Klientský servis

Dominika Kozmannová
Dominika Kozmannová
Coordination Manager
 
 
Katarína  Hideghéthyová
Katarína Hideghéthyová
Vedúca klientskeho servisu

 
Monika Beláková (Bušová)
Monika Beláková (Bušová)
Koordinátor vzdelávania pre HPE, HP Inc., Oracle a IBM

 
Monika Ivanišová
Monika Ivanišová
Test Administrator

 
Ivana Fečišinová
Koordinátorka kurzov

 
Veronika Turiničová Husárová
Asistentka klientského servisu

 
Andrea Gembešová
Asistentka klientského servisu