnostných zásadách.
 • Základná znalosť serverového hardwaru.
 • Všeobecné znalosti o vytváraní objektov v Active Directory.
 • Základné koncepty zálohovania a obnovovania v prostredí Windows Server.

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami, samostatné cvičenia na virtuálnych počítačoch na platforme Hyper-V.

Študijné materiály

Originálne študijné materiály spoločnosti Microsoft v anglickom jazyku. Študentské materiály obsahujú pracovnú knihu s predtlačou prezentácií, doplňujúcimi informáciami a detailnými návodmi na samostatné praktické cvičenia. Študentské materiály taktiež reprezentujú platnú licenciu k účasti na originálnom školení spoločnosti Microsoft.

Osnova kurzu

Modul 1: Úvod do doménových služieb Active Directory
Modul vysvetľuje ako nainštalovať a nakonfigurovať doménové služby Active Directory a ako nainštalovať a nakonfigurovať read-only doménový radič.

 • Úvod do Active Directory a správy identít
 • Koncept a komponenty Active Directory
 • Inštalácia doménových služieb Active Directory
 • Rozšírenie IDA o služby Active Directory

Modul 2: Bezpečná a efektívna správa Active Directory
Modul vysvetľuje princípy bezpečnej a efektívnej práce s Active Directory.

 • Práca s MMC zásuvnými modulmi pre Active Directory
 • Vlastné konzoly a princíp najnižších oprávnení
 • Vyhľadávanie objektov v Active Directory
 • Použitie príkazov DS na správu Active Directory

Modul 3: Správa účtov užívateľov
Modul vysvetľuje ako spravovať užívateľské účty v Active Directory.

 • Vytváranie a správa užívateľských účtov
 • Konfigurácia atribútov užívateľských účtov
 • Automatizácia vytvárania užívateľských účtov

Modul 4: Správa účtov skupín
Modul sa zaoberá vytváraním, modifikovaním, mazaním a podporou objektov skupín v Active Directory.

 • Správa prostredia prostredníctvom skupín
 • Správa skupín
 • Zásady správneho manažmentu skupín

Modul 5: Správa účtov skupín
Modul vysvetľuje ako spravovať účty počítačov v Active Directory.

 • Vytváranie účtov počítačov a prihlasovanie do domény
 • Správa účtov počítačov

Modul 6: Implementácia infraštruktúry skupinových politík
Tento modul vysvetľuje, čo to skupinové politiky sú, ako fungujú a ako ich čo najlepšie nasadiť vo vašej organizácii.

 • Úvod do skupinových politík
 • Implementácia skupinových politík
 • Prierez nastaveniami a položkami skupinových politík
 • Riadenie dosahu skupinových politík
 • Spracovanie skupinových politík
 • Riešenie problémov s aplikovaním skupinových politík

Modul 7: Riadenie podnikovej bezpečnosti a konfigurácie prostredia pomocou nastavení skupinových politík
Modul popisuje možnosti správy zabezpečenia a inštalácie softvéru a spôsoby auditovania súborov a priečinkov.

 • Delegovanie právomocí pre správu počítačov
 • Riadenie bezpečnostných nastavení
 • Správa softvéru pomocou GPSI
 • Auditovanie

Modul 8: Bezpečná administrácia
Modul sa zaoberá bezpečnou správou doménových služieb.

 • Delegovanie administratívnych oprávnení
 • Audit zmien v Active Directory

Modul 9: Posilnenie bezpečnosti autentizácie v prostredí doménových služieb Active Directory
Tento modul popisuje doménové komponenty pre autentizáciu, vrátane politík špecifikujúcich požiadavky na heslá a auditovanie udalostí súvisiacich s autentizáciou.

 • Konfigurácia politík hesiel a uzamykania účtov
 • Audit autentizácie
 • Konfigurácia read-only doménových radičov

Modul 10: Konfigurácia DNS
Modul vysvetľuje ako implementovať DNS pre zabezpečenie prekladu mien tak v rámci AD DS, ako i mimo domény a v prostredí vášho intranetu.

 • Prehľad DNS - koncepty, komponenty a procesy
 • Inštalácia a konfigurácia DNS serveru v prostredí AD DS
 • AD DS, DNS a systém Windows
 • Pokročilá konfigurácia a správa DNS

Modul 11: Správa doménových radičov
Modul vysvetľuje, ako pridať Windows Server 2008 doménový radič do domény alebo doménového lesa, ako pripraviť Windows Server 2003 les alebo doménu na inštaláciu prvého doménového radiča Windows Server 2008, ako spravovať role vykonávané doménovým radičom a ako migrovať replikáciu obsahu SYSVOL priečinka z technológie FRS používanej na predošlých verziách systémov Windows na technológiu DFS-R, ktorá ponúka robustnejší a granulárnejší mechanizmus správy replikačného procesu.

 • Možnosti inštalácie doménového radiča
 • Inštalácia doménového radiča na Server Core
 • Správa FSMO rolí
 • Konfigurácia DFS replikácie obsahu SYSVOL priečinka

Modul 12: Správa Sites a replikácie Active Directory
Modul popisuje postup vytvorenia distribuovanej adresárovej služby, ktorá podporuje doménové radiče v rôznych častiach vašej siete prepojených prostredníctvom drahých, pomalých alebo nespoľahlivých liniek.

 • Konfigurácia Sites a Subnets
 • Konfigurácia Globálneho Katalógu a aplikačných partícií
 • Konfigurácia replikácie

Modul 13: Stabilita prevádzky adresárovej služby
Tento modul vysvetľuje technológie a nástroje, ktoré zabezpečujú zdravie a dostupnosť adresárovej služby. Predstavuje nástroje, ktoré monitorujú výkon v reálnom čase, získané údaje ukladajú pre dlhodobú analýzu a na základe ktorých je možné sledovať trendy a predpovedať potenciálne problémy v budúcnosti.

 • Monitorovanie Active Directory
 • Správa Active Directory databázy
 • Záloha a obnova AD DS a doménových radičov

Modul 14: Správa viacerých domén a lesov
Modul vysvetľuje ako zvýšiť funkčnú úroveň domény alebo lesa, ako navrhnúť optimálnu AD DS infraštruktúru pre vaše prostredie, ako migrovať objekty medzi doménami a lesmi a ako umožniť autentizáciu a prístup k zdrojom naprieč doménami a lesmi.

 • Konfigurácia funkčnej úrovne domény a lesa
 • Správa viacerých domén a vzťahov dôvery
Tištěná příručka MOC 6425

Cena:
6950 CZK
Elektronická příručka MOC 6425

Cena:
6750 CZK
Tištěná příručka MOC 6425

Cena:
268 EUR
Elektronická příručka MOC 6425

Cena:
250 EUR
Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
Uvedené ceny sú bez DPH.