Kód kurzu: JWS« Krok späť

Webové služby SOAP a REST v Jave

Kurz webových služieb pokrýva rozsiahle prostredie štandardov SOAP a REST s použitím Java SE a Java EE. Kurz začína výkladom mapovania JAXB 2.x, SAX a DOM sa považujú za všeobecnú znalosť a nie sú tu tak dôležité. SOAP služby sú demonštrované pomocou javového štandardu JAX-WS 2.x - knižnice Metro, prípadne CXF (Axis2 nie je plnou implementáciou JAX-WS), vrátane pokročilých techník ako je jednosmerné alebo dlhotrvajúce volanie (v štýle Comet) alebo ručné zostavovanie neštandardných XML namiesto automatického generovania frameworkom JAXB. Sada špecifikácií WS-* definuje interoperabilné Quality of Service a na kurze sú z nich preberané predovšetkým WS-Security (autentizácia a šifrovanie na úrovni správ) a WS-Reliable Messaging. SOAP je veľmi dôležitý pre integráciu veľkých aplikácií, ale pretože v poslednej dobe je čím ďalej tým väčší dôraz kladený na použitie RESTful webových služieb, ktoré sú výrazne jednoduchšie a nezaťažujú tak linku a server, venujeme sa im aj na kurze. REST Web Services sú primárne riešené pomocou Spring MVC, avšak rovnaké techniky sú predvádzané i pomocou JAX-RS (Jersey). Pomocou oboch je veľmi jednoduché prijímať i odosielať JSON i XML a integrovať AJAX alebo napríklad Androidovú aplikáciu so serverovou časťou napísanou v Jave. Kurz nahrazen kurzom D77754 - Java EE 6/7: Develop Web Services with JAX-WS & JAX-RS

Kurz vyradený z aktuálnej ponuky
Kurzy zaradené do oblasti Archív už nepatria do našej aktuálnej ponuky kurzov, v mnohých prípadoch boli nahradené novšou verziou kurzu.
Pre informácie o možnosti realizácie archívnych kurzov, prosím, kontaktujte náš klientsky servis (_KlientskyServisBratislava@gopas.sk) alebo naše obchodné oddelenie (_ObchodBratislava@gopas.sk).
V prípade záujmu o iný termín uvedeného kurzu, kontaktujte klientsky servis, prosím.

PobočkaDníKatalógová cenaCena príručkyITB
Praha5 46 500 CZK v cene kurzu 50
Brno5 46 500 CZK v cene kurzu 50
Bratislava5 2 125,00 EUR v cene kurzu 50

Používateľská náročnosť

Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
cena kurzu zahŕňa
Uvedené ceny sú bez DPH.


Graf nadväzností kurzov