Kód kurzu: MOC 6231« Krok späť
 DátumDníCena kurzuCena príručkyJazyk výukyLokalita 
19. 9. 2016 5 675,00 EUR 284,00 EUR Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 27 250 CZK v cene kurzu 50
Brno5 26 750 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 675,00 EUR 284,00 EUR 50

Komu je kurz určený

 • Špecialistom v oblasti IT, ktorí chcú spravovať databázový systém Microsoft SQL Server 2008
 • Vývojárom aplikácií, ktorých obsah je získavaný z databázového systému

Čo vás naučíme

 • Popísať architektúru databázového systému SQL Server 2008 R2
 • Plánovať, inštalovať a konfigurovať SQL Server 2008 R2
 • Zálohovať a obnovovať databázy
 • Import, export dát a ich vzťah ku službe SSIS
 • Použiť BCP a KULK INSERT pre import dát
 • Spravovať zabezpečenie
 • Spravovať, konfigurovať a vytvárať databázové role
 • Konfigurovať a priraďovať oprávnenia
 • Nasadiť SQL Server 2008 R2 Audit
 • Spravovať službu SQL Server 2008 R2 Agent a úlohy
 • Konfigurovať databázový e-mail, upozornenia a notifikácie
 • Údržbu databáz
 • Konfigurovať trasovanie a použiť nástroj Database Tuning Advisor
 • Monitorovať server pomocou dynamických pohľadov pre správu
 • Spúšťať dotazy nad viacerými servermi a konfigurovať centrálny server pre správu
 • Nasadiť Data Tier Application
 • Riešiť najbežnejšie problémy

Požadované vstupné znalosti

 • Základná znalosť operačných systémov Microsoft Windows
 • Schopnosť porozumieť a pracovať s T-SQL na úrovni kurzu MOC 2778
 • Základná znalosť štruktúry databáz, prípadne návrhu

Metódy výučby

Odborný výklad s praktickými ukážkami a cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály

Odporúča sa originálna príručka spoločnosti Microsoft, ktorá nie je zahrnutá v cene kurzu. Príručka je v anglickom jazyku.

Osnova kurzu

Úvod do SQL Server 2008 R2 a jeho nástrojov
 • Úvod do platformy SQL Server
 • Základy práce s nástrojmi pre SQL Server
 • Konfigurácia služieb SQL Server
Príprava systému pre SQL Server 2008 R2
 • Prehľad architektúry SQL Server 2008 R2
 • Plánovanie zdrojov pre SQL Server
 • Test zdrojov pred inštaláciou SQL Server 2008 R2
Inštalácia a konfigurácia SQL Server 2008 R2
 • Príprava inštalácie SQL Server 2008 R2
 • Inštalácia SQL Server 2008 R2
 • Upgrade a automatizácia inštalácie
Práca s databázami
 • Prehľad databáz SQL Server
 • Práca so súbormi a skupinami súborov
 • Presunutie databázových súborov
Porozumenie modelom obnovy databáz
 • Stratégia zálohovania
 • Porozumenie práci s transakčným protokolom
 • Plánovanie stratégie zálohovania
Zálohovanie databáz SQL Server 2008 R2
 • Zálohovanie databáz a transakčného protokolu
 • Správa záloh databáz
 • Vlastnosti zálohovania
Obnovenie databáz SQL Server 2008 R2
 • Pochopenie procesu obnovenia
 • Obnova databáz
 • Práca s obnovou v konkrétnom čase
 • Obnova systémových databáz a individuálnych súborov
Import a export dát
 • Presun dát z/do SQL Server 2008 R2
 • Import a export dát tabuliek
 • Hromadné vkladanie dát do databáz
Autentifikácia a autorizácia užívateľov
 • Autentifikované pripojenie do SQL Server
 • Autorizácia a prístup do databáz
 • Autorizácia naprieč servermi
Priraďovanie serverových a databázových rolí
 • Role na úrovni serveru
 • Preddefinované role na úrovni databázy
 • Tvorba užívateľom definovaných rolí na úrovni databázy
Autorizácia užívateľov pre prístup k objektom
 • Autorizácia pre prístup k objektom
 • Autorizácia užívateľov pre spustenie kódu
 • Konfigurácia oprávnení na úrovni schém
Audit SQL Server
 • Možnosti auditu - prístupu k dátam v SQL Server
 • Nasadenie auditu SQL Server
 • Správa auditu SQL Server
Automatizácia správy SQL Server 2008 R2
 • Automatizácia údržby SQL Server
 • Práca so službou SQL Server Agent
 • Správa úloh služby SQL Server Agent
Konfigurácia zabezpečení služby SQL Server Agent
 • Prehľad zabezpečení služby SQL Server Agent
 • Konfigurácia a použitie objektov Credentials
 • Konfigurácia a použitie Proxy účtov
Monitorovanie služby SQL Server 2008 R2 pomocou upozornení a notifikácií
 • Konfigurácia služby Database Mail
 • Monitorovanie chýb v SQL Server
 • Konfigurácia operátorov, upozornení a notifikácií
Údržba databázového systému SQL Server 2008 R2
 • Test integrity databázy
 • Údržba indexov
 • Automatizácia údržby databáz
Trasovanie SQL Server
 • Trasovanie aktivity s použitím nástroja SQL Server Profiler
 • Možnosti zvýšenia výkonu s použitím nástroja Database Tuning Advisor
 • Možnosti trasovania
Monitorovanie SQL Server 2008 R2
 • Sledovanie súčasnej aktivity
 • Spôsoby zachytenia výkonnostných ukazovateľov
 • Analýza výkonnostných ukazovateľov
Správa prostredí s viacerými servermi
 • Práca s viacerými servermi
 • Virtualizácia SQL Server
 • Nasadenie a správa Data Tier Applications
Riešenie bežných problémov s SQL Server 2008 R2
 • Metódy a postup riešenia problémov
 • Riešenie problémov na úrovni služieb
 • Riešenie problémov s konkurenčným prístupom
 • Riešenie problémov s pripojením
Tištěná příručka MOC 6231

Cena:
7700 CZK
Elektronická příručka MOC 6231

Cena:
6750 CZK
Tištěná příručka MOC 6231

Cena:
284 EUR
Elektronická příručka MOC 6231

Cena:
250 EUR
Možnosť voľby materiálu v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov